Phân bón hóa học lớp 11

Nội dung bài xích họcPhân bón hóa họctò mò về khái niệm phân bón hóa học cùng phân các loại. Tính chất, ứng dụng, pha chế phân đạm, lấn, kali, NPK cùng vi lượng.

Bạn đang xem: Phân bón hóa học lớp 11


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Phân đạm

1.2.Phân lân

1.3.Phân kali

1.4.Phân các thành phần hỗn hợp cùng phân phức hợp

1.5.Phân vi lượng

2. bài tập minch hoạ

3. Luyện tập Bài 12 Hóa học tập 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. các bài tập luyện SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 12 Chương 2 Hóa học tập 11


Phân bón hoá học: là những hóa chất tất cả đựng những nguim tố bồi bổ, được bón mang đến cây nhằm mục tiêu cải thiện năng suất hoa màu.Có 3 một số loại chính: phân đạm, phân lân và phân kali.

*

Hình 1:Các các loại đạm amoni, đạm nitrat, đạm urê

Cung cấp cho N hoá hợp dưới dạng NO3-, NH4+Kích say mê quá trình sinch trưởng, có tác dụng tăng tỉ lệ protein thực thiết bị à Cây tdragon cải cách và phát triển nkhô giòn, mang lại nhiều hạt, củ, quả.Độ dinh dưỡng được Reviews theo tỉ lệ % khối lượng của ngulặng tố N

Phân đạm

amoni

nitrat

Urê

Thành phần hoá học tập chính

Muối amoni: NH4Cl; NH4NO3; (NH4)2SO4; ...

Xem thêm: Kích Thích Hoa Hồng Ra Hoa Hồng Lên Tua Tủa Cho Hoa Nở Đúng Dịp Tết

NaNO3; Ca(NO3)2; ...

(NH2)2CO

Pmùi hương pháp điều chế

NH3 tính năng cùng với axit tương ứng

Axit nitric với muối cacbonat

CO2+2NH3

*
(NH2)2CO +H2O

Dạng ion hoặc vừa lòng chất mà cây trồng đồng hoá

NH4+; NO3-

NO3-

NH4+


Cung cung cấp P cho cây dưới dạng ion PO4 3-Tăng quá trình sinh hoá, đàm phán hóa học, đàm phán năng lượng của cây.Đánh giá theo tỉ lệ thành phần % cân nặng P2O5.

Xem thêm: Thi Họa Mi Chiến Tại Quế Lâm Trung Quốc, Chim Hoạ Mi Của Người Trung Quốc


Phân

Supephotphat đơn

Supephotphat kép

Lân nung chảy

Thành phần hoá học chính

Hàm lượng PO5

Ca(H2PO4)2 + CaSO4

14-20%

Ca(H2PO4)2

40-50%

Hỗn vừa lòng phatphat cùng silimèo của can xi, magiê

12-14%

Pmùi hương pháp điều chế

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc → Ca(H2PO4)2 + CaSO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

4H3PO4 + Ca3(PO4)2 → 3Ca(H2PO4)2

Nung tất cả hổn hợp quặng apatit, đá xà vân cùng than cốc sinh sống bên trên 1000oC

Dạng ion hoặc phù hợp hóa học nhưng mà cây cỏ đồng hoá

H2PO42-

H2PO42-

Không chảy nội địa, chảy vào môi trường axit (khu đất chua)


Cung cấp kali dưới dạng ion K+.Tăng cường tạo ra ngoài đường, bột, xơ, dầu à tăng tài năng chống rét mướt, chống căn bệnh và chịu đựng hạn đến cây.Đánh giá theo tỉ lệ % cân nặng K2O
Cung cấp cho các nguyên ổn tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… nghỉ ngơi dạng phù hợp chất.Cây trồng chỉ việc 1 lạng bé dại nên những ngulặng tố bên trên vào vai trò là Vi-Ta-Min đến thực thiết bị.

*

Hình 2:Phân bón hóa học


Bài 1:

Chia dung dịch H3PO4thành 3 phần bằng nhau:- Trung hoà phần một toàn vẹn vì 300ml dung dịch NaOH 1,5M.- Trộn phần hai cùng với phần ba rồi cho thêm tiếp vào trong 1 lượng hỗn hợp NaOH như đã sử dụng ở vị trí một, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được m gam muối. Giá trị m là:

Hướng dẫn:

(\ P1 : n_NaOH.frac13 = n_H_3PO_4 = 0,15 mol \ P2 + P3 : n_H_3PO_4 = 0,3 mol Rightarrow n_NaOH = 1,5n_H_3PO_4)⇒Tạo muối: NaH2PO4: x mol cùng Na2HPO4: y mol⇒nNaOH= x + 2y = 0,45; x + y = 0,3⇒x = y = 0,15 mol⇒Muối bao gồm 0,15 mol NaH2PO4cùng 0,15 mol Na2HPO4⇒m = 39,3g

Bài 2:

Một một số loại phân bón không chứa tạp hóa học (phân nitrophotka) bao gồm đựng 17,5%N theo cân nặng. Phần trăm theo cân nặng của photpho vào nhiều loại phân bón nói bên trên có mức giá trị sớm nhất với?

Hướng dẫn:

Phân Nitrophotka là: x(NH4)2HPO4.yKNO3có %mN= 17,5%⇒(28x + 14y)/(132x + 101y) = 0,175⇒4x = 3y⇒%mP= 11,625%

Bài 3:

Cho m gam NaOH vào hỗn hợp cất 0,04 mol H3PO4, sau bội phản ứng hoàn toàn nhận được hỗn hợp Y. cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam chất rắn khan. Giá trị m là:

Hướng dẫn:

NaOH + H3PO4→ NaH2PO4+ H2O2NaOH + H3PO4→Na2HPO4+ 2H2O3NaOH + H3PO4→Na3PO4+ 3H2ONếu chỉ bao gồm NaH2PO4⇒mmuối=3mNếu chỉ có Na2HPO4⇒mmuối= 1,775mNếu chỉ có Na3PO4⇒mmuối= 1,37mTa thấy mNaOHmuối⇒chất rắn có NaOH với Na3PO4⇒(n_Na_3PO_4) = 0,04 mol⇒nNaOH pứ= 0,12 mol⇒msau– mtrước= 1,22m – m = 0,04.164 – 0,12.40⇒m = 8 gam


Chuyên mục: Blogs