Số Điện Thoại Bảo Hiểm Thất Nghiệp Bình Thuận

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một bộ phận của chính sách an sinh xã hội, có vai trò quan trọng trong việc hạn chế tiêu cực của hiện tượng thất nghiệp, đảm bảo đời sống cho người thất nghiệp, đưa họ trở lại thị trường thông qua việc trợ cấp, đào tạo, đào tạo lại, môi giới việc làm, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhận người thất nghiệp, hỗ trợ người thất nghiệp lập nghiệp.

Bạn đang xem: Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp bình thuận


Nội dung


Cơ sở pháp lý

Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Giới thiệu về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trung tâm có chức năng tư vấn về việc làm; tư vấn về học nghề; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động; thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; tổ chức đào tạo, dạy nghề và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật.

*
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

Thứ nhất, thực hiện các hoạt động tư vấn, bao gồm:

Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Thứ hai, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
*
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

Thứ ba, thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Vào Icloud Trên Máy Tính, Đăng Nhập Icloud Trên Máy Tính

Thứ tư, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

Thứ bảy, thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Thứ tám, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ chín, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh giao.


Cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận bao gồm:

Ban Giám đốc Trung tâm;Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp;Phòng Tư vấn – việc làm dạy nghề;Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tin liên hệ của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

*
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận có trụ sở tại: Khu tái định cư Đồng Xuân An, Phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Văn phòng đại diện huyện Đức Linh:

Văn phòng đại diện huyện Tuy Phong:

Văn phòng đại diện huyện LaGi: