Thập lục hoa giáp

Lục Thập Hoa Giáp là gì, công dụng của 60 hoa gần kề vào đời sống bé bạn tương tự như luận đoán vận mệnh ra sao? Cùng Lịch Ngày Tốt đi tìm kiếm đọc chi tiết cùng không thiếu về pmùi hương diện này.

Bạn đang xem: Thập lục hoa giáp

1. Lục Thập Hoa Giáp là gì?


Cùng Lịch Ngày Tốt giải nghĩa các thuật ngữ cơ bản:"Lục Thập" tức là 60."Hoa Giáp"nghĩa black là 1 trong những chu kỳ hoa nsinh hoạt, chu kỳ quản lý của các con giáp.Hiểu phương pháp đơn giản dễ dàng rộng, Hoa sát đó là chu kỳ vận hành của các con gần kề, tốt chính là vòng tuần hoàn của các con gần cạnh bước đầu từ bỏ Giáp Tý mang lại sau cuối là Quý Hợi xong một vòng tuần trả (rồi lại thường xuyên quay trở lại Giáp Tý bắt đầu một chu kỳ luân hồi tuần hoàn mới). Từ "hoa" ở chỗ này cùng với chân thành và ý nghĩa nlỗi một mùa hoa nsinh sống (chỉ chu kỳ luân hồi tuần trả trở về sau khoản thời gian kết thúc). Người ta còn được gọi lục thập hoa liền kề là 60 Giáp Tý.Vậy Kết luận, Lục thập hoa giáp là sự việc kết hợp 6 chu kỳ hàng can cùng với 5 chu kỳ mặt hàng bỏ ra thành hệ 60. Theo số lần này,1 vòng 60 năm được khởi đầu từ Giáp Tý cho Quý Hợi. Từ năm thiết bị 61 lại trở lại Giáp Tý, năm vật dụng 121,181... cũng trở lại Giáp Tý.

2. Bảng tra Lục thập hoa liền kề cơ bản

Bảng bên dưới đó là liệt kê toàn thể 60 hoa sát với tính chất tử vi ngũ hành tương xứng, trên cơ sở đó ta rất có thể tính được sự sinh khắc của những hoa gần cạnh, tính tuổi xung khắc của 60 hoa liền kề.


Số

Ngày tháng năm

Ngũ hành

Tuổi xung khắc

1

Giáp Tý

Vàng vào biển cả (Kim)

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân

2

Ất Sửu

Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

3

Bính Dần

Lửa vào lò (Hỏa)

Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

4

Ðinch Mão

Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi

5

Mậu Thìn

Gỗ trong rừng (Mộc)

Canh Tuất, Bính Tuất

6

Kỷ Tỵ

Tân Hợi, Đinch Hợi

7

Canh Ngọ

Ðất ven mặt đường (Thổ)

Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

8

Tân Mùi

Quý Sửu, Đinch Sửu, Ất Dậu, Ất Mão

9

Nhâm Thân

Sắt đầu kiếm (Kim)

Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân

10

Quý Dậu

Ðinh Mão, Tân Mão, Đinc Dậu

11

Giáp Tuất

Lửa trên đỉnh núi (Hỏa)

Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất

12

Ất Hợi

Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi

13

Bính Tý

Nước dưới lạch (Thủy)

Canh Ngọ,Mậu Ngọ

14

Ðinh Sửu

Tân Mùi, Kỷ Mùi

15

Mậu Dần

Ðất đầu thành (Thổ)

Canh Thân, Giáp Thân

16

Kỷ Mão

Tân Dậu, Ất Dậu

17

Canh Thìn

Klặng bạch lạp (Kim)

Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn

18

Tân Tỵ

Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ

19

Nhâm Ngọ

Gỗ dương liễu (Mộc)

Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

20

Quý Mùi

Ất Sửu, Tân Sửu, Đinc Hợi, Đinh Tỵ

21

Giáp Thân

Nước vào khe (Thủy)

Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý

22

Ất Dậu

Kỷ Mão, Đinc Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

23

Bính Tuất

Ðất trên mái nhà (Thổ)

Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

24

Ðinc Hợi

Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quí Mùi, Quý Sửu

25

Mậu Tý

Lửa trong chớp (Hỏa )

Bính Ngọ, Giáp Ngọ

26

Kỷ Sửu

Ðinc Mùi, Ất Mùi

27

Canh Dần

Gỗ tùng bá (Mộc)

Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

28

Tân Mão

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

29

Nhâm Thìn

Nước giữa mẫu (Thủy)

Bính Tuất, Giáp Tuất,Bính Dần

30

Quý Tỵ

Ðinch Hợi, Ất Hợi, Đinc Mão

31

Giáp Ngọ

Vàng trong cat (Kim)

Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Nhâm Dần

32

Ất Mùi

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

33

Bính Thân

Lửa chân núi (Hỏa)

Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

34

Ðinc Dậu

Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi

35

Mậu Tuất

Gỗ đồng bởi (Mộc)

Canh Thìn, Bính Thìn

36

Kỷ Hợi

Tân Tỵ, Đinc Tỵ

37

Canh Tý

Ðất bên trên vách (Thổ)

Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

38

Tân Sửu

Quý Mùi, Đinch Mùi, Ất Dậu, Ất Mão

39

Nhâm Dần

Bạch kyên (Kim)

Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần

40

Quý Mão

Tân Dậu, Đinc Dậu, Đinch Mão

41

Giáp Thìn

Lửa đèn (Hỏa)

Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

42

Ất Tỵ

Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ

43

Bính Ngọ

Nước trên ttránh (Thủy)

Mậu Tý, Canh Tý

44

Ðinc Mùi

Kỷ Sửu, Tân Sửu

45

Mậu Thân

Ðất sân vườn rộng lớn (Thổ)

Canh Dần, Giáp Dần

46

Kỷ Dậu

Tân Mão, Ất Mão

47

Canh Tuất

Vàng trang sức (Kim)

Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất

48

Tân Hợi

Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi

49

Nhâm Tý

Gỗ dâu (Mộc)

Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bíkỷnh Thìn

50

Quý Sửu

Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinc Tỵ

51

Giáp Dần

Nước giữa khe bự (Thủy)

Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

52

Ất Mão

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

53

Bính Thìn

Ðất trong cat (Thổ)

Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

54

Ðinh Tỵ

Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi

55

Mậu Ngọ

Lửa trên ttránh (Hỏa)

Bính Tý, Giáp Tý

56

Kỷ Mùi

Ðinc Sửu, Ất Sửu

57

Canh Thân

Gỗ thạch lựu (Mộc)

Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ

58

Tân Dậu

Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

59

Nhâm Tuất

Nước thân biển cả (Thủy)

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần

60

Quý Hợi

Ðinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinch DậuXem mệnh theo năm sinch, Xem cung mệnh mang lại tất cả các tuổi từ bỏ 1930 cho 2067Xem mệnh theo năm sinch để biết bản mệnh nằm trong tử vi ngũ hành gì, cung mệnh bao gồm ngũ hành là gì. Đó chính là đại lý để xem phong thủy , ngày tốt xấu, xem tuổi hôn phối, tuổi

4. Nguồn cội ra đời 60 Hoa Giáp

Can Chiđó là nền tảng nhằm xuất hiện lên 60 Hoa gần kề.Thiên Can gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinch, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, QuýĐịa Chi gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, HợiSự kết hợp giữa Can với Chi hiện ra 60 cặp Can Chi Hotline là Lục Thập Hoa Giáp tuyệt Lục Thập Giáp Tý (chữ mở đầu của thiên can cùng địa chi khi kết phù hợp với nhau).

Xem thêm: Cách Làm Cơm Hến Thơm Ngom Khó Cưỡng Chuẩn Vị Người Huế, Cách Làm Cơm Hến Đơn Giản Tại Nhà

5. Ứng dụng của 60 Hoa Giáp

Lục thập hoa giáp được dùng để coi tuổi,coi ngày giỏi xấu, dự đoán vận mệnh con bạn... Cách tính năm, tháng, ngày, giờ hầu như theo hệ số này, Điện thoại tư vấn là kế hoạch can đưa ra.

6. Luận mệnh từng tuổi theo Lục Thập Hoa Giáp

Mỗi tuổi tức từng Hoa Giáp lại sở hữu vận mệnh hung mèo khác nhau.Ví nhỏng tuổi Giáp Tý thìGiáp Mộc là Mộc người chủ sở hữu, tọa Chính Ấn, thân cao thể kiện, nhân từ tốt bụng, tướng tá mạo tuấn tú. Ấn là công vnạp năng lượng, thân tọa công văn, chủ tiếp thu kiến thức tài năng, có quyền bính. Ấn góp tiếp thu kiến thức tấn tới, củng cố kỉnh trí nhớ, mang về các thành tích tiếp thu kiến thức xuất sắc.HayNhâm Thìn: thân vượng, tọa Kiếp Tài sinh Thực, Thực Thần chế Sát, thân vượng cần sử dụng Sát, chủ quý. Ngày Nhâm Thìn là Nhâm kỵ long bối, sinc giờ đồng hồ Hợi, là dragon về biển rộng lớn, công ty đại quý, sinch giữa trưa là dragon hạ đẳng.Xem cụ thể rất đầy đủ 60 Hoa giáp ngơi nghỉ bài viết dưới đây:


*
Luận mệnh từng tuổi theo 60 Hoa Giáp không thiếu nhấtDưới đây là kiến thức và kỹ năng tử vi tổng quan lại về luận mệnh từng tuổi theo 60 Hoa Giáp. Bạn hiểu rất có thể xem thêm để nghiệm lý cuộc đời bản thân.

7. Số mệnh đặc thù của 60 Hoa Giáp vào tử vi phong thủy đẩu số

Trong bộ môn huyền học tập Tử vi đẩu số, mỗi Hoa Giáp lại có số phận đặc trưng riêng rẽ. Ví nhưSinch năm Ất Sửu (Trâu bên dưới nước), năm Ất Mộc, tử vi ngũ hành Thổ, hấp thụ âm Hải Trung Kim: thể hiện thái độ có tác dụng bạn khảng khái, thích thú xuân phong, tuổi bé dại gồm tai ương cha mẹ nên cầu cúng những, vk ck trung thành không sâu, nữ giới nhân cô độc, ít dựa dẫm mái ấm gia đình, là tín đồ nhân hậu lương, tinh khiết.Còn sinh năm Nhâm Ngọ (ngựa chiến vào quân), năm Nhâm Tdiệt, ngũ hành Hỏa, nạp âm Dương Liễu Mộc: bạn yêu cầu kiệm, bố mẹ tất cả họa, tai ương không thể tách, tuổi trẻ có chi phí tuy nhiên không giữ được, về già mới vinh hoa, tích điểm được rất nhiều, bạn người vợ hưng gia, trưởng thành và cứng cáp.Chi tiết coi trên các bài viết bên dưới đây: