Retake là gì

<"ri:teik>
*danh từ
 sự chụp lại, sự quay trở lại (một cảnh..)
 vì chưng several retakes
 trở về vài lần
 chình ảnh cù lại
 sự bắt lại; tín đồ bị bắt lại
 sự giành lại, sự chiếm lại, sự đem lại; mẫu chỉ chiếm lại
 sự thi lại; fan thi lại
<,ri:"teik>
*ngoại đụng trường đoản cú retook, retaken
 lấy lại, chiếm phần lại, giành lại (một đồn luỹ..)
 to retake a fortress
 chiếm phần lại một toà thành
 chụp ảnh lại, tảo phlặng lại (một chình ảnh..)
 khổng lồ retake a shot
 chụp lại một mẫu mã hình họa
 bắt lại (fan tù)
 dự (thi..) lại
 to retake the physics paper
 thi lại môn thứ lý

Bạn đang xem: Retake là gì

* danh từ - (năng lượng điện ảnh) sự quay trở lại (một cảnh) - chình ảnh cù lại* nước ngoài đụng tự retook /"ri:"tuk/, retaken /"ri:"teikn/ - rước lại, chỉ chiếm lại (một đồn luỹ) - bắt lại (tín đồ tù) - (năng lượng điện ảnh) quay lại (một cảnh)

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Chào Mào Siêng Hót, Cách Nuôi Chim Chào Mào Siêng Hót

retake■ verb (past retook
; past participle retaken) 1》 take (a chạy thử or examination) again. 2》 regain possession of. ■ noun 1》 a test or examination that is retaken. 2》 an instance of filming a scene or recording a piece of music again.
I
noun a shot or scene that is photographed again • Hypernyms: takeII verb1. take baông xã by force, as after a battle- The military forces managed to recapture the fort • Syn: recapture• Derivationally related forms: retaking , recapture (for: recapture ) Hypernyms: take Hyponyms: reconquer• Verb Frames:- Somebody ----s something- Sometoàn thân ----s something from somebody2. capture again- recapture the escaped prisoner • Syn: recapture• Derivationally related forms: recapture (for: recapture ) Hypernyms: get , catch , capture• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s somebody3. photograph again- Please retake that scene• Topics: photography , picture taking • Hypernyms: photograph , snap , shoot• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something- Somebody toàn thân ----s somebody