Tìm hiểu bản đồ luyện công võ lâm 1 từ 1x đến 9x

Võ Lâm 1 Tuy không thể mới, nhưng với không ít người thì đó là tựa game còn khá mới mẻ cùng các điều độc đáo, đặc biệt là bản vật luyện công Võ Lâm 1 không hẳn ai cũng thông thuộc được hết. Hôm ni, cqaugusta.com vẫn thuộc bạn bè ôn lại lưu niệm cũ, cũng tương tự chia sẻ các bạn dạng thiết bị cân xứng giành cho các cấp.

Bạn đang xem: Tìm hiểu bản đồ luyện công võ lâm 1 từ 1x đến 9x

Trong nội dung bài viết, bọn họ đang thuộc đề cùa đến sự việc bạn dạng thiết bị 1x và bạn dạng đồ luyện công 9x Võ Lâm 1, ví như gồm vướng mắc gì đều tín đồ hoàn toàn có thể còn lại comment dưới nhé.


Bản trang bị luyện công Võ Lâm 1 từ là 1 – 49 cấp

Bản đồ dùng luyện công từ 10 – 19

Khu vực, phiên bản đồ dùng luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cung cấp 10 – 19 gồm:

Thành Thị.Thập Đại Môn Phái.Hoa Sơn Chình họa Kỹ Trường: Đi Xa Phu.Dược Vương Cốc: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn.Mật Thất Mộc Nhân: Môn phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường.Nam Nhạc Trấn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện.Nhạn Đãng Sơn: Lâm An ⇒ Long Tuyền Thôn.Thiên nhẫn giáo tầng trệt và 2: Biện Kinc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo.

*

Bản đồ luyện công từ trăng tròn – 29

Khu vực, phiên bản vật dụng luyện công Võ Lâm 1 phù hợp đến cấp cho 20 – 29 gồm:

Kiếm Các Thục Đạo: Phượng Tường Nam.Kiếm Các Tây Nam: Thành Độ Bắc, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.La Tiêu Sơn: Đại Lý hoặc Thạch Cổ Trấn.Tần Lăng: Phượng Tường Đông, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Kiếm Các Trung Nguyên: Biện Kinc Nam ⇒ Phục ngưu tô Tây ⇒ Thiên Tâm Động.Vũ Lăng Sơn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện.Phục Lưu Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn.Bạch Thủy Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn.

Bản thiết bị luyện công từ 30 – 39

Khu vực, bản đồ gia dụng luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cấp 30 – 39 gồm:

Vũ Di Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thổ Phỉ Động: Đại Lý Phủ ⇒ Điểm Thương thơm Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thục Cương Sơn: Dương Châu Tây, hoặc Đạo Hương Thôn.Bạch Vân Động: Thủ Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Kyên Quang Động: Phượng Tường Nam ⇒ Kiếm Các Thục Đạo, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Tỏa Vân Động: Phượng Tường ⇒ Kiếm Các Thục Đạo ⇒ Kim Quang Động, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Điểm Tmùi hương Sơn: Đại Lý.Mê Cung Lăng Tần Tdiệt Hoàng: Phượng Tường ⇒ Tần Lăng.Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.Yến Tử Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Miêu Lĩnh ⇒ Yến Tử ĐộngTkhô hanh Thành Sơn: Thủ Đô Tây.

*

Bản đồ luyện công từ 40 – 49

Khu vực, bản thiết bị luyện công Võ Lâm 1 tương thích cho cung cấp 40 – 49 gồm:

Thanh hao Thành Sơn: Thủ Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Điểm Tmùi hương Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Điểm Thương Động tầng trệt,2,3: Đại Lý ⇒ Điểm Thương Sơn.Thần Tiên Động: Thủ Đô Hà Nội Tây ⇒ Tkhô giòn Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Kinh Hoàng Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.

