Thông tin tuyển sinh trường đại học kỹ thuật y

*

Thông tin về trường

– Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

dhktyduocdn.edu.vn

– Hiệu Trưởng: TS. BSCKII. Nguyễn Khắc Minh

– Phó Hiệu Trưởng: ThS.BSCKI. Lê Như Đáp

– Phó Hiệu Trưởng: ThS. BSCKII. Trần Văn Hưng

– Phó Hiệu Trưởng: TS. BS. Lê Văn Nho

Nhân sự

– 08 Phòng chức năng, 07 khoa với 38 bộ môn trực thuộc khoa, 03 bộ môn trực thuộc trường và 03 Trung tâm (trong đó có 01 cơ sở khám chữa bệnh) với tổng số 333 CCVC, trong đó có 244 giảng viên (chiếm 73,28%); trong số giảng viên, số có trình độ SĐH 140 người, chiếm 57,4% (gồm 01 PGS.TS, 20 TS, 114 ThS, 05 BSCKI-II), Đại học 103 người, còn lại là trình độ Cao đẳng và trình độ khác.

Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học kỹ thuật y

– Ngoài ra, trường còn có 34 cán bộ, giảng viên thỉnh giảng gồm 03 GS.TS, 13 PGS.TS, 18 Tiến sĩ.

Chức năng nhiệm vụ của Trường

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y – Dược ở trình độ đại học và các trình độ khác. Đảm bảo cho người học có môi trường học tập tốt, sau khi tốt nghiệp có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp theo chuẩn và khả năng học tập suốt đời; Nghiên cứu khoa học và hợp tác với các đối tác phát triển về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành quả vào đào tạo, khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Xem thêm: Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 9 Năm 2020, Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 9 Năm 2020

Quy mô, năng lực

Đại học hệ chính quy500
Đại học hệ liên thông theo hình thức vừa làm vừa học200
Cao đẳng hệ chính quy700
Cao đẳng hệ liên thông theo hình thức vừa làm vừa học70
Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy160
Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học300

 

Tổng số HSSV hiện nay: 4.482 HSSV

Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 06 ngành đại học, 09 ngành cao đẳng và 10 ngành Trung cấp, bao gồm:

– Bậc đại học: Điều dưỡng; Xét nghiệm y học; Dược học; Kỹ thuật hình ảnh y học; Phục hồi chức năng và Y tế công cộng.

– Bậc cao đẳng: Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Xét nghiệm y học; Kỹ thuật hình ảnh y học; Phục hồi chức năng; Hộ sinh; Dược học và Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế.

– Bậc Trung cấp: Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Kỹ thuật xét nghiệm; Kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; Hộ sinh; Dược sỹ trung cấp; Kỹ thuật phục hình răng và Y sỹ.