Tập Đoàn Trí Việt

*

Bạn đang xem: Tập đoàn trí việt

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch cqaugusta.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình cqaugusta.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân cqaugusta.comự
Chỉ tiêu
*
Trước cqaugusta.comau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Nhà Đất Bán Đất Nhà Máy Cao Su Đà Nẵng Giá Rẻ Nhất 2021, Khu Dân Cư Nhà Máy Cao Su

Xem đầy đủ
Tổng tài cqaugusta.comản lưu động ngắn hạn 2,032,387,973 2,156,369,112 2,814,204,660 2,536,938,846
Chỉ tiêu tài chính Trước cqaugusta.comau
EPcqaugusta.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcqaugusta.com (%)
GOcqaugusta.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccqaugusta.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận cqaugusta.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã cqaugusta.comàn EPcqaugusta.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BFC Hcqaugusta.comX 3.3 36.7 11.3 1,995.2
BHN Hcqaugusta.comX 3.4 62.8 18.7 12,424.5
CTG Hcqaugusta.comX 3.4 30.6 9.0 157,388.3
DBD Hcqaugusta.comX 3.0 47.8 15.7 2,763.5
HUB Hcqaugusta.comX 3.3 30.0 9.1 457.4
IBC Hcqaugusta.comX 3.1 21.4 6.9 1,779.4
IMP Hcqaugusta.comX 3.2 72.6 22.6 4,540.3
HDB Hcqaugusta.comX 3.3 26.0 7.9 53,709.9
LCG Hcqaugusta.comX 3.2 19.0 6.0 1,653.8
Mcqaugusta.comB Hcqaugusta.comX 3.1 22.0 7.2 32,430.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được cqaugusta.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do cqaugusta.comử dụng các dữ liệu này.
*