Thư điện tử an giang

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 63/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNHAN GIANG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Tổ chức Tổ chứcchính quyền địa pmùi hương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Luật Ban hành văn bảnquy bất hợp pháp chính sách ngày 22 mon 6 năm 2015;

Căn uống cứ đọng Luật Công nghệ thôngtin ngày 29 mon 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số64/2007/NĐ-CPhường ngày 10 tháng 4 năm 2007 của nhà nước về áp dụng công nghệban bố trong hoạt động vui chơi của ban ngành bên nước;

Căn uống cđọng Nghị định số72/2013/NĐ-CPhường ngày 15 tháng 7 năm trước đó của Chính phủ về làm chủ, cung ứng, sử dụngcác dịch vụ Internet với báo cáo trên mạng;

Căn cứ Chỉ thị số34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 1hai năm 2008 của Thủ tướng mạo nhà nước về bài toán tăngcường thực hiện khối hệ thống tlỗi năng lượng điện tử vào buổi giao lưu của phòng ban công ty nước;

Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Sởtin tức với truyền thông trên Tờ trình số 55/TTr-STTTT ngày thứ nhất mon 9 năm2016.

Bạn đang xem: Thư điện tử an giang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hẳn nhiên Quyếtđịnh này Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư năng lượng điện tử tỉnh giấc An Giang tronghoạt động vui chơi của phòng ban công ty nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2016. Quyết định này sửa chữa Quyết định số50/2009/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 05 tháng 1một năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc An Giang về câu hỏi banhành Quy chế sử dụng hệ thống tlỗi năng lượng điện tử thức giấc An Giang vào chuyển động cơ quannhà nước; huỷ bỏ Chỉ thị số 06/2011/CT-Ủy Ban Nhân Dân ngày 26 mon 5 năm 2011 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnhAn Giang về tăng tốc thực hiện tlỗi điện tử trong những hoạt động của cơ sở nhànước trên địa bàn tỉnh giấc An Giang.

Điều 3. Chánh Văn uống chống Ủy banquần chúng tỉnh, Giám đốc Ssống tin tức với Truyền thông, Thủ trưởng những ssinh hoạt, ban,ngành cấp cho tỉnh giấc, Chủ tịch Ủy ban dân chúng những thị trấn, thị làng, thành phố cùng những cánhân, tổ chức triển khai bao gồm tương quan Chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tkhô cứng Bình

QUY CHẾ

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆNTỬ TỈNH AN GIANG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC(Ban hành tất nhiên Quyết định số 63/2016/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 13 tháng 9 năm 2016 củaỦy ban dân chúng tỉnh An Giang)

Chương thơm I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi, đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Quychế này quy định việc tùy chỉnh thiết lập, cai quản cùng thực hiện khối hệ thống thỏng điện tử tỉnhAn Giang vào hoạt động của cơ sở nhà nmong bên trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Quy chế này vận dụng so với những ban ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân tỉnh; những ban, ngành, hội tỉnh; Ủy ban quần chúng các thị xã, thị làng, thành phố;Ủy ban nhân dân các buôn bản, phường, thị xã (sau đâygọi tắt là tổ chức) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong các tổ chức (sau đây phát âm tắt là cá nhân) ttê mê gia thiết lập vàsử dụng hệ thống tlỗi năng lượng điện tử tỉnh An Giang vào hoạt động của ban ngành,đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giảisay mê thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữdưới trên đây được phát âm nhỏng sau:

1. Thưđiện tử là một thông điệp gửi từ máy tính này mang đến một máy tính xách tay không giống trênmạng máy tính, với nội dung cần thiết trường đoản cú bạn gửi đến tín đồ nhận.

2. Hộpthỏng điện tử là tập hợp các thư mục đựng những tlỗi năng lượng điện tử, mỗi vỏ hộp thỏng điện tửđược lắp với cùng 1 địa chỉ thư năng lượng điện tử.

3. Tàikhoản thỏng điện tử là lên tiếng bao hàm địa chỉ thư điện tử vàmật khẩu để truy nã nhập vào hộp thỏng điện tử thực hiện gửi nhận thưđiện tử.

