Shallot là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cqaugusta.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Shallot là gì

There were up to lớn eight larval instars, especially on shallot và lady"s finger, while sixth larval instars occurred on all host plants (fig. 1).
At the seventh & eighth instars, development was found to lớn be at the same rate on lady"s finger và shallot (table 1).
In contrast, mean larval duration was 14 days longer on shallot and lady"s finger than on long bean.
Fresh strawberries, dry-bulb onions & shallots have three such rates; and fresh or chilled tomatoes are accorded nine different rates.
In the cooked variety, pounded chilis, shallots and lemongrass are stir-fried with anchovies, tempoyak và turmeric leaf (for aroma).
Like onions & garlic, when sliced, raw shallots release substances that irritate the human eye, resulting in production of tears.
Herbs & shallots are added, especially when it is used as a sauce for cooked vegetables, grains, và the lượt thích.
Shallots are the most important subgroup within this group & comprise the only cultivars cultivated commercially.
The omelette commonly includes finely chopped green chili peppers và onions (or shallots), finely chopped fresh green coriander, salternative text, and "jeera" (cumin).
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của các biên tập viên cqaugusta.com cqaugusta.com hoặc của cqaugusta.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.


Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Tại Nhà Bằng Điện Thoại Iphone, Android Hiệu Quả

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cqaugusta.com English cqaugusta.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: An Thuyên Room Reviews & Photos, An Thuyen Hotel, My Khe Beach Di Vietnam

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs