Seesaw là gì

a long board that children play on. The board is balanced on a central point so that when a child sits on each kết thúc they can make the board go up với down by pushing off the ground with their feet.

Bài Viết: Seesaw là gì

Muốn học tập thêm?

Ttốt mới vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ Cambridge.Học phần lớn trường đoản cú bạn phải xúc tiếp một cách thức lạc quan.

a device for children’s play that consists of a board balanced at the center, with a place at each over for a child Khủng sit on với push away from the ground with the feet, causing the other over Khủng go down How can one plan the future financial viability of an organisation against a background of seesawing financial và economic policies? Những ý kiến của những ví dụ đã mất hiện tại cách nhìn của các sửa đổi viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của rất nhiều nhà trao giấy phép. There would have sầu phệ be an enormous amount of equipment such as svà pits, chairs, tables, potties, paddling pools, climbing frames, swings, seesaws, paints, toys, picture books với wendy houses. In these last four digital projections, a large glass globe seesaws tensely baông chồng cùng forth over a central fulcrum. The see-saw battle for control of the company between local và outside interests continued during the expansion of its lines inlớn the mountains. After several hours of see-saw action, the ground cover caught fire cùng forced both sides bự retire. Empirical với theoretical work on bipolar disorder has throughout history seesawed between psychological cùng biological ways of understanding.


Bạn đang xem: Seesaw là gì

*

*

Xem thêm: Tổng Hợp 9 Cách Làm Bánh Pizza Có Sẵn Đế, Cách Làm Bánh Pizza Truyền Thống Đơn Giản

*

*

Search phần mềm từ điển của chúng tôi ngay lập tức bây giờ và chắc chắn rằng rằng chúng ta ko thời điểm như thế nào trôi mất xuất phát từ một đợt tiếp nhữa.Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng cách thức nháy lưu ban loài chuột Những tiện dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Ra đôi mắt Ra đôi mắt Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Sở nhớ and Riêng tứ Corpus Những nguyên tắc cần sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications