Persist là gì

bởi something repeatedly and showing no intention khổng lồ stop; "We continued our research into the cause of the illness"; "The landlord persists in asking us khổng lồ move"
Dân Gia Rết cân hận bỏ Ê The với nhất mực sống vào cảnh tà ác cùng chiến tranh cho đến lúc bị bỏ diệt
Kinh-thánh những lần thúc giục tôi tớ của Đức Giê-hô-va bền chí trong cqaugusta.comệc làm cho theo ý muốn của Ngài.

Bạn đang xem: Persist là gì


Đối cùng với một số trong những tín đồ gia dụng đấng Christ, tác động của nếp sống vô luân tục tằn thời trước rất có thể vẫn còn đó dai dẳng qua những cách khác.
The report argues that these patterns of progress và persistence in closing gender gaps matters for development policies.
Báo cáo lập luận rằng số đông quy mô tân tiến với bền chí trong thu thanh mảnh bất đồng đẳng giới có chân thành và ý nghĩa đặc biệt quan trọng so với những cơ chế cải tiến và phát triển.
(Romans 2:12-15) Despite that, the Canaanites persisted in their detestable child sacrifices and debased sex practices.
Bất đề cập khả năng ấy, dân Ca-na-an cứ tiếp tục hồ hết thực hành khiếp ghiếc là làm thịt nhỏ để tế thần cùng đắm mình trong dục tình trụy lạc.
However, if they persist in their rebellious attitude, they will be eaten —by the sword of their enemies!
Tuy nhiên, nếu như họ cố chấp trong thái độ ương ngạnh, bọn họ có khả năng sẽ bị ăn uống, tức bị nuốt—vì gươm của quân thù nghịch!
Mối quan hệ tình dục quan trọng như vậy cùng với Đức Giê-hô-va cải cách và phát triển lúc một tín đồ bền bỉ cùng đi cùng với Đức Chúa Trời.
You will regọi that after Jesus’ death, Mary was “persisting in prayer” with Jesus’ disciples and his brothers.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ẩn Kết Bạn Trên Facebook Để Tăng Follow Tự Nhiên


Có lẽ bạn nhớ rằng sau khoản thời gian Chúa Giê-su bị tiêu diệt, bà Ma-ri đang ‘bền lòng cầu-nguyện’ cùng với mọi đệ tử cùng những em trai của ngài.
Some have sầu been associated with Jehovah’s organization và have sầu persisted in the preaching work all their lives.
Students with a high self-efficacy are more likely khổng lồ attempt & persist in unfamiliar writing tasks.
Học sinch tự tín vào năng lượng bản thân cao có không ít kỹ năng nỗ lực và kiên trì trong những thử dùng cqaugusta.comết không quen thuộc.
Và rộng không còn, bọn họ hãy đồng bộ thuộc kiên trì trong cqaugusta.comệc theo đúng lời khuyên ổn dạy dỗ của vị tiên tri.
Một số đang đi đến với cqaugusta.comệc nghi vấn cùng nỗi rụt rè, các hình ảnh cũ kỷ với sai lạc vẫn còn cất giữ trong trọng tâm trí chúng ta.
5 Để giúp bọn họ bền bỉ chạy đua, Đức Giê-hô-va hỗ trợ cho chúng ta sức khỏe gấp bội nút bình thường.
(James 2:18) Have sầu we been persistent in trying to lớn resolve sầu our problem, continually asking for God’s guidance?
(Gia-cơ 2:18) Chúng ta bao gồm kiên trì cố gắng giải quyết và xử lý vấn đề của bản thân, liên tiếp khẩn khoản sự trả lời của Đức Chúa Ttách không?
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M