Thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại

Xem ngay nội dung bài viết này để nắm rõ bí quyết hạch tân oán hàng cung cấp bị trả lại, giải pháp kê khai thuế & xuất hóa deals cung cấp bị trả lại… mang đến bên hỗ trợ & cho những người mua.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại


Nội dung chính:

I. Hồ sơ, triệu chứng trường đoản cú trả lại hàngII. Hướng dẫn bí quyết kê knhì hóa đối chọi, hạch tân oán sản phẩm chào bán bị trả lại

I. Hồ sơ, chứng tự trả lại hàng

Theo giải pháp tại Điểm 2.8 Phú lục 4, Thông tứ 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn trường đúng theo người tiêu dùng trả lại sản phẩm nhỏng sau:

1. Người cài đặt trả lại hàng là cá nhân

Người sở hữu là cá thể hoặc tổ chức triển khai không tồn tại chức năng xuất hóa đối chọi, phía hai bên lập hồ sơ gồm:

➤ Trường đúng theo trả lại toàn thể hàng hóa:

Khi trả lại hàng hóa, bên chào bán và cá nhân trả lại hàng cần:

Nêu nguyên do trả lại sản phẩm & hàng hóa cùng những thỏa thuận hợp tác bồi thường (nếu như có);Thu hồi hóa solo đã lập hoặc lập biên bản tịch thu hóa đối chọi đang lập.

➤ Trường đúng theo trả lại một phần sản phẩm hóa:

Xử lý tựa như nhỏng trường hòa hợp trả lại toàn thể sản phẩm & hàng hóa, tiếp nối lập hóa solo new cho số hàng hóa không bị bên download trả lại.

2. Người cài trả lại hàng là cơ sở gớm doanhHai bên lập biên phiên bản trả mặt hàng tựa như trường đúng theo trên;Người download xuất hóa solo trả lại sản phẩm (cục bộ hoặc 1 phần tùy thuộc vào con số hàng trả lại).

Lưu ý: Ghi rõ trên hóa đối chọi lý do trả lại mặt hàng.

*

II. Hướng dẫn phương pháp kê knhị hóa solo, hạch toán hàng buôn bán bị trả lại

1. Quy định kỳ kê khai hóa giao dịch buôn bán bị trả lại

Hóa 1-1 trả lại xuất vào kỳ như thế nào thì kê knhì vào kỳ kia, ko tiến hành kê khai bổ sung cập nhật vào kỳ sẽ triển khai bán hàng;

Trường vừa lòng hóa solo bán sản phẩm và hóa đối kháng mua sắm tạo ra cùng kỳ kê knhì cùng mặt mua trả lại toàn cục hàng với mức giá trị tương đương hóa đối kháng đang xuất thì đối với 2 hóa đơn (hóa đơn xuất chào bán và hóa solo trả hàng), đơn vị không phải kê knhì vì 2 hóa solo đang bù trừ với nhau.

2. Hướng dẫn giải pháp kê khai cùng hạch toán thuế đối với bên bán

2.1. Cách kê knhì thuế so với bên bán

Hóa 1-1 trả hàng vào kỳ như thế nào thì kê knhị vào kỳ đó;

Căn cđọng vào thuế suất của mặt hàng bị trả lại nhưng kê khai tương ứng vào các tiêu chí trên tờ khai 01/GTGT, tự đó mang doanh thu cùng thuế suất bên trên tiêu chí kia trừ đi doanh thu cùng thuế suất của mặt hàng bán bị trả lại:

Không Chịu thuế: tiêu chuẩn 26;Thuế suất 0%: chỉ tiêu 29;Thuế suất 5%: tiêu chí 30, 31;Thuế suất 10%: tiêu chuẩn 32, 33;Không tính thuế: tiêu chí 32a.

*

➥ lúc nhận được hóa 1-1 0000002, chủ thể Gia Huy tiến hành kê khai vào kỳ kê khai mon 1. Đơn vị thu thanh trong bảng kê đẩy ra mon 12 lưu giữ trên công ty: giảm lệch giá bên trên chỉ tiêu <32> số tiền 50.000.000 đồng cùng thuế GTGT bên trên chỉ tiêu <33> số chi phí 5.000.000 đồng.

