Thông báo mở vòng thi số 2 violympic toán tiếng việt

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.

Bạn đang xem: Thông báo mở vòng thi số 2 violympic toán tiếng việt

TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 180 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 1

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)

Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 29/ 12/ 2020)

Bài 1. THẾ GIỚI CÔN TRÙNG.

Câu 6. Bạn Quý có 9 cái bánh, bạn Quý cho bạn Mai 3 cái bánh. Hỏi bạn Quý còn lại bao nhiêu cái bánh?

a) 4 b. 5 c. 6 d. 7

Câu 7. Kết quả của phép tính: 9 – 2 – 4= ………….

Xem thêm: Lời Bài Hát Làm Người Yêu Em Nhé Baby, Làm Người Yêu Em Nhé Baby

a) 3 b. 6 c. 7 d. 8

Câu 8. Dấu thích hợp điền vào dấu hỏi chấm: 9 – 5 – ? = 1

a)3 b. 4 c. 5 d. 7

Câu 9. Chọn phép tính có kết quả nhỏ nhất trong các phép tính sau:

a) 2 + 5 – 6 b. 5 + 5 – 4 c. 6 + 1 – 3 d. 7 – 0 + 1

BÀI 2. ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1. Tính: 9 – 5 + 2 = …………

Câu 2. Tính: 9 – 5 – 4 = ………..

Câu 3. Tính: 8 – 6 + 2 = …………

Câu 4. Phép tính: 10 – 5 – 0 có kết quả là………………….

Câu 5. Kết quả của phép tính: 9 – 5 – 1 – 2 = ………….

Câu 6. Điền số thích hợp: 2 + 2 + 4 + ……… = 9

Câu 7. Dấu thích hợp để điền vào ô trống: 9 – 5 …………. 8 – 4

a) = b. d. +

Câu 8. Bạn Minh có 9 cái kẹo, bạn Minh cho bạn Chiến 5 cái kẹo. Hỏi bạn Minh còn lại bao nhiêu cái kẹo?

a) 3 b. 4 c. 5 d. 6

BÀI 3. ĐIỀN:

Câu 1. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: ….. + 4 = 4 2 + ……… = 3

Câu 2. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 1 + ….. = 2

Câu 3. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 2 + ….. = 2

Câu 4. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: …… + 0 = 1

Câu 5. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: …. + 3 = 5 + 0

Câu 6. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 2 + ….. = 0 + 4

Câu 7. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 2 + …. + 0 = 4

Câu 8. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: ….. + 1 = 0 + 2

Câu 9. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: …. + 0 + 2 = 0 + 4 + 1

Câu 10. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 1 + …. + 2 = 2 + 0 + 3

Câu 11. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 3 + ….. = 3

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)