STATUTORY LÀ GÌ

The Sessions Court verdict that a man accused of two counts of statutory rape of a 14-year-old girl from Petra Jaya in the Malaysian part of Borneo in October năm ngoái, would escape punishment because he claimed to have married his cqaugusta.comctyên, was overruled by the High Court in Sabah & Sarawak in August năm 2016 after large-scale protests argued this would set a dangerous precedent for child rapists lớn escape punishment.

Bạn đang xem: Statutory là gì


Tòa án hình sự địa pmùi hương xử một fan lũ ông bị kết tội tội danh 2 lần hiếp dâm tphải chăng thanh niên là 1 trong cô bé 14 tuổi trường đoản cú Petra Jaya sinh hoạt Malaysia ở trong Borneo vào thời điểm tháng 10 năm 2015 thoát ra khỏi hình phạt vị anh ta tuim cha sẽ kết thân cùng với nạn nhân của mình Phán án này đã biết thành Tòa án Tối cao nghỉ ngơi Sabah với Sarawak chưng quăng quật vào tháng 8 năm năm nhâm thìn sau khi những cuộc biểu tình bài bản Khủng lập luận rằng, trên đây đang là 1 trong những tiền lệ nguy hại cho đầy đủ kẻ hà hiếp dâm trẻ nhỏ trốn tránh hình pphân tử.
murder, assaulting a justice of the peace, raping a cqaugusta.comrgin of the White race, statutory rape of a minor of the blaông chồng race, derailing a train...
giết mổ bạn, quấy phá trơ trọi trường đoản cú chỗ đông người, cưỡng hiếp thanh nữ domain authority trắng, cqaugusta.com phạm chính sách pháp về thanh niên của tín đồ da Đen,
Mặc cho dù một đơn vị quân sự theo lý lẽ định, mà lại ngày nay Quân đoàn Crossbow không tồn tại chức năng quân sự.
The subsequent National Council Act of 2008 codified the National Council"s independent statutory basis.
Đạo công cụ của Hội đồng Quốc gia tiếp theo năm 2008 đã làm được soạn thảo theo bề ngoài hòa bình của Hội đồng Quốc gia.
Therefore, since the 2013 recqaugusta.comsion (enforced in 2015), the Portuguese subregions have a statutory và administrative relevance.
DO ĐÓ, Tính từ lúc năm 2013 sửa thay đổi (triển khai vào thời điểm năm 2015), những tiểu vùng Bồ Đào Nha bao gồm một sự tương quan của pháp luật với hành chủ yếu.
The commission should be a statutory toàn thân with the legal authority to lớn bring prosecutions or impose discipline if the internal affairs or professional responsibility unit fails lớn do so in cases in which credible allegations have been made;
Ủy ban này rất cần phải là pháp nhân bao gồm chức năng pháp luật rất có thể truy vấn tố hoặc áp đặt kỷ phương pháp giả dụ phòng ban “tkhô giòn tra nội bộ” giỏi “giám sát trách nhiệm nghề nghiệp” không làm được câu hỏi kia trong các sự vụ chủ nghĩa đang bao gồm lên tiếng khiếu nại đáng tin cậy;
These bodies are often a result of the establishment or preservation of a military dictatorship (or some other national crisis), vày not always have statutory approval, & are usually intended to have sầu transitory or procqaugusta.comsional powers.
Các cơ sở này hay là kết quả của vấn đề thiết lập hoặc bảo tồn cơ chế độc tài quân sự chiến lược (hoặc một vài cuộc khủng hoảng rủi ro nước nhà khác), không phải lúc nào cũng đều có sự thuận tình theo luật định và thường được dự định gồm quyền lực tối cao tạm thời hoặc tạm thời.
A Supreme Court served as the appellate tribunal; a Constitutional Court with powers of judicial Recqaugusta.comew was never constituted despite statutory authorization.
Tòa án Tối cao bên cạnh đó là tòa phúc thẩm; một Tòa án Hiến pháp với quyền lực tối cao phán xét mà lại không bao giờ tiến hành quyền của chính bản thân mình.
Congress, it may strike you as impossible, but actually did something intelligent in 1994, và passed the Home Ownership and Equity Protection Act that gave the Fed, và only the Federal Reserve sầu, the explicit, statutory authority lớn ban liar"s loans by every lender, whether or not they had federal deposit insurance.
mà lại họ đang làm một điều sáng dạ vào 1994, với sẽ ban hành luật: Quyền Sngơi nghỉ Hữu BĐS Nhà Đất với Đạo Luật Bảo Vệ Vốn Slàm cqaugusta.comệc Hữu nó vẫn mang đến Liên bang, với tuyệt nhất Cục Dự Trữ Liên bang, thđộ ẩm quyền pháp luật nhằm cấm các khoản vay mượn lếu tự toàn bộ những người cho vay vốn, mặc dầu bọn họ gồm bảo đảm chi phí gửi liên bang hay không.
With public debt closes lớn the statutory limit of 65 percent of GDPhường, cqaugusta.cometnam’s government faces tight budget constraints for several years to come.
Khi nợ công tiến sát giới hạn trong mức 65% GDPhường theo hiện tượng định, nhà nước toàn quốc đề nghị đương đầu cùng với đầy đủ giảm bớt đòi hỏi buộc phải thắt chặt túi tiền vào vài năm cho tới.
In Canadian procqaugusta.comnces where Boxing Day is a statutory holiday & it falls on a Saturday or Sunday, compensation days are given in the following week.
Ở các tỉnh giấc của Canada, khu vực ngày khuyến mãi tiến thưởng là một thời điểm dịp lễ theo chế độ định và lâm vào hoàn cảnh Thứ đọng Bảy hoặc Chủ Nhật, một ngày khác nhằm bù sẽ tiến hành đưa ra trong tuần tiếp theo sau.
Healthcare in the Netherlands is covered by two statutory forms of insurance: Zorgverzekeringswet (Zvw), often called "basic insurance", covers comtháng medical care.

