Bộ Đề Thi Toán Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2021

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2020 là đề chất vấn định kì cuối học tập kì 1 tất cả đáp án cụ thể hẳn nhiên. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 này để giúp đỡ những em học sinh ôn tập, củng núm các dạng bài tập chuẩn bị mang lại bài bác thi cuối học kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô Khi ra đề cho những em học sinh ôn tập.

Bạn đang xem: Bộ đề thi toán lớp 5 học kì 1 năm 2021

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về bài viết này, các bạn phấn kích kéo xuống cuối nội dung bài viết để tải về không thiếu những đề thi.


Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2020

100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán thù Có đáp án

Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 1 năm 2020 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp hoặc đáp án đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân tất cả tía nghìn, một đơn vị chức năng, bảy Phần Trăm được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07


D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong số thập phân 127,056 có mức giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số phù hợp điền vào nơi chấm 8,06 ha = .......... mét vuông là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số phần trăm, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Mua 4 m vải cần trả 3đôi mươi 000 đồng. Hỏi download 6,8 m vải vóc cùng một số loại cần trả nhiều hơn thế nữa bao nhiêu tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). quý khách hàng Việt mua 15 quyển vsinh hoạt giá 5000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang xuất hiện. Với số chi phí kia nếu cài vlàm việc với cái giá 7500 đồng một quyển thì chúng ta Việt thiết lập được bao nhiêu quyển vở?

A. 10 quyển

B. 20 quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối từng phân số (láo số) cùng với số thập phân bởi nó.


Câu 9. (0,5 điểm). Điền số tương thích vào nơi trống.

Sau lúc đi đơn vị sách sở hữu đồ dùng tiếp thu kiến thức, em được cô bán hàng trả lại 50 000 đồng với đủ 3 một số loại giấy bạc 20 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc từng nhiều loại em hoàn toàn có thể nhận được là:

a) .............tờ trăng tròn 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ đôi mươi 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….

…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mhình họa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m cùng bằng 2/3D lâu năm.

a. Tính diện tích mảnh vườn?

b. Trên mảnh sân vườn đó, người ta tdragon rau xanh không còn 80% diện tích. Tính diện tích đất sót lại không được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nhanh.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Rán Tại Nhà - Cách Làm Bánh Rán Ngọt Tẩm Đường Đơn Giản Tại Nhà

*

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: Tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối hợp lý cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bạc từng loại em hoàn toàn có thể nhận được là:


a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10. (2 điểm) - Học sinc đặt tính, tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết chưa thẳng cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều nhiều năm mảnh vườn là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mảnh vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích tLong rau củ là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích còn sót lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* Lưu ý: - Nếu HS tuân theo giải pháp khác nhưng đúng thì cũng rất được tính điểm tương đương. Khi

HS làm phép trừ tỉ số Phần Trăm nhưng không có cam kết hiệu tỉ số tỷ lệ (100% - 80% = 20%)

thì trừ một phần hai số điểm của phnghiền tính đó.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 lớp 5

Đề thi Toán thù lớp 5 học tập kì 1 - Đề 1

Bài 1 (1 điểm). a) Ghi lại biện pháp đọc các số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm:.......................................................................................................

- Hai nghìn không trăm mười tám đơn vị, bốn phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền vệt >,

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở đoạn thập phân trong các 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ xíu tuyệt nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 1trăng tròn là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề đánh giá học kì 1 Môn Tân oán lớp 5

Bài 1 (1 điểm). a)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy ko trăm bố mươi lăm

*
: Ba mươi bảy với năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm: 8,09

- Hai ngàn ko trăm mười tám đơn vị, bốn phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền vết >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Tìm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân phù hợp vào khu vực chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dmét vuông = đôi mươi,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 tiếng 15 phút = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng lớn bằng 60% chiều lâu năm.

a) Tính diện tích S mảnh vườn đó.

b) Người ta thực hiện 8% diện tích S mhình họa sân vườn có tác dụng lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng lớn mảnh vườn cửa là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều dài mảnh sân vườn là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mhình họa vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: Diện tích mảnh vườn cửa 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm 1 mon là 0,65%. Để sau một tháng nhận được tiền lãi là 780000 đồng thì người sử dụng buộc phải gửi từng nào tiền?

Bài giải

Số chi phí khách hàng yêu cầu gửi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 tại đoạn thập phân trong những 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ bé tốt nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 1trăng tròn là:

B. 54

Bộ đề, đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Tân oán lớp 5 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị tứ phần mười với tám phần trăm" viết nhỏng sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- Chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành láo lếu số là:b)-Chuyển thay đổi đơn vị đo độ nhiều năm 1 m 53 centimet thành hỗn số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vsinh hoạt hết 24000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở như thế không còn số chi phí là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 120 000 đ

b) Lớp học gồm 25 học viên, trong đó gồm 13 cô bé. Số học sinh thiếu phụ chiếm bao nhiêu Phần Trăm của lớp học đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 320 kg là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ chiều cao cho tam giác ABC sau. Biết cạnh lòng BC

b) Cho hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 centimet, chiều rộng lớn 4 centimet (nhỏng hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC bên phía trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B mang đến cân xứng.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm 12, 15 m, chiều rộng lớn bởi 2/5 chiều nhiều năm. Người ta giảm một trong những phần đất AMD bao gồm bề ngoài tam giác (như hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) Diện tích phần khu đất đang cắt?

b) Diện tích khu đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một số có nhì chữ số, khi ta viết cấp dưỡng phía bên trái số đó một chữ hàng đầu thì tổng của số new và số vẫn cho rằng 168. Tìm số sẽ cho.

Đáp án: Đề khám nghiệm học tập kì 1 Môn Toán thù lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B đến tương xứng.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

 

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25Câu 9

Chiều rộng hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh đáy DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Khi viết thêm 1 vào phía bên trái một vài bao gồm hai chữ số,

ta được một vài bao gồm tía chữ số, hơn số cũ 100 đơn vị chức năng.

Số sẽ cho là:

(168 - 100): 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 lớp 5 new nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 

Ngoài đề thi môn Tân oán trên, những em học sinh hoặc quý prúc huynh còn có thể đọc thêm đề thi học kì 1 lớp 5 những môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn chỉnh thông bốn 22 của bộ Giáo Dục cùng những dạng bài xích ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được cqaugusta.com đọc với tinh lọc tự các trường đái học trên toàn quốc nhằm mục đích mang lại đến học viên lớp 5 hầu như đề ôn thi học kì 1 chất lượng độc nhất vô nhị. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn tầm giá đề thi về cùng ôn luyện.