Cách Vẽ Tranh Tĩnh Vật Lọ Hoa Và Quả

 

1.Vẽ tĩnh vật là gì?

Trong thẩm mỹ, thuật ngữ “tĩnh vật” dùng để nói đến một nhiều loại vẽ ttrẻ ranh, thường là việc thu xếp những đối tượng (theo truyền thống lịch sử có thể là hoa hoặc đồ dùng bên bếp, nhưng phần nhiều bất kỳ thiết bị thể vào bên nào thì cũng có thể được vẽ) trên một dòng bàn. Thuật ngữ này được dịch thẳng xuất phát điểm từ một trường đoản cú trong giờ Hà Lan “Stilleven”, được áp dụng từ thời điểm năm 1656 nhằm thể hiện hầu như tranh ảnh trước đây được gọi đơn giản là “trái cây”, “hoa”, “bữa tiệc sáng”, “bữa tiệc” hoặc nếu như có ý niệm tôn giáo thì gọi là “Vanitas”…

*
*
*
*
*
*
*
*