TOP 100 REMIX VIỆT HAY NHẤT

NhacRephối.vn – Kho nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc nonstop, nhạc remix, nhạc bốc, nhạc cất cánh, nhạc Mp3 xuất xắc rất tốt, giúp bạn nghe nhạc mới nhất, download nhạc về máy tính xách tay, Smartphone, thẻ nhớ nkhô hanh tuyệt nhất.


Bạn đang xem: Top 100 remix việt hay nhất

Nonstop Tu00ecnh Yu00eau Siu00eau Khu1ee7ng Long x Chu1ea1nh Lu00f2ng Thu01b0u01a1ng Cu00f4 - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Reset Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - cqaugusta.com
","type":"mp3","mp3":"https://www21.zippynói qua.com/music/oDbMz5TT/0/4804.mp3","history":"","poster":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4804-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"67.480","track_id":"4806","poster_big":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/4804.jpg","free":false,"artists":"cqaugusta.com"},"title":"Nonstop u0110u00e1nh Mu1ea5t Em x Em u1ed4n Chu1ee9 u2013 LK Nhu1ea1c Tru1ebb Rephối Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - cqaugusta.com
","type":"mp3","mp3":"https://www21.zippytóm tắt.com/music/RYrUAXF8/0/4804.mp3","history":"","poster":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/4814-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"42.957","track_id":"4814","poster_big":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4814.jpg","free":false,"artists":"cqaugusta.com","title":"Nonstop Chu1ea1nh Lu00f2ng Thu01b0u01a1ng Cu00f4 x Tyên ổn Anh Thu1eaft Lu1ea1i - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Rephối Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - NhacRephối.vn
","type":"mp3","mp3":"https://www7.zippyshare.com/music/F6aQdJHi/0/4802.mp3","history":"","poster":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/4802-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"11.284","track_id":"4802","poster_big":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4802.jpg","free":false,"artists":"NhacReset.vn","title":"Nonstop u0110i Hu1ecdc Thu00eam x Yu00eau Ru1ed3i Cu01b0u1edbi Thu00f4i - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Reset Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - NhacReset.vn
","type":"mp3","mp3":"https://www7.zippynói qua.com/music/cMZv3sZ8/0/4800.mp3","history":"","poster":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/4800-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"8.086","track_id":"4800","poster_big":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4800.jpg","free":false,"artists":"NhacRephối.vn","type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse - Buu1ed3n Lu00e0m Chi Em u01a0i x Hoa Nu1edf Khu00f4ng Mu00e0u - Liu00ean Khu00fac Nhu1ea1c Tru1ebb Rephối 2020 Hay Nhu1ea5t - Nhu1ea1c Reset VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1u3Af6dkrBJ2FlcXeBz9Whhh3V2EyxZEW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Rephối VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/default-truyền thông.jpg","poster":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Reset VN","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 20trăng tròn - u0110i Hu1ecdc Thu00eam (DJ Tom2K Remix) - Con Thu00edch Vu1ec1 Nhu00e0 Lu00fac 5H... Mu1eb9 u01a0i u0110u00e1ng Lu1ebd Con u0110u01b0u1ee3c u0110i Chu01a1i - DJ Tom2K

Xem thêm: Giá Yamaha R6 Cũ - Yamaha R6 Phiên Bản 2007, 2008

","cover":"","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ufp5Lo5yMpdYoKOIx8-xyc9Aif1mRMYW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Tom2K","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Tom2K","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Bay Phu00f2ng 2020 - Cu00f3 Phu1ea3i Anh u0110ang Tru00eau u0110u00f9a Em u0110u00fang Khu00f4ng Reset - DJ Rin Muzik - DJ Rin Muzik
","cover":"","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1n6oKzUOsdCOEncDJp7KnYo9io4A66qqg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Rin Muzik","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Rin Muzik","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 20trăng tròn - Sai Lu1ea7m Cu1ee7a Anh ft Tru1ea7n Du1ea7n Bay Lak 4.0 - DJ Zinz Remix - DJ Zinz
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/12ckT_Pszg3NuHA_df_GOUVKoV24FQAj_?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Zinz","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/default-truyền thông media.jpg","poster":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Zinz","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 20đôi mươi - Nhu1ea1c Giu1eadt Lu00ean Lu00e0 Phiu00eau SML - Nhu1ea1c Bay Phu00f2ng - Hu1ed9i u0110u1ed3ng Phu00ea - Nhu1ea1c Rephối VN
","cover":"890","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/109a4gnyrz4BoncTDnZvJe4KY0-Vrpb4s?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Reset VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Rephối VN","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Viu1ec7t Mix 20trăng tròn - Su00f3ng Giu00f3 Fix Hu01b0u01a1ng Ly - Tu1eebng Yu00eau Fix Phan Duy Anh - DJ Noodle Mix (Vol 42) - DJ Noodle
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1TiTLRQ-AWXVoyE2E_98dTvbMsZjgIMS5?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Noodle","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/default-media.jpg","poster":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Noodle","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse 20đôi mươi - Cu1ee9 Ngu1ee1 Lu00e0 Anh x Sai Lu1ea7m Cu1ee7a Anh x Nu1eafm - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Rephối 2020 Mu1edbi Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay - Nhu1ea1c Rephối VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1JlFLrpI6IbYhIrAfGXPoeut_CHhvXpcg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/default-truyền thông media.jpg","poster":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122>,"player_cover":true,"class":"vc","player":""}">
*

Nhạc Remix là 1 phiên bạn dạng nhạc khác của một ca khúc thu âm, được tạo nên tự phiên bạn dạng bài bác hát gốc. Những bài hát được rephối (pân hận lại) hoàn toàn có thể bởi vì nhiều nguyên ổn nhân không giống nhau tuy nhiên đa phần là nhằm bọn chúng có cơ hội được xuất hiện thêm trên nhiều vị trí nhỏng bar, club, các sân khấu to, những buổi tiệc sinc nhật, đám cưới… Nhạc DJ tốt người nghe trên cả nước vẫn hay gọi là nhạc sàn xuất xắc nhạc cất cánh phòng là tên thường gọi Việt hóa của thể một số loại nhạc Eurodance (nhạc dance châu Âu). Đây là một trong dạng nhạc dance năng lượng điện tử (EDM) bắt đầu từ cuối trong thời hạn 1980 ngơi nghỉ châu Âu khiến cho những người nghe tất cả cảm hứng trôi ke, banh nóc cực bạo gan thậm chí là mất xác. Nhạc DJ phối hợp nhiều nguyên tố của các thể các loại nhạc techno, Hi-NRG (nhạc sinh lực mạnh), nhạc house và nhạc disteo châu Âu. Trong số đó Vinahouse – mẫu nhạc house vày bạn Việt trí tuệ sáng tạo, rất được yêu thích độc nhất vô nhị ở toàn nước là một trong những nhánh của cái nhạc sàn thế giới.