Mẫu chuẩn y ban chấp hành chi đoàn

*

*

Tiêu đề:
Trích yếu

Đơn kiến nghị chuyên ngành

Đơn đề nghệ bảo lưu-Công nhấn kết quả tiếp thu kiến thức (miễn học tập - miễn thi)

Đơn xin ý kiến đề xuất sửa đổi bằng xuất sắc nghiệp/Cấp phiên bản sao bằng giỏi nghiệp

Phiếu đăng ký học lại học tập phần

Luật nghĩa vụ quân sự

Tải về
30/11/-1

Hướng dẫn thể thức vnạp năng lượng bạn dạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
30/11/-1

Thông bốn lí giải thực hành các pháp luật về phân biệt gia sản, thu nhập

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Thông tứ cách thức quá trình xử lý tố cáo

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Thông tứ pháp luật chính sách báo cáo công tác tkhô giòn tra, xử lý năng khiếu nài nỉ, tố cáo cùng chống, phòng tsay mê nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị quyết ban hành Chiến lược tổ quốc phòng, phòng tmê say nhũng đến năm 2020

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị định luật cụ thể một vài điều của Luật phòng, kháng tsay mê nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị định về tiến hành dân chủ trong buổi giao lưu của cơ sở hành bao gồm đơn vị nước cùng đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật chống, phòng tđắm say nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật chống,chống tham mê nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một trong những điều của hình thức phềng, chống tsay đắm nhũng của quốc hội số 01/2007/qh12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng tmê say nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Chị thị số 30/CT-TTg về bài toán bức tốc thực hành thực tế tiết kiệm, phòng lãng phí


Chuyên mục: Blogs