Sở xây dựng tỉnh khánh hòa

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 1248/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮPhường XẾP CƠ CẤUTỔ CHỨC SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ đọng Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địapmùi hương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Luật Tổchức nhà nước cùng Luật Tổ chức chính quyền địa pmùi hương ngày 22 mon 11 năm2019;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 24/2014/NĐ-CPhường ngày 04 tháng bốn năm 2014 của nhà nước chính sách tổ chức triển khai những cơ sở chăm mônở trong Ủy ban quần chúng tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. ngày 14 tháng 9 năm 20đôi mươi của Chính phủ về sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Nghịđịnh số 24/2014/NĐ-CP.. ngày 04 tháng bốn năm năm trước của nhà nước hình thức tổ chứccác cơ sở chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong Trungương;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.. ngày 07 mon 10 năm 20đôi mươi của nhà nước về Thành lập và hoạt động, tổ chức triển khai lại, giải thể đơnvị sự nghiệp công lập;

Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Slàm việc Xâydựng trên Công văn số 1138/SXD-VP. ngày 23 tháng tư năm 2021 và đề nghị của Giámđốc Ssinh hoạt Nội vụ tại Tờ trình số 945/TTr-SNV ngày 29 tháng tư năm 2021.

Bạn đang xem: Sở xây dựng tỉnh khánh hòa

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp tổ chức cơ cấu tổ chức Snghỉ ngơi Xây dựng nhưsau:

1. Hợp độc nhất Phòng Kỹ thuật cùng Chất lượng công trìnhvới Phòng Kinc tế xuất bản thành Phòng Quản lý xây dừng.

2. Hợp độc nhất vô nhị Phòng Vật liệu kiến tạo cùng với Phòng Hạ tầngkỹ thuật thành Phòng Quản lý chất lượng.

3. Đổi thương hiệu Phòng Kiến trúc, Quy hoạch cùng Phát triểnđô thị thành Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch.

4. Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng sau khi sắp xếpgồm:

a) Lãnh đạo Sở: tất cả Giám đốc với không thực sự 03 Phó Giámđốc;

b) Các phòng trình độ, nhiệm vụ nằm trong Sở:

- Phòng Quản lý xây dựng;

- Phòng Quản lý chất lượng;

- Phòng Quản lchủ ý trúc, quy hoạch;

- Phòng Quản lý Nhà với thị phần bất tỉnh sản;

c) Văn phòng;

d) Tkhô cứng tra;

đ) Đơn vị sự nghiệp trực nằm trong Sở:

- Trung trung khu Quy hoạch cùng kiểm nghiệm xây dựng;

- Trung trung khu Quản lý bên và căn hộ cao cấp.

Điều 2.

Xem thêm: 10 Loại Rau Mẹ Bầu Ăn Giá Được Không ? 5 Tác Hại Mẹ Bầu Cần Lưu Ý

Giám đốc Slàm việc Xây dựng bao gồm tráchnhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sngơi nghỉ Nội vụ tsi mưuỦy ban quần chúng. # tỉnh giấc quy định ví dụ tính năng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Slàm việc Xâydựng sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh giấc đưa ra quyết định kiện toàntác dụng, trách nhiệm, quyền lợi với cơ cấu tổ chức của những đơn vị chức năng sự nghiệp trựcnằm trong Slàm việc theo quy định; chỉ đạo việc kiến thiết, ban hành, tổ chức triển khai cácquy chế thống trị, điều hành theo hình thức hiện nay hành.

3. Quy định cụ thể tính năng, nhiệm vụ của những phòngcùng tương đương trực thuộc Snghỉ ngơi cân xứng với cơ cấu tổ chức triển khai mới; thanh tra rà soát, sửa thay đổi cácquy định, cơ chế gồm tương quan trực thuộc thẩm quyền, bảo vệ đến công tác làm việc cai quản,điều hành và quản lý buổi giao lưu của Sngơi nghỉ theo đúng chế độ của điều khoản.

4. Quyết định thu xếp, phân bổ biên chế, bố trí nhânsự đồng nhất cùng với cơ cấu tổ chức tổ chức bắt đầu theo như đúng nguyên tắc với thủ tục hiện tại hành;đảm bảo con số biên chế, số người làm việc về tối thiểu và nhân sự cấp phó cácphòng, đơn vị nằm trong cùng trực ở trong Snghỉ ngơi theo giải pháp tại Nghị định số107/2020/NĐ-CP. ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CPhường ngày 04 tháng bốn năm năm trước của Chính phủ;Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. ngày 07 tháng 10 năm 20đôi mươi của Chính phủ về thànhlập, tổ chức triển khai lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Triển khai thanh tra rà soát địa chỉ vấn đề có tác dụng, trình Ủy banquần chúng. # tỉnh giấc (thông qua Sở Nội vụ thđộ ẩm định) phê chăm chút điều chỉnh, bổ sung vịtrí việc có tác dụng của Ssống theo cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai mới; tổ chức triển khai sau khoản thời gian đượcphê chăm chút.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng chống Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính; Thủ trưởng những ssinh hoạt, ban,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện, thị làng, thị trấn và Thủ trưởng cáccơ sở, đơn vị liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký kết./.