Tiebreaker là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cqaugusta.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Tiebreaker là gì

I concur: waiting time should be a tie-breaker when urgency of medical need và probability of successful treatment are roughly equal.
This view comes in a particularly weak version according to which the latter considerations serve only as a tie-breaker.
The second comparison acts only as a tie-breaker, taking effect only when the first comparison fails to separate the distributions under evaluation.
The nation which won the most individual bouts took the team bout (with total touches as the tie-breaker if the teams split 8-8).
Each round of the playoffs was a two-game aggregate goal series (the away goals rule was not applied as a tie-breaker).
During the team championships the tie-breaker for all places would be the contestant"s score in his or her last competition.
When the trial ended in a draw with both refusing khổng lồ face the tie-breaker, the public vote was used lớn decide.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả ý kiến của các biên tập viên cqaugusta.com cqaugusta.com hoặc của cqaugusta.com University Press hay của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Bán Bài Yugioh Fake - Yugioh Shop Tại Hcm &Ndash Nshop

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cqaugusta.com English cqaugusta.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語