Xem thêm: Chuyên Ban Hòn Gai - Ngôi Trường Của Niềm Tự Hào


Y tế trên Hà Lan được bao phủ vày nhị vẻ ngoài bảo hiểm cách thức định: Zorgverzekeringswet (Zvw), thường xuyên Hotline là "bảo đảm cơ bản", bao gồm quan tâm y tế thường thì.
The commission should be a statutory body with the legal authority lớn bring prosecutions or impose discipline if the internal affairs or professional responsibility unit fails to vày so in cases in which credible allegations have been made.
Ủy ban này rất cần phải là pháp nhân tất cả tác dụng pháp lý có thể khởi tố hoặc áp đặt kỷ nguyên tắc nếu cơ quan “tkhô nóng tra nội bộ” hay “đo lường và tính toán trách nhiệm nghề nghiệp” ko có tác dụng được cqaugusta.comệc kia trong những sự vụ chủ nghĩa đang có công bố khiếu năn nỉ đáng tin cậy.
In September 2011, South Korea submitted a nomination size to lớn Man và the Biosphere Programme (MAB) in UNESCO for designation of 435 kmét vuông (168 sq mi) in the southern part of the DMZ below the Military Demarcation Line, as well as 2,979 km2 (1,150 sq mi) in privately controlled areas, as a Biosphere Reserve sầu according to lớn the Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves.
Vào mon 9 năm 2011, Nước Hàn đã đệ trình một đề cử vào Chương trình Con fan và Sinc quyển (UNESCO) để chỉ 435 kmét vuông (168 dặm vuông) tại đoạn phía nam của DMZ dưới Đường phân định quân sự chiến lược, cũng như 2.979 km2 (1.150 dặm vuông) trong các khoanh vùng được kiểm soát điều hành riêng, như Khu Dự trữ Sinch quyển theo khung quy định của Khu Dự trữ Sinc quyển Thế giới.
This was due lớn both the abandonment of several statutory ceremonies and procedures & the transfer of several remaining ceremonies inlớn the smaller-scale setting of the Inner Palace.
Vấn đề này là do cả vấn đề trường đoản cú quăng quật một trong những nghi lễ và thủ tục theo luật định, cùng chuyển một vài nghi lễ còn sót lại với bài bản nhỏ dại hơn vào Nội cung.
Các tiểu bang này được phân thành các quận (Bezirke) cùng các thị trấn theo hiện tượng định (Statutarstädte).
Drawing on hastily assembled Congressional tư vấn, the Marine Corps rebuffed such efforts khổng lồ legislatively dismantle the Corps, resulting in statutory protection of the Marine Corps in the National Security Act of 1947.
Nhờ vào câu hỏi di chuyển gấp rút giành sự cỗ vũ của Quốc hội cần Thủy quân lục chiến ngăn ngừa được cố gắng giải tán lực lượng với kết quả là Tdiệt quân lục chiến Hoa Kỳ được bảo đảm chính thức bởi một đạo luật new là Đạo chế độ An ninc Quốc gia 1947.
This situation prevails in connection with Indian gaming because federal legislation makes the state a buổi tiệc ngọt lớn any contractual or statutory agreement.
Tuy nhiên so với sự cqaugusta.comệc bài bạc thì xđọng bạn dạng địa win cố gắng bởi vì chế độ liên bang chỉ coi đái bang là đối tượng người dùng đề nghị thi hành bất cứ thỏa thuận văn uống phiên bản và khế ước như thế nào được chỉ dẫn.
On February 21, 2017, a bill lớn make the statutory marriage laws gender-neutral was introduced in the Assembly.
Vào ngày 21 mon hai năm 2017, một dự biện pháp để mang ra khí cụ hôn nhân gia đình theo luật pháp định trung lập về giới tính đã có được giới thiệu vào Hội đồng.
She was 16 & he was 35, meaning Chaplin could have been charged with statutory rape under California law.
The Scottish national parks have two further statutory purposes; To promote sustainable use of the natural resources of the area, và to lớn promote sustainable economic & social development of the area’s communities.
Các vườn cửa nước nhà tại Scotland còn có thêm nhì mục đích theo luật định nữa, đó là: Đẩy dạn dĩ vấn đề thực hiện bền bỉ những nguồn tài nguim thiên nhiên cùng hệ trọng sự cách tân và phát triển kinh tế làng hội một giải pháp bền vững của những cộng đồng trong Khu Vực.
However, the prime minister had the power, by order made by Statutory Instrument under section 1(5) of the Fixed-term Parliaments Act 2011, lớn fix the polling day to be up to two months later than 7 May năm ngoái.