Li độ là gì

Để hoàn toàn có thể giải quyếtđược những thắc mắc trắc nghiệm triết lý về daođộngđiều hoà thì học viên đề xuất nắmđược 4 vấnđề: các có mang về daođộng, cácđại lượng đặc trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng hợp daorượu cồn với kim chỉ nan về những loại daohễ (xê dịch tắt dần dần, xấp xỉ cưỡng bức với xê dịch duy trì)

I.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- Dao động là chuyển động gồm số lượng giới hạn vào không khí , được lặp đi lặp lại xung quanh vị trí cân đối.

2. Dao rượu cồn tuần hoàn:

- Dao rượu cồn tuần hòa là dao động mà lại trạng thái xấp xỉ được lặp đi tái diễn sau đa số khỏang thời hạn bởi nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời hạn nđính thêm tuyệt nhất mà lại tâm lý dao động (địa chỉ, tốc độ và gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời hạn triển khai một xấp xỉ T = tN

vHỏi: Phân biệt giữa trạng thái với vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số xê dịch tiến hành vào một đơn vị thời gian (f = Nt)

3. Dao hễ điều hòa:

+ Cách 1: Dao động điều hòa là giao động được mô tả vì phương thơm trình dạng sin (hoặc cos) gồm dạng

x = Acos(ωt+ φ)

Trong đó: A, ω, φlà những hằng số

+ Cách 2: Dao hễ cân bằng là xê dịch nhưng phương thơm trình của chính nó là nghiệm của phương trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ Cách 3: Dao đụng điều hòa là chuyển động dưới công dụng của khả năng kéo về có biểu thức

F = - k.x (trong số đó k là hằng số)

+ Cách 4: Dao cồn cân bằng là hình chiếu của một vận động tròn các xuống một trục phía bên trong mặt phẳng tiến trình.

Trong số đó chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộngsố đông hoà làmặt đường hình sin:

*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1.


Bạn đang xem: Li độ là gì


Xem thêm: “ Cục Xúc Là Gì - “Cục Súc” Hay “Cục Xúc”


Xem thêm: Mua Đồ Bộ Giá Rẻ - Chuyên Sỉ Đồ Bộ Nữ Giá Rẻ Tại Xưởng


Biên độ A (cm, dm,milimet, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ cực đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

Prúc nằm trong vào giải pháp kích yêu thích dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : dị thường mang lại tài năng tiến hành xê dịch nhanh hao giỏi chậm (ví dụ 4Hz với 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con rung lắc lò xoω=km: , bé lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Pha dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha giao động (ωt+φ)trên thời điểm t: Xác định tâm trạng giao động tại thời điểm đó

Pha ban sơ φ(Pha tại thời gian t = 0): Xác định trạng thái tại thời điểm ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (phụ thuộc vào vào ĐK ban đầu)

-Có nhì giao động x1 = A1 cos(ωt+φ1) và x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch sóng của nhị dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): hai xấp xỉ cùng phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): nhì giao động ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: hai xấp xỉ vuông pha (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 nhanh chóng trộn hơn 1

Δφ21 ): 2 trễ pha hơn 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của xê dịch điều hòa:

- Phân biệt : Li độ và tọa độ:

Li độ là tọa độ trong hệ trục tọa độ nơi bắt đầu tọa độ trên vị trí cân nặng bằng

- Phương trình li độ của giao động điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- Mô tả:

+ Lúc đi tự thăng bằng ra biên thì: |x| tăng với ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời gian là con đường hình sin

- Quỹ đạo của xê dịch cân bằng là 1 trong những đoạn thẳng

2. Vận tốc của dao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong đó ωA là biên độ của gia tốc, φ+π2là pha của gia tốc )

- So sánh cùng với li độ : gia tốc đổi mới thiên điều hòa, cùng tần số, mau chóng trộn rộng x : π2 (vuông pha cùng với x)

- Biểu thức liên hệ với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là đường hình sin

Vận tốc theo li độ là 1 đoạn thẳng

- Mô tả định tính thay đổi thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: Luôn cùng chiều đưa động

+ lúc vận động trường đoản cú biên về vị trí cân bằng (|x|¯=> |v|­): Tốc độ tăng

+ Tại địa chỉ cân đối (x = 0=> |v|max = ωA ): Tốc độ lớn nhất (Vận tốc hoàn toàn có thể cực đại hoặc cực tiểu)

+ Tại địa chỉ biên: vận tốc bằng không (Tốc độ bé dại nhất)

3. Gia tốc của giao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong đó ω2A là biên độ, φ+π là pha của vận tốc )

- So sánh

+ Với li độ : Gia tốc biến thiên ổn định cùng tần số, ngược pha với li độ

+ Với vận tốc: Gia tốc biến thiên cân bằng cùng tần số, sớm trộn π2 đối với tốc độ (vuông trộn với vận tốc)

- Biểu thức:

+ Liên hệ cùng với li độ: a = -ω2x

+ Liên hệ với vận tốc : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời hạn là con đường hình sin; theo li độ là một trong những đoạn thẳng; theo gia tốc là 1 trong elíp

- Mô tả định tính thay đổi thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ tốc độ luôn nhắm tới vị trí cân bằng

+ lúc vận động từ biên về địa điểm cân bằng hoạt động nhanh hao dần

+ Tại vị trí cân đối (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại vị trí biên gia tốc có độ Khủng cực lớn (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chụ ý: Dao động ổn định không là chuyển động thẳng thay đổi những (vì chưng a không hẳn là hằng số)


Chuyên mục: Blogs