TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Năm xuất bản đầu tiên: 1962

- Chỉ số ISSN: 0866-708x

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội


Bạn đang xem: Tạp chí khoa học và công nghệ việt nam

Năm 2022
Năm 2021
*

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
*

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
60,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
*

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
60,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
*

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
60,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
*

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6A
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5A
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3A
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
45,000
VNĐ

Xem thêm: 3 Cách Ngâm Rượu Nho Ngon Phải Thử Ngay Tại Nhà, 3 Cách Làm Rượu Nho Ngon Miễn Chê

Mua ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
45,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số NO 1A (2018): 10TH VIETNAM NATIONAL CONFERENCE OF
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4A
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3B
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
30,000
VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 4, Ngày 20 tháng 7 năm 2022
06:08:53 AM
Login
Register

Bản quyền thuộc về Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.


cqaugusta.com Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý.