Tiểu oan gia

  >歌手:赵薇 / Trình bày: Triệu Vy专辑:赵薇 / Biên tập: Triệu Vy 小冤家 你干嘛 像个傻瓜 Xiǎo yuānjiā nǐ gàn ma xiàng gè shǎguāTiểu oan gia, mi làm gì đấy, cứ như tến ngốc vậy我问话 为什么 你不回答 Wǒ wèn huà wèishéme nǐ bù huídáTa hỏi chuyện cớ sao mày không trả lời你说过 爱着我 是真是假 Nǐ shuōguò àizhe wǒ shì zhēnshi jiǎMi đã nói là yêu ta là thật hay giả说清楚 讲明白 不许装傻 Shuō qīngchu jiǎng míngbái bùxǔ zhuāng shǎNói cho rõ, giải thích kỹ càng, không được vờ ngờ nghệch小冤家 听了话 哎呀哎呀 Xiǎo yuānjiā tīngle huà āiyā āiyāTiểu oan gia, nghe xong thì ... ây domain authority ây da大大的眼 看着我 眨巴眨巴 Dàdà de yǎnkànzhe wǒ zhǎba zhǎbaĐôi mắt to tròn, nhìn chằm vào tôi, chớp chớp chớp气得我 掉转头 不如回家Qì de wǒ diào zhuǎn tóu bùrú huí jiāChọc tức tôi, xoay đầu lại, đưa ra bằng về nhà小冤家 拉住了我 这才说话 Xiǎo yuānjiā lā zhùle wǒ zhè cái shuōhuàTiểu oan gia níu tôi lại đây rồi mới nói喊声天 喊声地 喊声冤家 Hǎn shēng tiān hǎn shēng de hǎn shēng yuānjiāKêu trời, kêu đất, tiểu oan gia ơi想着你 盼着你 心乱如麻Xiǎngzhe nǐ pànzhe nǐ xīn luàn rú máRất nhớ anh, ngóng trông anh, lòng rối như tơ vò千句话 万句话 喉头打架 Qiān jù huà wàn jù huà hóutóu dǎjiàNgàn câu nói vạn lời tình sao họng cứ nghẹn lại谁知道 见到了你 只会发傻Shuí zhīdào jiàn dàole nǐ zhǐ huì fāshǎAi biết rằng Lúc gặp đồng đội đều trở nên ngốc nghếch小冤家 ...Xiǎo yuānjiā...Tiểu oan gia