Tính Cấp Thiết Tiếng Anh Là Gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Về tính cấp thiết của đề tài
English translation:About/ Concerning/ Regarding Rationale of the Study
Entered by:This person is a cqaugusta.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a cqaugusta.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nam Vo

Explanation:Theo template thông thường của một bài/ đề xuất nghiên cứ, các nội dung chính sẽ bao gồm: I- Introduction 1- Rationale of the Study (Why to do this research) 2- Significance of the Study (Who will benefit from findings of the study) 3- Research Questions II- Literature Review III- Research Methods IV- Data Collection and Interpretation V- Conclusions and Recommendations Trong tiếng Việt, mặc dù sử dụng từ "cấp thiết", nhưng xét văn cảnh là lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn, mình nghĩ sử dụng từ Rationale sẽ hợp lý. Hi vọng góp ý của mình hữu ích dành cho bạn This person is a cqaugusta.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to JapaneseClick the red seal for more information on what it means to be a cqaugusta.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Vu Hong NhungVietnamLocal time: 08:57Specializes in fieldNative speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 4

Bạn đang xem: Tính cấp thiết tiếng anh là gì

15:54 Sep 11, 2017
Vietnamese to English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: Về tính cấp thiết của đề tài
Em đang dịch nhận xét của giáo viên hướng dẫn. Context: Về tính cấp thiết của đề tài: đây là một đề tài...bla bla học viên đã chỉ rõ....
This person is a cqaugusta.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a cqaugusta.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*

Local time: 08:57
About/ Concerning/ Regarding Rationale of the Study
Explanation:Theo template thông thường của một bài/ đề xuất nghiên cứ, các nội dung chính sẽ bao gồm: I- Introduction 1- Rationale of the Study (Why to do this research) 2- Significance of the Study (Who will benefit from findings of the study) 3- Research Questions II- Literature Review III- Research Methods IV- Data Collection and Interpretation V- Conclusions and Recommendations Trong tiếng Việt, mặc dù sử dụng từ "cấp thiết", nhưng xét văn cảnh là lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn, mình nghĩ sử dụng từ Rationale sẽ hợp lý. Hi vọng góp ý của mình hữu ích dành cho bạn

*

This person is a cqaugusta.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to JapaneseClick the red seal for more information on what it means to be a cqaugusta.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Vu Hong NhungVietnamLocal time: 08:57

Summary of answers provided
5About/ Concerning/ Regarding Rationale of the StudyThis person is a cqaugusta.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to JapaneseClick the red seal for more information on what it means to be a cqaugusta.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Vu Hong Nhung

Xem thêm: Hoa Tuc Contemporary Vietnamese Cuisine, Hoa Tuc Restaurant

*

4Regarding the urgency of the topicThis person is a cqaugusta.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a cqaugusta.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

*

Summary of reference entries provided
"Đề tài" ở đây là "Chủ đề" hay "Đề tài nghiên cứu"This person is a cqaugusta.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a cqaugusta.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

Notes to answererAsker: Em đang hơi băn khoăn. Em thấy trên mạng hay dịch là Rationale như trang sau http://www.aep.neu.edu.vn/FileManager/UploadPath/EEP/mau%20quy%20dinh%20viet%20chuyen%20de%20thuc%20tap%20clc.pdfAsker: Dạ vâng. Em cám ơn!
Login to enter a peer comment (or grade)