Tuyển thợ cắt may tại hà nội

- Nhận sơ đồ trường đoản cú bộ phận nghệ thuật, nhấn vải từ bỏ kho- Ghi sổ nhật kỹ- Xem, bình chọn vải- Lưu mẫu- Trải vải và giảm theo bạn dạng sơ vật

Tuyển dụng đi làm ngay lập tức trên Prúc Xuyên-thủ đô - 6 Thợ may: biết sử dụng vật dụng may * 1 thợ giảm - Xưởng cung ứng siêng sản phẩm dệt kim - Xưởng từ bỏ phân phối cùng bán sản phẩm bắt buộc Số lượng sản phẩm những quanh năm ...