V bare infinitive là gì

Bài viết dưới đây, IELTS TUTOR sẽ hỗ trợ mang lại mang đến chúng ta ban bố về To infinitives, Bare infinities, và Gerund. lúc nghe về loại tự này, chắc hẳn chúng ta hồ hết cho rằng chúng tương đối dễ để học tập nhưng lại sự thật rất dễ nhầm lẫn với do dự sử dụng cấu trúc làm sao.

Bạn đang xem: V bare infinitive là gì


- Chủ ngữ của câu:

 To become a famous singer is her dream.

- Bổ ngữ đến công ty ngữ:

What I like is khổng lồ swim in the sea & then to lớn lie on the warm sand.

- Tân ngữ của rượu cồn từ:

It was late, so we decided lớn take a xe taxi trang chủ.

- Tân ngữ của tính từ:

I’m pleased to see you.

- Theo sau một số rượu cồn tự duy nhất định:

They want khổng lồ go trang chủ.

- Theo sau một trong những danh từ bỏ tốt nhất định:

She has the ability to run the company

- Dạng rút gọn của "in order to", dùng làm chỉ mục đích của hành động:

I eat more than normal khổng lồ gain weight


- attempt: cố gắng, nỗ lực

- decide: quyết định

- expect: hy vọng đợi

- fail: thua cuộc, hỏng

- hope: hy vọng

- intend: định

- invite: mời

- learn: học/ học tập cách

- manage: xoay ssinh hoạt, cố gắng gắng

- offer: đến, Tặng Kèm, đề nghị

- plan: lên kế họach

- pretend: giả vờ

- promise: hứa

- refuse: tự chối

- seem: nhường nhịn như

- tell: bảo

- tend: tất cả khuynh hướng

- threaten: đe dọa

- want: muốn

- would like: muốn, thích


1.3.1. It takes / took + O + thời gian + to-inf

It takes Nam two hours to do that exercise.

1.3.2. Chỉ mục đích

I went lớn the post office lớn send a letter.

Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp, Điểm Chuẩn Trường Đh Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

1.3.3 Bổ ngữ cho danh tự hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have sầu some letters to lớn write.

Is there anything to eat?

1.3.4 It + be + adj + to-inf: thật … nhằm ..

It is interesting lớn study English

1.3.5. S + be + adj + to-inf

I’m happy to lớn receive sầu your latter.

1.3.6. S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short to play basket ball.

1.3.7. S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough khổng lồ play basket ball.

1.3.8. S + find / think / believe sầu + it + adj + to-inf

I find it difficult to lớn learn English vocabulary.

Xem thêm: Giá Pin Ip6 - Thay Pin Điện Thoại Iphone 6 Chính Hãng

1.3.9. Sau những tự nghi vấn: what, who, which, when, where, how,… (tuy thế thường xuyên không dùng sau why)

I don’t know what lớn say.

1.3.10. Be + lớn verb (Phải có tác dụng gì đấy, bị fan khác yêu cầu)

He is to lớn submit the sales report by Monday


Verbs + Object + To infinitive
*

Submit
Cancel
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an tin nhắn. Please clichồng the liên kết in the tin nhắn to lớn confirm your subscription!


Chuyên mục: Blogs