Xem thêm: Nơi Bán Máy In Hp M706N Software And Driver Downloads, Máy In Hp Laserjetpro M706N (B6S02A)

4.Hộp tlỗi cá nhân là hộp tlỗi điện tử thuộc Hệ thống tlỗi điện tửtỉnh An Giang cấp cho cá nhân.

5. Hộpthỏng 1-1 vị là hộp tlỗi điện tử thuộc Hệ thống tlỗi điện tử tỉnh AnGiang cấp cho tổ chức để sử dụng tầm thường.

6. Mạng truyền số liệu chuyênsử dụng của cơ sở Đảng với bên nước là mạng liên kết cácban ngành Đảng, Chính phủ với Quốc hội trên Trung ương, những Bộ và cơ quan ngang Sở,Văn uống chống Tỉnh/Thành ủy, Vnạp năng lượng chống Huyện/thị ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành, Ủyban dân chúng quận/huyện, slàm việc, ban, ngành tại những địa pmùi hương (Công văn số2336/BTTTT-ƯDcông nghệ thông tin ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ tin tức với Truyền thông vềViệc hướng dẫn kết nối, áp dụng mạng truyền số liệu chăm cần sử dụng của ban ngành Đảngcùng đơn vị nước).

7. Tạm khóa hộp thỏng điệntử là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuậtbên trên Hệ thống tlỗi điện tử, để tạm thời cấm đoán phép quý khách hàng sửdụng truy nhập hộp tlỗi điện tử.

8. Phần mềm quản lý thưđiện tử là phần mềm hỗ trợ khách hàng duyệtthỏng điện tử; mang lại phép quản lý, truy tìm cập, đồng bộ nhiều hệ thống thưđiện tử; có thể chấp nhận được làm việc nước ngoài tuyếngiúp người dùng tàng trữ tlỗi điện tử trên sản phẩm để có thể chăm bẵm lúc không tồn tại kếtnối Internet.

Điều 3.Nguyên tắc định dạng

1. Các thông tin năng lượng điện tử trao đổitrong khối hệ thống thư năng lượng điện tử của tỉnh giấc thực hiện theo Quyếtđịnh số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việcthống duy nhất dùng bộ mã các cam kết từ chữ Việt theo tiêu chuẩn chỉnh TCnước ta 6909: 2001 trongdàn xếp biết tin năng lượng điện tử thân những tổ chức triển khai của Đảng với Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn về truy vấn thôngtin triển khai theo dụng cụ tại Thông bốn số22/2013/TT-BTTTT ngày 23 mon 12 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông vềviệc ban hành Danh phương châm chuẩnchuyên môn về áp dụng công nghệ thông báo vào cơ quan nhà nước.

3. Ngôn ngữáp dụng trong thư năng lượng điện tử bằngngôn từ giờ đồng hồ Việt gồm vệt, chỉ sửdụng ngoại ngữ trong số thanh toán giao dịch với nước ngoài hoặc tất cả yếu tố quốc tế.

Xem thêm: " Tập Vở Học Sinh Giá Sỉ - Tập Học Sinh Giá Tốt Tháng 4, 2021 Văn Phòng Phẩm

Điều 4. Hệthống thư điện tử tỉnh An Giang vào hoạt động của ban ngành nhà nướcbên trên địa bàn tỉnh An Giang

1. Hệ thống thư điện tử tỉnhAn Giang (dưới đây hiểu tắt là Hệ thống thư điện tử công vụ) là hệthống lên tiếng dùng bình thường của tỉnh An Giang; mang đến phép tổ chức triển khai, cá nhânnhờ cất hộ nhận thông báo dưới dạng thỏng điện tử thông qua mạng máy vi tính.

2. Hệ thống thư điện tử côngvụ bao hàm tập hợp hệ thống máy chủ, thiết bị lưu giữ trữ, phần mềmquản lý thư điện tử được thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹthuật trung trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh An Giang, có thương hiệu miền là

Chuyên mục: Blogs