An ninh nước nhà An ninh trơ khấc từ bỏ Bảo hiểm Cán bộ-Công chức-Viên chức Chính sách Chứng khoán Cơ cấu tổ chức Công nghiệp COVID-19 Dân sự Đất đai-Nhà ngơi nghỉ Đấu thầu-Cạnh trạng rỡ Đầu bốn Địa giới hành thiết yếu Điện lực Doanh nghiệp Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Giao thông Hải quan Hàng hải Hành thiết yếu Hình sự Hóa chất Hôn nhân mái ấm gia đình Kế toán-Kiểm toán thù Khiếu nại-Tố cáo Khoa học-Công nghệ Lao động-Tiền lương Lĩnh vực khác Ngoại giao Nông nghiệp-Lâm nghiệp Quốc phòng Ssinh hoạt hữu trí tuệ Tài chính-Ngân hàng Tài nguyên-Môi trường Thi đua-Khen thưởng-Kỷ hình thức Thông tin-Truyền thông Thực phẩm-Dược phẩm Thuế-Phí-Lệ tổn phí Thương thơm mại-Quảng cáo Tiết kiệm-Phòng, kháng tmê mệt nhũng, lãng phí Tư pháp-Hộ tịch Vnạp năng lượng hóa-Thể thao-Du lịch Vi phạm hành bao gồm Xây dựng Xuất nhập cư Xuất nhập vào Y tế-Sức khỏe khoắn


Bạn đang xem:

Đăng nhập thông tin tài khoản cqaugusta.com giới và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu vãn vnạp năng lượng bản.">Tình trạng hiệu lực
Loại văn uống bản
Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Tỉnh Nam Định
Sắp xếp theo: Mới phát hành Mới update
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Quyết định 1287/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban nhân dân tỉnh giấc Tỉnh Nam Định về câu hỏi công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Slàm việc Kế hoạch và Đầu tư


Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Thuộc tính Lược vật dụng Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách ĐK tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!">Đã biết

Quyết định 804/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Tỉnh Nam Định về Việc công bố Danh mục thủ tục hành thiết yếu được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật lĩnh vực Xuất phiên bản, In và Phát hành ở trong thẩm quyền giải quyết và xử lý của Sngơi nghỉ tin tức cùng Truyền thông


Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Thuộc tính Lược đồ vật Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng đăng ký trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách ĐK trên đây!">Đã biết

Quyết định 614/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Nam Định về câu hỏi ra mắt Danh mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu sửa thay đổi, bổ sung cập nhật trực thuộc thẩm quyền giải quyết của Snghỉ ngơi Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du kế hoạch, Ủy ban quần chúng cấp cho thị trấn


Lĩnh vực: Hành chính;Văn uống hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Thuộc tính Lược thiết bị Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại thông tin tài khoản Quý khách hàng đăng ký trên đây!">Đã biết

Quyết định 7/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thức giấc Tỉnh Nam Định về câu hỏi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chức triển khai của Ban Quản lý các khu vực công nghiệp tỉnh giấc Nam Định


Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Thuộc tính Lược thiết bị Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại thông tin tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!">Đã biết

Quyết định 493/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng thức giấc Tỉnh Nam Định về bài toán công bố Danh mục giấy tờ thủ tục hành chính phát hành new ở trong phạm vi công dụng thống trị của Sở Nội vụ, nằm trong thẩm quyền làm chủ, giải quyết của các Sở, ban, ngành (hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được giao quyền từ bỏ chủ) cùng Ủy ban nhân dân cấp huyện


Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Thuộc tính Lược vật dụng Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!">Đã biết

Quyết định 6/2021/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban nhân dân thức giấc Nam Định về vấn đề ban hành tiêu chuẩn chỉnh, định nút thực hiện đồ đạc, trang bị siêng sử dụng vào nghành dạy dỗ và đào làm cho các ban ngành, đơn vị ở trong phạm vi quản lý của thức giấc Nam Định


Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Thuộc tính Lược thứ Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại thông tin tài khoản Quý khách ĐK tại đây!">Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Thuộc tính Lược đồ dùng Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!">Đã biết

Quyết định 5/2021/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban dân chúng thức giấc Nam Định về Việc ban hành Quy chế bảo đảm kín Nhà nước trên địa bàn thức giấc Tỉnh Nam Định


Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Thuộc tính Lược trang bị Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng đăng ký trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!">Đã biết

Quyết định 441/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban nhân dân thức giấc Tỉnh Nam Định về việc chào làng Danh mục thủ tục hành thiết yếu phát hành new, sửa thay đổi, huỷ bỏ ở trong thẩm quyền giải quyết của Slàm việc Văn uống hóa, Thể thao với Du kế hoạch


Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Thuộc tính Lược trang bị Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách ĐK trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại thông tin tài khoản Quý khách ĐK trên đây!">Đã biết

Quyết định 293/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Nam Định về vấn đề phát hành Chương thơm trình thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, phòng tiêu tốn lãng phí năm 2021


Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, kháng tsay đắm nhũng, lãng phí Tải về
Thuộc tính Lược đồ vật Hiệu lực VB liên quan Tải về


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trang Trí Hồ Cá Mini Để Bàn Làm Việc Đẹp, Hợp Phong Thủy

Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp thấy Hiệu lực. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết

Thông báo 21/TB-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban nhân dân thức giấc Nam Định về Tóm lại của bè bạn Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh tại cuộc Họp về công tác làm việc chống, phòng dịch bệnh lây lan COVID-19


Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Thuộc tính Lược thứ Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết

Công văn uống 53/UBND-VP7 của Ủy ban quần chúng thức giấc Tỉnh Nam Định về việc thực hiện một số trong những biện pháp cấp bách chống, phòng dịch bệnh COVID-19


Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Thuộc tính Lược thiết bị Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết

Chỉ thị 5/CT-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Nam Định về bài toán tổ chức triển khai phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu cùng bức tốc công tác bảo đảm an toàn, trở nên tân tiến rừng năm 2021


Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Thuộc tính Lược đồ gia dụng Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách ĐK trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp thấy Hiệu lực. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!">Đã biết

Công năng lượng điện 4/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thức giấc Tỉnh Nam Định về việc tập trung thực thi khốc liệt, đồng bộ những phương án phòng, kháng dịch bệnh nguy hại ngơi nghỉ gia cầm, gia nắm


Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Thuộc tính Lược vật dụng Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách hàng đăng ký trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp thấy Hiệu lực. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách ĐK tại đây!">Đã biết

Quyết định 87/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Nam Định về bài toán chào làng Danh mục thủ tục hành thiết yếu sửa đổi, bổ sung cập nhật, huỷ bỏ ở trong thẩm quyền giải quyết của Sở Lao rượu cồn Thương thơm binh và Xã hội về triển khai những cơ chế cung cấp người dân chạm mặt khó khăn do đại dịch COVID-19


Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Thuộc tính Lược đồ gia dụng Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách ĐK trên đây!">Đã biết

Quyết định 3155/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Tỉnh Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Trung trung ương Giống cây cỏ thuộc Sngơi nghỉ Nông nghiệp và Phát triển nông xã


Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách hàng đăng ký trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp thấy Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!">Đã biết

Kế hoạch 121/KH-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Nam Định về câu hỏi chống, kháng bệnh dịch Llàm việc mồm long móng bên trên địa bàn tỉnh tiến trình 2021 - 2025


Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Thuộc tính Lược đồ dùng Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp thấy Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách ĐK tại đây!">Đã biết

Quyết định 3148/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Tỉnh Nam Định về công dụng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Trung trung tâm Giống vật nuôi, gia cố gắng thuộc Ssinh sống Nông nghiệp với Phát triển nông làng mạc


Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Thuộc tính Lược vật dụng Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết

Quyết định 3147/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Nam Định về tác dụng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức triển khai của Trung trọng tâm Giống tdiệt hải sản, trực thuộc Ssống Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng mạc


Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Thuộc tính Lược đồ vật Hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!">Đã biết
Hiệu lực: singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách ĐK tại đây!">Đã biết

Quyết định 3143/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban dân chúng tỉnh Nam Định về vấn đề Ra đời Trung trọng tâm lưu trữ tỉnh giấc Nam Định


Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Thuộc tính Lược vật Hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp thấy ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại thông tin tài khoản Quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết


Xem thêm: Cần Bán Máy Quay Phim Cũ Giá Rẻ Tại Hà Nội, Đồ Cũ Đã Qua Sử Dụng &Ndash Máy Ảnh

Hiệu lực: singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!">Đã biết

Chuyên mục: Blogs