Thư hỏi giá bằng tiếng anh

Viết thư hỏi hàng bởi giờ Anh cũng rất cần phải viết một cách gồm nghệ thuật, dưới đó là hàng loạt các cấu tạo câu cùng 2 mẫu thỏng giúp các bạn tham khảo. Hi vọng bài viết này hoàn toàn có thể mang lại lợi ích được cho quá trình của khách hàng. Mời các bạn xem thêm.

Bạn đang xem: Thư hỏi giá bằng tiếng anh

I. Các cấu tạo câu dùng vào tlỗi hỏi hàng

II. Mẫu thỏng hỏi hàng

1. Sample 1

To,

Jackson Brothers.

3487 23rd Street

New York, NY 120009

September 23, 2010.

Dear Kenneth,

With reference lớn our telephonic conversation, we are writing to lớn enquire whether your company can skết thúc us the catalogue for the lakiểm tra types of slab casting machines. We would lượt thích to see which type will suite our organization.

If we found any specific machines design & features then we are looking forward to lớn purchase the same from you. We have some outdated slab casting machines at our factory side which are still in working position can you give sầu us some discount in replacement of this machines. On the receipt of the information we would place order for your machines.

Please skết thúc your representative at our factory side to lớn kiểm tra out the place where these machines would be placed và khổng lồ kiểm tra out the out dated machines. Please skết thúc us the detailed catalogue of the machines with the price các mục. We hope lớn hear from you soon.

Yours Sincerely

Max A. Webster.

Xem thêm: Head Honda Bảy Chi 1 - Đại Lý Honda Ủy Nhiệm Tại Trà Vinh

(Marketing Manager)

*

2. Sample 2

From:

Robert Lake

1327 Euclid Avenue

Guadalupe, CA 93434

January 11, 2011

To:

Samurai Industry

3645 John Daniel Drive

Jefferson City, MO 65101

Dear Sir

RE: Business Inquiry

I am writing to lớn inquire the business offerings of Samudra Industry, as I have received a leaflet on your company recently through the mailers.

I read with interest the various types of products related khổng lồ home page comfort & safety, và wish to lớn enquire further about the sales offer as displayed on the leaflet. I am particularly interested in the electronic gate system which is listed as on offer during this season.

I would be extremely delighted if you could furnish me with more information on the type of design, colour và functionality based on my budget of $250.00. I would like to lớn know the availability of product MD3940 as advertised on your leaflet.

I look forward to hearing from you on my enquiry soon.

Yours sincerely,

Robert Lake

BẠN ĐANG MUỐNHỌCTIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP. MỚI NHẤT?

Đăng kýđểtyêu thích gia tức thì buổi học trải nghiệmthuộc cqaugusta.comHọc Tiếng Anh trực tuyếnvớicô giáo 1 kèm 1ngay lập tức hôm nayTẠI ĐÂY.

CÁC BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN


cqaugusta.com English được Thành lập tại Singapore vị cqaugusta.com International Pte.Ltd với mô hình học trực con đường 1 kèm 1 bao gồm thiên chức kết nối tín đồ học tập cùng fan dạy tiếng anh bên trên toàn nhân loại.