TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC

GIỚI THIỆU

Tổng cửa hàng Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCPhường (viết tắt là VVMI) là doanh nghiệp member của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản cả nước, một trong số những Tập đoàn kinh tế bậc nhất đất nước. Đến thời khắc bây chừ tổng số lao cồn của Tổng công ty là ngay gần 3900 fan, với 13 cửa hàng bé và đơn vị trực ở trong vẫn cố gắng nỗ lực tạo ra được truyền thống liên hiệp, buộc phải kiệm, năng rượu cồn, mạnh dạn đầu tư cách tân và phát triển, dám gật đầu phần đa khó khăn, thử thách vươn lên, chế tạo ...

Xem cụ thể >>


*

*

*

Sản xuất, bào chế, marketing than

Trải qua sát 40 xây dừng với cải tiến và phát triển, Tổng shop Công nghiệp Mỏ Việt Bắc vẫn xác minh ...

Bạn đang xem: Tổng công ty công nghiệp mỏ việt bắc

*

*

Công nghiệp, vật liệu xây dựng

Dựa bên trên chủ trương “kinh doanh đa dạng các loại nghành nghề trên nền cung ứng than”, Tổng shop Công nghiệp Mỏ Việt ...

Kinch doanh trang bị tứ, thiết bị

Song tuy nhiên cùng với 2 nghành hoạt động chính là Sản xuất, sale than cùng công nghiệp vật liệu ...

Khách sạn & Du lịch

Lĩnh vực hotel với du lịch nghỉ dưỡng luôn luôn được Tổng Shop chúng tôi quan tâm đầu tư với phát ...

Xem thêm: Máy Gặt Đập Liên Hợp Kubota Dc 70, May Gat 60 Cu Can Ban

Công đoàn Tổng cửa hàng công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP hàng loạt tổ chức Lễ vạc đụng Tháng Công nhân với Tháng hành vi về an toàn dọn dẹp lao động năm 2022 trên những nhà phân phối trực thuộc Tổng đơn vị.


GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM LỢI NHUẬN SAU THUẾ BCTC QUÝ I NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY CÔNG NHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP


Công đoàn Tổng cửa hàng công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCPhường hàng loạt tổ chức triển khai Lễ vạc cồn Tháng Công nhân và Tháng hành vi về bình an vệ sinh lao động năm 2022 trên những hãng sản xuất thuộc Tổng cửa hàng.

*

Tổng cửa hàng Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP: Tổ chức Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên năm 2022.

BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC DHDCD THƯỜNG NIÊN 2022 VVMI THÔNG QUA

GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM LỢI NHUẬN SAU THUẾ BCTC QUÝ I NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY CÔNG NHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP


CÔNG BỐ THÔNG TIN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CÔNG NHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP NHIỆM KỲ 2020-2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬPhường HĐQT TỔNG CÔNG TY CÔNG NHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP NHIỆM KỲ 2020-2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY CÔNG NHIỆPhường MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TCT CNM VIỆT BẮC TKV-CTCP