Trắc Nghiệm Hóa 11

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân ttách sáng tạo

Tài liệu tđam mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tsay đắm khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân ttách sáng sủa tạo

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Để học tập xuất sắc Hóa học lớp 11, VietJaông xã trình làng tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 cùng Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được biên soạn bgiết hại câu chữ chương trình sgk Hóa 11 khiến cho bạn củng vậy và ôn luyện kiến thức về môn Hóa 11 để đạt được điểm cao trong các bài khám nghiệm với bài thi môn Hóa học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương thơm 1: Sự năng lượng điện li

Chương thơm 2: Nitơ - Photpho

Chương thơm 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cưng cửng về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Cmùi hương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon vạn vật thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Cmùi hương 8: Dẫn xuất haloren - ancol - phenol

Cmùi hương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương thơm 1: Sự năng lượng điện li

Cmùi hương 2: Nitơ - Photpho

Cmùi hương 3: Cacbon - Silic

Chương thơm 4: Đại cưng cửng về chất hóa học vô cơ

Chương thơm 5: Hidrocacbon no

Chương thơm 6: Hidrocacbon không no

Chương thơm 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogene - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm Bài 1: Sự năng lượng điện li cực tuyệt bao gồm đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml hỗn hợp chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Bài 2: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M cùng với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m nhận được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một hỗn hợp đựng những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) cùng SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Bài 4: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) cùng ion Z (y mol). Ion Z và quý hiếm của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

hotline năng lượng điện của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- nhiều loại, bởi vì ion này sản xuất kết tủa cùng với Mg2+


Bài 5: Dung dịch X có : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ cùng b mol SO . khi cô cạn X chiếm được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b theo thứ tự là

A. 0.05 và 0,05.B. 0,03 cùng 0,02.

C. 0,07 và 0,08.D. 0,018 với 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn kân hận lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 và b = 0,02


Bài 6: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có độ đậm đặc 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch kia tăng nhiều theo thiết bị tự như thế nào trong những máy tự sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Bài 7: Trong hỗn hợp axit nitric (làm lơ sự phân li của H2O) gồm có phần tử nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Bài 8: Trong hỗn hợp axit axetic (làm lơ sự phân li của H2O) bao gồm bộ phận nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Bài 9: Cho những chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – Fe. Số hóa học năng lượng điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các chất năng lượng điện li: pyếu K – Al (là muối bột của K và Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Pkém amoni – Fe ( muối bột của Fe và amoni)


Bài 10: Chất nào dưới đây ko dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 lạnh tung.

B. NaOH lạnh tan. D. HBr tổ hợp vào nước

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Bài 2: Axit, bazơ, muối hạt cực tốt tất cả đáp án

Bài 1: Cần từng nào ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng toàn vẹn cùng với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. đôi mươi ml.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Chọn Dây Dẫn Điện 3 Pha, 1 Pha, Hướng Dẫn Cách Chọn Tiết Diện Dây Điện

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH và NaHCO3 phản bội ứng theo tỉ lệ thành phần 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = trăng tròn ml


Bài 2: Cho 8 gam hỗn hợp X bao gồm Mg cùng sắt vào hỗn hợp hcl dư. Sau Lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn , khối hỗn hợp tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nsắt = x mol; nMg = y mol

X + HCl → Muối + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

mét vuông = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Bài 3: Hòa tung ba muối hạt X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,đôi mươi mol Al3+: 0,2 mol SO42- với a mol Cl-. Ba muối hạt X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn năng lượng điện ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ sống K2SO4 ⇒ K+ nghỉ ngơi K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ các loại

Đáp án B: Cl- chỉ bao gồm sống KCl ⇒ K+ ở KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ một số loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn đáp án C

Đáp án D: Cl- chỉ sống AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Bài 4: Lúc cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HNO3 xM, nhận được hỗn hợp gồm chứa 7,6 gam hóa học chảy. Giá trị của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất rã = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Bài 5: Trung hòa 100 gam hỗn hợp A đựng tất cả hổn hợp HCl và H2SO4 đề xuất trọn vẹn 100 ml dung dịch B cất NaOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl vào hỗn hợp A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl cùng H2SO4 lần lượt là x cùng y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng sinh sản kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau bội phản ứng, SO42- sẽ kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Bài 6: Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron - stêt gồm bao nhiêu ion trong số những ion sau đấy là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Bài 7: Cho những ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt phần nhiều ion như thế nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Bài 8: Chọn những chất là hiđroxit lưỡng tính trong các các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Bài 9: Cho những hóa học cùng ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt tất cả từng nào hóa học và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Hiển thị đáp án

Bài 10: Dãy chất với ion như thế nào dưới đây gồm tính chất trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Giới thiệu kênh Youtube cqaugusta.com


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjachồng.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, cqaugusta.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa huấn luyện và đào tạo tốt 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjaông chồng.com