Việt nam tiếng vọng ngàn đời

Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt NamNgười Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt NamBốn ngàn năm Đinh Lý Trần Lê, từ Bà Trưng, Bà TriệuSông Bạch Đằng âm vang trong gió,sóng Rạch Gầm chôn xác quân ngoại xâmTiếng vó ngựa rền vang bờ cõi,những người con đất Việt oai hungVẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiên sông núiTiếng trống đồng âm vang rừng núi,thấm máu đào trên đất mẹ yêu thươngHãy giữ lấy màu xanh bờ cõi,đất Việt ơi muôn thuở bên người.Đẹp biết bao quê hương Việt NamĐẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hèCon muốn hôn ngàn lần lên đất,đất Mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòngTriệu trái tim con người Việt nam,triệu cánh tay xây đắp nước non nàyNắm chặt tay giữ yên bờ cõiTiếng vọng ngàn đời sử sách mãi còn lưu danh


Bạn đang xem: Việt nam tiếng vọng ngàn đời

Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời

---

Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt NamNgười Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt NamBốn ngàn năm Đinh Lý Trần Lê, từ Bà Trưng, Bà TriệuSông Bạch Đằng âm vang trong gió,sóng Rạch Gầm chôn xác quân ngoại xâmTiếng vó ngựa rền vang bờ cõi,những người con đất Việt oai hungVẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiên sông núiTiếng trống đồng âm vang rừng núi,thấm máu đào trên đất mẹ yêu thươngHãy giữ lấy màu xanh bờ cõi,đất Việt ơi muôn thuở bên người.Đẹp biết bao quê hương Việt NamĐẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hèCon muốn hôn ngàn lần lên đất,đất Mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòngTriệu trái tim con người Việt nam,triệu cánh tay xây đắp nước non nàyNắm chặt tay giữ yên bờ cõiTiếng vọng ngàn đời sử sách mãi còn lưu danh


*Trở Lại Phố Cũ

Đan Trường ft Cẩm Ly

*
5.101.990


http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Hương Tóc Mạ Non

Đan Trường ft Lương Bích Hữu

*
3.134.830


http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Xem thêm: Quý Ròm Trong 'Kính Vạn Hoa' Tham Gia 'Hàng Xóm Lắm Chiêu'

http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cqaugusta.com.net/bucket-image-cqaugusta.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg