Văn bản hợp nhất số 03/vbhn-bgdđt ngày 23/6/2017

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 03/VBHN-BGDĐT

thủ đô hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔTHÔNG

Thông tứ số 28/2009/TT-BGDĐTngày 21 tháng 10 năm 2009 của Sở trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo nên phát hành quy địnhvề chế độ làm việc đối với cô giáo rộng lớn, bao gồm hiệu lực hiện hành kể từ ngày 06 tháng1hai năm 2009, được sửa thay đổi, bổ sung bởi:

Thông tứ số 15/2017/TT-BGDĐTngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra sửa thay đổi, xẻ sungmột số trong những điều của Quy định cơ chế làm việc đối với cô giáo phổ quát ban hànhcố nhiên Thông tứ số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Sở trưởng BộGiáo dục và Đào chế tạo, gồm hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 01 mon 8 năm 2017.

Bạn đang xem: Văn bản hợp nhất số 03/vbhn-bgdđt ngày 23/6/2017

Căn cđọng Nghị định số178/2007/NĐ-CPhường. ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ pháp luật tính năng, nhiệmvụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức triển khai của cục, cơ sở ngang bộ;

Căn uống cđọng Nghị định số32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ luật tác dụng, nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ luật cụ thể với hướngdẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Căn cđọng Quyết định số188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng mạo Chính phủ về chính sách tuầnlàm việc 40 giờ;

Theo đề nghị của Cục trưởngCục Nhà giáo cùng Cán bộ thống trị đại lý dạy dỗ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạochính sách chính sách làm việc đối với cô giáo nhiều như sau1:

Điều 1.Ban hành đương nhiên Thông bốn này Quy định chế độ làm cho việcso với cô giáo phổ thông.

Điều 2.2 Thông bốn nàytất cả hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày thứ 6 tháng 12 năm 2009 với thay thế sửa chữa Thông bốn số49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Sở giáo dục và đào tạo. Các giải pháp trước đây trái vớipháp luật trên Thông tư này gần như bị bãi bỏ.

Điều 3.Các Ông (Bà) Chánh Văn uống chống, Chánh Thanh khô tra, Cụctrưởng Cục Nhà giáo với Cán cỗ thống trị các đại lý dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng cóliên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực trực thuộc Trung ương, Giám đốc các ssinh hoạt Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra chịu trách nát nhiệm thihành Thông tứ này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP.. NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔTHÔNG(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ ban hành Quy định về chế độ thao tác làm việc đối vớigiáo viên phổ thông)

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Văn uống bạn dạng này phương tiện chính sách làmvấn đề đối với gia sư đào tạo trên những cơ sở dạy dỗ càng nhiều, bao gồm: nhiệmvụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức huyết dạy; chế độgiảm định nút ngày tiết dạy dỗ cùng quy đổi những chuyển động khác ra huyết dạy dỗ.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1.3 Vnạp năng lượng bạn dạng này vận dụng so với giáo viên làm việc những cơ sởgiáo dục công lập, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học các đại lý, trườngtrung học phổ thông, trường phổ biến có nhiều cung cấp học, ngôi trường thêm dân tộcnội trú, trường ít nhiều dân tộc bản địa cung cấp trú, trường chăm, trường, lớp dành chofan khuyết tật (tiếp sau đây Call thông thường là những trường phổ thông) với ngôi trường dự bị đạihọc tập.

2. Quy định này không áp dụngvới giáo viên huấn luyện ở cơ sở dạy dỗ càng nhiều của quốc tế mlàm việc trên ViệtNam với giáo viên huấn luyện và đào tạo theo cơ chế thỉnh giảng tại những cửa hàng giáo dục phổthông.

