Prayer là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Prayer là gì


Bạn đang xem: Prayer là gì

*

*

*

*

prayer /preə/ danh từ kinh cầu nguyện, sự cầu kinh, sự cầu nguyệnlớn say one”s prayers: cầu kinh, đọc kinhlớn kneel down in prayer: quỳ xuống cầu kinh ((thường) số nhiều) lễ cầu kinh, lễ cầu nguyệnmorning prayers: lễ cầu kinh buổi sángevening prayers: lễ cầu kinh buổi chiều lời khẩn cầu, lời cầu xin; điều khẩn cầu, điều cầu xin người cầu kinh, người cầu nguyện; người khẩn cầu, người cầu xin


*


prayer

Từ điển Collocation

prayer noun

ADJ. little, short | private, silent | special | fervent | evening, morning | daily | family

VERB + PRAYER offer (up), say, send up, utter I sent up a quick prayer và entered the interview room. | remember sb in Let us remember them in our prayers today. | hear | answer Does God answer our prayers? | kneel in The congregation knelt in prayer. | join in, meet for local groups meeting for prayer | have We had family prayers before breakfast. | attend Students are required lớn attend prayers twice a week.

PRAYER + NOUN book | mat, rug | meeting, service

PREP. at ~ He spends an hour each day at prayer. | in ~ She moved her lips in silent prayer. | ~ for a prayer for peace | ~ of I said a prayer of grateful thanks lớn God. | ~ lớn


PHRASES the answer lớn (all) sb”s prayers (= exactly what sb needs) The letter was the answer lớn her prayers.

Từ điển WordNet

n.

a fixed text used in praying

English Synonym và Antonym Dictionary

prayerssyn.: appeal entreaty orison petition supplicant supplication

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: prayer là gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://cqaugusta.com prayer là gì


Tweet Pin It

Related


About The Author
Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi gần đây


Không có bình luận nào để hiển thị.

Lưu trữ


Chuyên mục


Virus Chest Là Gì – Sử Dụng Có Tốt Không

Xem thêm: Kiếm Tiền Online Dành Cho Người Mới Viết Sách Online, Viết Sách Điện Tử Kiếm Tiền Triệu Mỗi Tháng

11 Tháng Mười, 2021
Virtualization Technology Là Gì, Hướng Dẫn Bật Vt Virtualization Technology
11 Tháng Mười, 2021
Virtualization Là Gì – Virtualization (Ảo Hóa) Là Gì
11 Tháng Mười, 2021
Virtualbox Là Gì – Tìm Hiểu Về Máy ảo
11 Tháng Mười, 2021
Virtual Super Resolution Là Gì, Cách Chơi Game Pc Ở Độ Phân Giải Cao Hơn Mức
11 Tháng Mười, 2021
Virtual Là Gì
11 Tháng Mười, 2021
Virgo Là Gì – Nghĩa Của Từ : Virgo
11 Tháng Mười, 2021
Virgin Là Gì – Nghĩa Của Từ Virgin Trong Tiếng Việt
11 Tháng Mười, 2021
Viral Video Là Gì – Xu Hướng Viral Video Marketing Mới Nhất Là Gì
11 Tháng Mười, 2021
Viral Marketing Là Gì – ưu điểm Và Ví Dụ Về Viral Marketing
11 Tháng Mười, 2021
Viral Là Gì – Những ý Nghĩa Của Viral
11 Tháng Mười, 2021
Viper Là Gì – Nghĩa Của Từ Viper, Từ
11 Tháng Mười, 2021
Theme by MyThemeShop