Meritocracy là gì

Meritocracy là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Meritocracy.

Bạn đang xem: Meritocracy là gì


Thuật ngữ Meritocracy

Meritocracy là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính

Meritocracy là Trọng dụng nhân tài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Meritocracy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Quản trị bởi giới tinh hoa người xứng đáng nắm quyền vận dụng vì họ sở hữu công đức (được định nghĩa là "trí thông minh cộng với nỗ lực") thay vì bởi những người chỉ đơn thuần sở hữu tài sản hoặc thuộc về lớp đặc quyền. một hệ thống như vậy, về mặt lý thuyết, hình thành nền tảng của một xã hội "cơ hội bình đẳng". Nhưng, trong thực tế, chế độ nhân tài không hạn chế có thể dẫn đến một xã hội mà không cần quy tắc và quyền lực tập trung trong chỉ có một vài tay. Thuật ngữ này được đặt ra bởi các nhà xã hội học Anh Michael Young năm 1958 cuốn sách, "The Rise Of trọng dụng nhân tài."

Thuật ngữ Meritocracy

Meritocracy là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính có nghĩa là Meritocracy là Trọng dụng nhân tài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Meritocracy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.Quản trị bởi giới tinh hoa người xứng đáng nắm quyền vận dụng vì họ sở hữu công đức (được định nghĩa là "trí thông minh cộng với nỗ lực") thay vì bởi những người chỉ đơn thuần sở hữu tài sản hoặc thuộc về lớp đặc quyền. một hệ thống như vậy, về mặt lý thuyết, hình thành nền tảng của một xã hội "cơ hội bình đẳng". Nhưng, trong thực tế, chế độ nhân tài không hạn chế có thể dẫn đến một xã hội mà không cần quy tắc và quyền lực tập trung trong chỉ có một vài tay. Thuật ngữ này được đặt ra bởi các nhà xã hội học Anh Michael Young năm 1958 cuốn sách, "The Rise Of trọng dụng nhân tài."Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Xem thêm: Cách Làm Máy Chiếu Cho Điện Thoại Di Động Smartphone, Máy Chiếu Mini Cho Điện Thoại Di Động Smartphone

Đây là thông tin Thuật ngữ Meritocracy theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Meritocracy

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Meritocracy. Hãy truy cập cqaugusta.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập.


Điều hướng bài viết


PreviousPrevious post: WAB là file gì? Cách mở file .WAB
NextNext post: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính
Search for: Search
Thuật ngữ chuyên ngànhBài viết mới