Rạch giá đi phú quốc

Route Rach Gia

Hon Nghe

Hon Nghe Rach Gia
Departure time8:1013:00
Docked time9:4014:30
FAST FERRYcqaugusta.com IXcqaugusta.com IX
Weight275 passengers275 passengers
Speed26 – 28 knots/hour26 – 28 knots/hour



Bạn đang xem: Rạch giá đi phú quốc

*



Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghép Hình Trên Iphone Cực Đơn Giản Với Siri Shortcut

Route Phu Quoc Nam Du Nam Du Phu Quoc
Departure time7:5015:35
Docked time9:2017:05
FAST FERRYcqaugusta.com Vcqaugusta.com V
Weight275 passengers275 passengers
Speed26 – 28 knots/hour26 – 28 knots/hour



Xem thêm: Chùa Cầu — Wikipédia - Le Pont Japonais De Hoi An

*

Route Ha Tien Phu Quoc Phu Quoc Ha Tien
Departure time07:45, 09:40, 13:1508:00, 09:35, 13:00
Docked time09:00, 10:55, 14:3009:15, 10:50, 14:15
FAST FERRYcqaugusta.com III-VI-XIIcqaugusta.com III-VI-XII
Weight275 passengers275 passengers
Speed26 – 28 knots/hour26 – 28 knots/hour
TransshipmentPrice: 30.000VND

Phone: (0297) 3.955.933

Price: 30.000VND

NotesTransit bus from Bai Vong port lớn Duong Dong town: • Piông chồng up: Bai Vong port • Drop off: Duong Dong townTransit bus from Duong Dong town to Bai Vong port: • Pick up: Duong Dong town • Drop off: Bai Vong port
Route Ha Tien

Phu Quoc

Phu Quoc Ha Tien
Departure time04:15, 16:4505:30, 10:30
Docked time07:15, 19:4508:30, 13:30
FAST FERRYcqaugusta.com PI, PIIcqaugusta.com PI, PII
Weight229 passengers; 150 bikes; 40 cars (4 seats); 25 cars (7 seats); 11 trucks (13 tons) và many package of goods229 passengers; 150 bikes; 40 cars (4 seats); 25 cars (7 seats); 11 trucks (13 tons) and many package of goods
TransshipmentOther services: Contact us


Chuyên mục: Blogs