ChươngII

NHIỆM VỤ CỦAGIÁO VIÊN, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC

Điều3. Nhiệm vụ của giáo viên4

Nhiệm vụ của giáo viên thựchiện theo lý lẽ tại Điều lệ trường tiểu học tập, Điều lệ trường trung học cơ sở,trường trung học tập phổ thông và trường thêm có không ít cấp học; Quy chế tổ chứcvới hoạt động vui chơi của trường rộng lớn dân tộc nội trú, ngôi trường phổ quát dân tộc bántrú, ngôi trường chuyên, ngôi trường dự bị ĐH.

Điều 4.Nhiệm vụ của thầy giáo làm chủ nhiệm lớp

Ngoài các trách nhiệm đối vớithầy giáo giải pháp tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên cai quản nhiệm lớp còngồm có trách nhiệm sau:

1. Tìm đọc với nắm rõ họcsinh vào lớp về phần nhiều phương diện để có biện pháp tổ chức dạy dỗ tiếp giáp với đối tượng nhằmxúc tiến sự hiện đại của từng học viên với của cả lớp.

2. Păn năn vừa lòng nghiêm ngặt cùng với giađình học viên, dữ thế chủ động păn năn hợp với các gia sư cỗ môn, Đoàn Tkhô hanh niên cộngsản TP HCM, Đội Thiếu niên chi phí phong Hồ Chí Minh, những đoàn thể và những tổchức làng mạc hội khác tất cả liên quan vào vận động đào tạo và giảng dạy cùng giáo dục học sinh củalớp bản thân công ty nhiệm.

3. Nhận xét, Review xếp loạihọc sinh cuối kỳ với thời điểm cuối năm học, đề nghị khen thưởng trọn với kỷ cách thức học viên, đềnghị danh sách học viên được lên lớp, list học sinh bắt buộc khám nghiệm lại, phảirèn luyện thêm về hạnh kiểm vào kỳ nghỉ hè cổ, buộc phải sinh hoạt lại lớp, hoàn chỉnh việcghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

4. Tmê mệt gia lý giải hoạt độngđồng đội, vận động dạy dỗ với tập luyện học viên vì nhà trường tổ chức.

5. Báo cáo thường kỳ hoặc độtxuất về tình trạng của lớp với Hiệu trưởng.

Điều 5.Thời gian làm việc, thời hạn nghỉ ngơi sản phẩm năm

1. Thời gian thao tác củathầy giáo tiểu học những năm học là 42 tuần, trong đó:

a) 35 tuần dành riêng cho vấn đề giảngdạy dỗ và các hoạt động giáo dục theo lao lý về chiến lược thời hạn năm học;

b) 05 tuần dành riêng cho học hành,tu dưỡng nâng cấp trình độ;

c) 0một tuần lễ giành cho vấn đề chuẩnbị năm học tập mới;

d) 0một tuần giành cho Việc tổngkết năm học tập.

2. Thời gian thao tác làm việc củagiáo viên trung học các đại lý cùng trung học tập phổ biến trong thời gian học tập là 42 tuần,vào đó:

a) 37 tuần dành riêng cho việc giảngdạy dỗ và hoạt động giáo dục theo điều khoản về chiến lược thời hạn năm học;

b) 03 tuần dành riêng cho học hành,tu dưỡng nâng cấp trình độ;

c) 0một tuần giành riêng cho câu hỏi chuẩnbị năm học tập mới;

d) 01 tuần giành riêng cho câu hỏi tổngkết năm học.

2a.5 Thời gian làm việc của gia sư ngôi trường dự bị đạihọc là 42 tuần, vào đó:

a) 28 tuần giành cho vấn đề giảngdạy dỗ với hoạt động dạy dỗ theo điều khoản về chiến lược năm học;

b) 12 tuần giành cho học hành,tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tạo ra tài liệu, nghiên cứu công nghệ và một sốchuyển động khác theo chiến lược năm học;

c) 01 tuần giành cho việc chuẩnbị năm học tập mới;

d) 0một tuần lễ dành riêng cho câu hỏi tổngkết năm học tập.

3. Thời giannghỉ ngơi thường niên của gia sư gồm: nghỉ ngơi hè, ngủ tết âm lịch, nghỉ học tập kỳ cùng cácngày nghỉ ngơi không giống, cụ thể nhỏng sau:

a)6 Thời gian nghỉ ngơi htrằn hàng nămcủa cô giáo là 02 mon (bao gồm cả ngủ thường niên theo nguyên lý của Bộ Luậtlao động), thừa hưởng nguyên lương với những phụ cung cấp (trường hợp có);

b) Thời gian nghỉ tết nguyên đán,ngủ học kỳ theo khí cụ của Sở trưởng Sở Giáo dục với Đào tạo;

c) Các ngày ngủ không giống theoqui định của Bộ Luật lao rượu cồn.

Căn cứ chiến lược năm học tập, quytế bào, đặc điểm, điều kiện ví dụ của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gianngủ hàng năm mang lại cô giáo một phương pháp hợp lí theo như đúng nguyên lý.

Điều 6.Định nấc huyết dạy

Định mức tiết dạy dỗ là số tiếtđịnh hướng hoặc thực hành thực tế của mỗi cô giáo yêu cầu huấn luyện và giảng dạy trong 1 tuần, nạm thểnlỗi sau:

1. Định mức ngày tiết dạy dỗ củacô giáo đái học là 23 máu, cô giáo trung học tập đại lý là 19 tiết, giáo viêntrung học tập diện tích lớn là 17 máu.

2. Định mức ngày tiết dạy củacô giáo ngôi trường nhiều dân tộc bản địa nội trú là 17 máu sinh hoạt cấp trung học tập cơ sở, 15ngày tiết ở cấp cho trung học nhiều.

Định nấc tiết dạy dỗ của giáoviên trường rộng rãi dân tộc cung cấp trú là 21 máu ngơi nghỉ cấp cho tè học tập, 17 ngày tiết ở cấptrung học các đại lý.

Định nút ngày tiết dạy của giáoviên trường, lớp dành riêng cho những người tàn tật, tàn tật là 21 huyết đối với giáoviên nghỉ ngơi cấp đái học tập, 17 huyết so với giáo viên ngơi nghỉ cấp trung học đại lý.

2a.7 Định mức tiết dạy của thầy giáo ngôi trường dự bị đại họclà 12 máu.

3. Giáo viên có tác dụng Tổng phụtrách rưới Đội Thiếu niên tiền phong Sài Gòn trường hạng I dạy dỗ 2 ngày tiết 1 tuần,ngôi trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy dỗ, ngôi trường hạng III dạy 1/2 định mức tiếtdạy dỗ của cô giáo thuộc cung cấp học tập. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy địnhhiện hành.

Xem thêm: Handmade Que Kem Làm Handmade Bền Đẹp, Giá Cực Tốt, Giao Hàng Tận Nơi

Điều 7.Định nấc ngày tiết dạy dỗ đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởngngôi trường ít nhiều tất cả nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện một số trong những ngày tiết nhằm vắt được nội dung, chươngtrình dạy dỗ và thực trạng học tập của học sinh nhằm mục đích cải thiện công dụng trongcông tác quản lý.

2.8 Định nấc tiết dạy dỗ đối với hiệu trưởng, phó hiệutrưởng.

Định nấc máu dạy/năm đối vớihiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần giành riêng cho huấn luyện và đào tạo với những hoạtđộng dạy dỗ theo khí cụ về kế hoạch thời hạn năm học.

Định nút huyết dạy/năm đối vớiphó hiệu trưởng được xem bằng: 4 tiết/tuần x số tuần giành cho huấn luyện và giảng dạy với cáchoạt động dạy dỗ theo công cụ về chiến lược thời hạn năm học.

2a.9 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường rộng lớn, trườngdự bị ĐH ko được quy đổi chính sách giảm định nấc tiết dạy đối với các chứcvụ kiêm nhiệm sửa chữa cho định mức tiết dạy dỗ được điều khoản tại Thông tứ này.

ChươngIII

CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNHMỨC TIẾT DẠY VÀ QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC RA TIẾT DẠY

Điều 8.Chế độ bớt định mức huyết dạy dỗ so với cô giáo kiêm nhiệm những các bước chuyênmôn

1. Giáo viên công ty nhiệm lớp ởcấp tiểu học tập được bớt 3 tiết/tuần, sinh hoạt cung cấp trung học tập cơ sở cùng cung cấp trung học phổthông được sút 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên công ty nhiệm lớp ởtrường phổ quát dân tộc bản địa nội trú cung cấp trung học cửa hàng cùng cung cấp trung học tập phổ thôngđược bớt 4 tiết/tuần. Giáo viên công ty nhiệm lớp ngơi nghỉ ngôi trường chăm, trường bán trúđược bớt 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt trường, lớp dành cho người tàntật, tàn tật được giảm 3 tiết/tuần.

2a.10 Giáo viên nhà nhiệm lớp nghỉ ngơi ngôi trường dự bị đại họcđược giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm prúc tráchchống học tập bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụtrách rưới công tác văn nghệ, thể thao toàn ngôi trường, phụ trách rưới vườn trường, xưởng trường,chống thiết bị, thư viện (nếu như các công tác làm việc này chưa có cán bộ siêng trách) đượctính bớt từ 2 - 3 tiết/tuần tùy trọng lượng các bước với bởi hiệu trưởng đưa ra quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm3 tiết/tuần.

5a.11 Tổ phó trình độ chuyên môn được bớt 1 tiết/tuần.

5b.12 Giáo viên kiêm trưởng chống tính năng ngôi trường dựbị ĐH được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởngphòng tính năng trường dự bị đại học được bớt 1 tiết/tuần.

Điều 9.Chế độ sút định nấc tiết dạy so với thầy giáo kiêm nhiệm công tác Đảng, đoànthể cùng những tổ chức triển khai không giống trong đơn vị trường

1.13 Giáo viên kiêm túng thiếu thư đảng bộ, túng tlỗi bỏ ra bộ(nơi ko Ra đời đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các ngôi trường hạngkhông giống được sút 3 tiết/tuần.

1a. Giáo viên kiêm nhiệmcông tác làm việc công đoàn tiến hành giảm định nút máu dạy dỗ theo pháp luật trên Thông tưsố 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 mon 3 năm năm 2016 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạoluật cơ chế giảm định nấc tiếng dạy dỗ cho gia sư, giảng viên có tác dụng công táccông đoàn không siêng trách trong số đại lý dạy dỗ công lập trực thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân.

2.14 Giáo viên kiêm công tác làm việc túng thỏng đoàn, phó túng thiếu thưđoàn cung cấp trường thừa kế cơ chế, cơ chế theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTgngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng mạo nhà nước về cơ chế, chính sách đối vớicán bộ Đoàn thanh khô niên cộng sản HCM, Hội sinh viên nước ta trong cácđại lý dạy dỗ cùng đại lý dạy dỗ nghề.

3. Giáo viên kiêm quản trị hộiđồng trường, tlỗi cam kết hội đồng ngôi trường được sút 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng banthanh tra quần chúng. # ngôi trường học được bớt 2 tiết/tuần.

5. Để đảm bảo unique giảngdạy và quality công tác làm việc, từng gia sư không làm kiêm nhiệm vượt 2 dịch vụ vàthừa hưởng chế độ bớt định nút máu dạy của chức vụ gồm số tiết bớt cao nhất.

Điều10. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với những đối tượng khác

1. Giáo viên được tuyển chọn dụngbởi đúng theo đồng thao tác lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.

2. Giáo viên chị em bao gồm nhỏ bé dại từ12 mon trngơi nghỉ xuống, hàng tuần lễ được sút 3 máu (đối với giáo viên trung họcđa dạng, trung học tập cơ sở) cùng 4 tiết (so với gia sư tè học).

2a.15 Giáo viên phái nữ ngôi trường dự bị đại học bao gồm nhỏ nhỏ dại từ12 mon trở xuống, hàng tuần được bớt 3 máu.

Điều11. Quy đổi những vận động trình độ không giống ra tiết dạy

1. Giáo viên dạy dỗ môn chuyêntại những trường chăm, lớp chuyên, 1 tiết dạy dỗ môn siêng được tính bằng 3 tiếtđịnh mức.

2.16 Ngoài nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện thiết yếu nghỉ ngơi bên trên lớp, giáoviên cần triển khai phần lớn hoạt động trình độ và các hoạt động không giống theo sựcắt cử của hiệu trưởng. Việc quy thay đổi phần đa chuyển động này ra huyết dạy nhằm tínhthời gian huấn luyện mang lại từng giáo viên được triển khai nlỗi sau:

a) Đối với cô giáo đượckêu gọi làm cho hợp tác viên thanh tra, thời hạn làm việc quy thay đổi được xem theoThông bốn số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Sở Giáo dụcvà Đào tạo nên về vấn đề sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông bốn số54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạoquy định về hợp tác viên tkhô nóng tra giáo dục;

b) Đối với cô giáo đượchuy động tsay đắm gia công tác chỉ dẫn, bồi dưỡng, hướng dẫn trình độ, nghiệp vụdo Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ra, Ssinh sống Giáo dục và Đào chế tạo ra, Bộ Giáo dục cùng Đào sinh sản tổchức thì 1 ngày tiết khuyên bảo, tu dưỡng, tập huấn thực tiễn được tính bởi 1,5 tiếtđịnh mức;

c) Báo cáo nước ngoài khóa và hoạtđộng kinh nghiệm sáng tạo cho học sinh bởi nhà ngôi trường tổ chức (bao gồm giáo án/kế hoạchdạy dỗ học tập hoặc đề cương báo cáo) thì mỗi huyết report thực tế được xem bằng 1,5huyết dạy định mức;

d) Hiệu trưởng đơn vị trườngcăn cứ tình hình thực tiễn quy định câu hỏi quy thay đổi ngày tiết dạy so với những công việcchuyên môn không giống sau thời điểm gồm chủ ý đồng ý của Trưởng chống Giáo dục và Đào tạo,Giám đốc Ssinh hoạt giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất, Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo ra theo phân cấpquản lý so với các cửa hàng giáo dục.

2a.17 Tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thựchiện theo quy định:

a) Dạy những ngôn từ trongcông tác giáo dục nhiều với đặc điểm (giả dụ có) đối với ngôi trường nhiều vàsize chương trình đối với trường dự bị ĐH vày Sở trưởng Sở Giáo dục cùng Đàochế tác phát hành, phía dẫn;

b) Đảm bảo số ngày tiết theo quyđịnh về định nấc tiết dạy dỗ so với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được dụng cụ tạiThông tư này và công khai tại hội nghị công chức, viên chức thường niên của nhàtrường.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thức giấc, thị thành trực nằm trong Trung ương

Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ssống Giáo dục với Đào chế tác, Ssống Tài thiết yếu, Snghỉ ngơi Nộivụ, những cơ sở có tương quan, Ủy Ban Nhân Dân cấp thị xã, theo thđộ ẩm quyền được giao cótrách rưới nhiệm trả lời cùng bình chọn bài toán thực hiện chính sách thao tác làm việc của giáo viêntại chính sách này; thường niên báo cáo thời hạn gửi Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo.

Điều13. Trách nát nhiệm của Hiệu trưởng trường diện tích lớn, ngôi trường dự bị đại học18

Hiệu trưởng ngôi trường phổthông, ngôi trường dự bị ĐH Chịu trách rưới nhiệm tổ chức triển khai Việc tiến hành chính sách làmViệc và chế tác điều kiện mang lại thầy giáo tiến hành chính sách thao tác theo Quy địnhnày.