STANDOFF LÀ GÌ

(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “to lớn st& off,” that is, khổng lồ apostatize.

Bạn đang xem: Standoff là gì


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare và electronic counter-measures support.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, and they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm cảnh sát chống bạo động cùng với lắp thêm xuất sắc được điều hễ, chúng ta hành động với những người dân nông dân.
Vấn đề này dẫn đến một sự chình họa giác thân xe tăng Mỹ cùng Đông Đức tại Chốt gác Charlie ngày 27-28 tháng 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “lớn stvà off” và is related khổng lồ the word “apostasy.”
Tuy nhiên, từ bỏ Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” có nghĩa là “tránh xa” với gồm tương tác với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July and was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi chiến hàm khởi hành tự Eniwetok vào trong ngày 15 mon 7, và gồm mặt xung quanh khơi bãi Asan vào sáng sủa nhanh chóng ngày 21 mon 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
mập hoảng Berlin là sự cqaugusta.comệc kiện trong những số đó quân team Đông Đức cùng quân đội Mỹ đã đương đầu nhau, cho tới khi chính phủ Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring baông chồng to Egypt, and why did he “for some years stand off from the king of the north”?
Ptolemy III lấy số đông gì về Ê-díp-sơn, cùng tại vì sao “trong vài năm... <ông> không đánh vua phương bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended khổng lồ carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên bản tiến công hạt nhân, được ý định áp dụng mang thương hiệu lửa hạt nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk thành phố.
Cuộc bao vây địa thế căn cứ biên cương Luhansk diễn ra trong hai ngày trên một căn cứ đọng biên cương Ukraimãng cầu nằm ở vị trí ngoại ô tỉnh thành Luhansk.

Xem thêm: Steampunk Là Gì - Các Thể Loại Truyện


The most surprising was the elimination of the Socqaugusta.comet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal st& off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Bức Ảnh bất thần nhất là làm cqaugusta.comệc Dynamo Kyiv bị loại và vòng loại của Socqaugusta.comet Cup thua kém làm cqaugusta.comệc tứ đọng kết trước với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led to the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shangnhì and Canton.
Các cuộc thảo luận tự do giữa sự nổi dậy tranh bị sẽ dẫn đến Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức hiếm hoi bởi vì tía trường phái làm cqaugusta.comệc Nam Kinch, Thượng Hải và Canton.
The Odomain authority army came up with the plan to lớn use cannons for stand-off tactics against the Uesugi & to lớn bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy và the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
ví dụ như tiến bộ trước tiên là cqaugusta.comệc giao tranh giữa Hải quân Đế quốc Nga và Hải quân Đế quốc nước Nhật tại cảng Arthur trong Chiến tnhãi Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a menu of grievances and demands to lớn the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somerphối.
Một cuộc thương ttiết đã được triển khai sinh sống phía phái mạnh London, với cqaugusta.comệc Công tước York chuyển ra một list những năng khiếu nại cùng đòi hỏi tkhô giòn lọc triều đình, bao gồm cả vấn đề bắt giữ lại Edmund Beaufort, Công tước đoạt đồ vật nhì của Somermix.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, khổng lồ protect American lives và interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 tháng 2 cho ngày 4 mon 3, nó phía bên trong nhân tố lực lượng hải quân canh chống quanh đó khơi Port Cortes, Honduras để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân Hoa Kỳ vào ngôi trường hợp xẩy ra cuộc cách mạng tại Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation to lớn possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.
Lúc đầu được Tổng thống Mỹ Bill Clinton áp dụng vào tháng 6 năm 1994 liên quan đến các chiến dịch hoàn toàn có thể xảy ra nhằm mục tiêu ngăn chặn lại Triều Tiên, vào tầm thời gian cao điểm của trận chiến chống thiết lập khí giới phân tử nhân của nước này vào khoảng thời gian 1994.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M