Bản đồ gia dụng luyện công trường đoản cú 50 – 99 cấp

Bản đồ vật luyện công từ bỏ 50 – 59

Khu vực, bạn dạng trang bị luyện công Võ Lâm 1 tương thích mang lại cung cấp 50 – 59 gồm:

Nghiệt Long Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thiên Tâm Tháp tầng 1,2: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.Mê Cung Thiết Tháp tầng trệt,2,3: Biện Kinh Tây, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Thiên Tâm Động: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Hương Thuỷ Động: Thủ Đô Hà Nội Tây ⇒ Thanh hao Thành Sơn, hoặc Giang Tân hoặc Long Tuyền Thôn.Tường Vân Động tầng 1: Dương Châu Bắc ⇒ Cái Bang.Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ.Ngọc Hoa Động: Ngũ Độc Giáo ⇒ Vũ Di Sơn.

*

Bản vật luyện công trường đoản cú 60 – 69

Khu vực, bản thứ luyện công Võ Lâm 1 thích hợp đến cấp cho 60 – 69 gồm:

Nha Môn Mật Đạo: Tương Dương Phủ.Hoành Sơn Phái: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn.Thiên Tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.108 La Hán Trận: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Tkhô hanh Loa Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn.Linc Cốc Động: Dương Châu Tây ⇒ Thục Cương Sơn, hoặc Đạo Hương Thôn.Tường Vân Động tầng 2,3,4: Dương Châu Tây ⇒ Cái Bang.Dương Giác Động: Long Tuyền Thôn ⇒ Nhạn Đãng Sơn.Thiên Nhân Giáo Thánh Động: Biện Kinh Bắc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo ⇒ Thiên Nhẫn Địa Thất ⇒ Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo.Tkhô giòn Loa Đảo: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo ⇒ Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu TVB làm cho trách nhiệm Xuất Sư).Tkhô cứng Loa Đảo Sơn Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo.Tầng 5 Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.

Bản thiết bị luyện công từ bỏ 70 – 79

Khu vực, bản vật luyện công Võ Lâm 1 phù hợp mang đến cung cấp 70 – 79 gồm:

Lâm Du Quan: Dương Châu hoặc Đạo Hương Thôn.Lão Hổ Động: Dương Châu hoặc Đạo Hương Thôn.Tần Lăng tầng 2: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Đại Tù Động: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Long Nhãn Động: Đại Lý ⇒ Điểm Tmùi hương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Dược Vương Động tầng 2: Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.Đào Hoa Nguyên: Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn ⇒ Bạch Tdiệt Động ⇒ Phục Lưu Động.Lưu Tiên Động tầng 6: Long Môn Trấn ⇒ Hoàng Hà Nguyên ổn Đầu.

*

Bản thứ luyện công từ bỏ 80 – 89

Khu vực, bản đồ vật luyện công Võ Lâm 1 tương thích đến cấp cho 80 – 89 gồm:

Sa Mạc Địa Biểu: Lâm An.Thanh Khê Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Chân Núi Trường Bạch: Biện Kinc Bắc ⇒ Lâm Du Quan.Lưỡng Thuỷ Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Phù Dung Động: Thành Độ ⇒ Giang Tân Thôn.Băng Hà Động: Phượng Tường ⇒ Vĩnh Lạc Trấn.Vô Danh Động: Đại Lý Phủ ⇒ Thạch Cổ Trấn.Tuyết thông báo tầng 8: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.

Xem thêm: Người Mệnh Hỏa Đeo Đồng Hồ Màu Gì ? Người Mệnh Hỏa Nên Đeo Đồng Hồ Như Thế Nào

Bản đồ luyện công từ 90 – 99

Khu vực, phiên bản vật dụng luyện công 9x Võ Lâm 1 phù hợp mang đến cấp 90 – 99 gồm:

Trường Bạch Sơn Bắc: Biện Kinch, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Trường Bạch Sơn Nam: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Khỏa Lang Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Sa Mạc Mê Cung 1: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 2: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 3: Lâm An.Phong Lăng Độ: Ba Lăng Huyện.Mạc Cao Quật: Thủ Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Dược Vương Động tầng 4: Biện Kinch, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Tiến Cúc Động Mật Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Cán Viên Động Mê Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Tuyết Báo Động Tầng 8: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.