Xem thêm: Cách Làm Lưỡi Câu Lục Phù Hợp Và Hiệu Quả, Cách Làm Lưỡi Câu Lục

2.2. Cách hạch toán thuế đối với bên bán

Đối cùng với trường hòa hợp hạch toán thù theo Thông tư 200/2014/TT/-BTC:

Nợ TK 5212: quý hiếm mặt hàng bị trả lại;

Nợ 3331: thuế GTGT sản phẩm bán bị trả lại;

Có TK 131/111/112: số chi phí hàng chào bán bị trả lại.

Nợ TK 511: cực hiếm sản phẩm phân phối bị trả lại;

Có TK 5212: giá trị sản phẩm phân phối bị trả lại.

Đối cùng với ngôi trường vừa lòng hạch toán thù theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC:

Nợ TK 511: cực hiếm hàng bị trả lại;

Nợ 3331: thuế GTGT mặt hàng buôn bán bị trả lại;

Có TK 131/111/112: số tiền sản phẩm chào bán bị trả lại.

Lưu ý:

Trường hợp fan bán đang ghi nhấn giá bán vốn thì lúc nhận thấy sản phẩm bị trả lại đơn vị hạch toán thù nlỗi sau:

Nợ 156: giá vốn của mặt hàng bán bị trả lại;

Có TK 632: giá chỉ vốn của mặt hàng phân phối bị trả lại.

3. Hướng dẫn phương pháp kê knhị cùng hạch toán thuế đối với mặt mua

3.1. Cách kê knhị thuế so với mặt mua

➤ Lấy quý giá với thuế suất của sản phẩm mua trong kỳ trừ đi cực hiếm và thuế suất của mặt hàng bị trả lại:

Chỉ tiêu 23 = Giá trị hàng cài vào kỳ - Giá trị hàng bị trả lại;Chỉ tiêu 24 = Thuế GTGT hàng sở hữu vào kỳ - Thuế GTGT sản phẩm bị trả lại;Chỉ tiêu 25 = Thuế GTGT hàng download được khấu trừ vào kỳ - Thuế GTGT hàng bị trả lại.

3.2. Cách hạch toán thù thuế so với bên mua

Lúc trả lại mặt hàng, bên mua hạch toán thù nlỗi sau:

Nợ TK 331/111/112: tổng giá trị hàng bị trả lại;

Có TK 156/152/211…: giá trị sản phẩm bị trả lại;

Có TK 133: Thuế GTGT của hàng bị trả lại.

III. Các câu hỏi hay gặp lúc kê knhì hóa 1-1, hạch toán thù sản phẩm phân phối bị trả lại


Câu 1: Trong trường phù hợp hóa đối chọi bán sản phẩm với hóa đơn hàng bị trả lại cùng kỳ và mặt tải trả lại cục bộ sản phẩm thì mặt phân phối với mặt sở hữu gồm nên kê knhì 2 hóa đối kháng này không?

Cả mặt bán và mặt thiết lập hầu như không yêu cầu kê knhì 2 hóa solo này do 2 hóa đơn này vẫn bù trừ giá trị lẫn nhau trên cùng tiêu chuẩn kê knhị.

Câu 2: Công ty A cài đặt 1 cái máy in của bạn B vào thời điểm tháng 2/N, nhưng lại mang đến mon 4/N công ty A phát hiện tại mặt hàng bị lỗi yêu cầu xuất hóa solo trả lại mặt hàng cho doanh nghiệp B. Hỏi hóa đối kháng trả lại sản phẩm vẫn kê knhì vào kỳ nào?

Sẽ kê knhị sút lệch giá và số thuế GTGT vào kỳ tháng 4/N của cả mặt chào bán cùng bên tải.

Câu 3: lúc lập hóa đơn trả lại sản phẩm, bên cài đặt có cần phải ghi nguyên nhân trả lại sản phẩm không?