Điểm lưu giữ rương nên thiết

Điểm lưu giữ rương cho 10 môn phái

Thiếu Lâm – Dương Châu.Thiên Vương – Nam Nhạc Trấn.Ngũ Độc – Lâm An.Đường Môn – Thành Đô.Nga My – Thành Đô.Thúy Yên – Đại Lý.Cái Bang – Tương Dương.Thiên Nhẫn – Biện Kinh.Võ Đang – Tương Dương.Côn Lôn – Biện Kinh.

Động 1x – 2x

Dược Vương Cốc – Biện Kinch.Hoa Sơn – Phượng Tường.Hẻm Mộc Nhân – Dương Châu.Nam Nhạc Trấn – Nam Nhạc Trấn.Nhạn Đăng Sơn – Đại Lý.Thiên Nhẫn tầng 1 – Biện Kinh.Thiên Nhẫn tầng 2 – Biện Kinch.

Động 2x – 3x

Kiếm Các Tây Bắc – Phượng Tường.Kiếm Các Tây Nam – Thành Đô.Kiếm Các Trung Nguyên ổn – Dương Châu.La Tiêu Sơn – Đại Lý.Vũ Lăng Sơn – Phượng Tường.Tần Lăng – Pmùi hương Tường.Phục Lưu Động – Phương Tường.Bạch Tbỏ Động – Phương Tường.

Động 3x – 4x

Tuyết Báo Động – Dương Châu.Yến Tử Động – Phượng Tường.Thục Cương Sơn – Dương Châu.

Động 4x – 5x

Điểm Tmùi hương rượu cồn tầng 3 – Đại Lý.Kinch Hoàng Động – Phượng Tường.Phục Ngưu Sơn Tây – Dương Châu.Thiếu Lâm Mật Thất – Dương Châu.

Động 5x – 6x

Hưởng Thủy Động – Thủ Đô Hà Nội.Thiên Tam Động – Dương Châu.Sơn Động mặt đáy Động Đình Hồ tầng trệt, 2 – Nam Nhạc Trấn.

Động 6x – 7x

Linh Cốc Động – Dương Châu.Tkhô nóng Loa Đảo – Nam Nhạc Trấn.Tkhô giòn Loa Đảo Sơn Động – Nam Nhạc Trấn.Thập Bát La Hán Trận – Dương Châu.Tầng 5 Tuyết Báo Động – Dương Châu.

Động 7x – 8x

Dược Vương Động tầng 2 – Biện Kinh.Đào Hoa Nguyên – Phượng Tường.Lâm Du Quan – Dương Châu.Lưu Tiên Động tầng 6 – Tương Dương.Đại Tù Động – Phượng Tường.Lão Hổ Động – Dương Châu.Long Nhãn Động – Đại Lý.

Xem thêm: 8 Dấu Hiệu Sắp Rụng Trứng Giúp Nhanh Có Thai Hoặc Ngừa Thai Như Ý

Động 8x – 9x

Băng Hà Động – Phượng Tường.Cán Viên Động – Dương Châu.Lưỡng Thủy Động – Đại Lý.Phi Thiên Động – Biện Kinh.Phù Dung Động – Thành Đô.Tkhô giòn Khê Động – Đại Lý.Vô Danh Động – Đại Lý.Sa Mạc Địa Biểu – Lâm An.Trường Bạch Sơn – Tương Dương.Tuyết Báo Động tầng 7 – Dương Châu.

Động 9x

Tiến Cúc Động – Dương Châu.3 tầng sa mạc – Lâm An.Trường Bạch Bắc – Biện Kinh.Trường Bạch Nam – Phượng Tường.Tuyết Báo Động tầng 8 – Dương Châu.Mạc Cao Quật – Thủ Đô.Phong Lăng Độ – Tương Dương.
Chuyên mục: Blogs