Kỷ niệm cách mạng tháng 8

*

Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ II bước vào giai đoạn quyết định, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức tại Béclin.

Bạn đang xem: Kỷ niệm cách mạng tháng 8

Trong nước, trải qua nhiều thử thách cam go và các cuộc diễn tập quan trọng như: Cao trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ngày càng phát triển mạnh mẽ.

*
*
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18-8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn Đồng bằng Bắc bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn- Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sỹ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.

*

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Xem thêm: Phun Thêu Chân Mày Là Gì? Phun Hay Thêu Lông Mày Thì Đẹp Tự Nhiên

không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sỹ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

74 năm Cách mạng Tháng tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lí của nhà nước, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu suy giảm, vẫn còn một số hạn chế và khó khăn nhất định, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,76%, cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2017. Tổng cầu tiếp tục tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,5%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng tăng 2,64%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,3%, trong đó vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước chiếm khoảng 43,6%, tăng 16,4%. Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 122,4 tỷ USD, tăng 7,1%, xuất siêu 1,6 tỷ USD. Giải ngân vốn FDI đạt 9,1 tỷ USD, tăng 8,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lạc quan. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,8%, số vốn đăng ký tăng 32,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được chú trọng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Đời sống của Nhân dân được cải thiện; số hộ thiếu đói giảm 30,9%. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm; thu nhập của người lao động tăng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Nhìn chung, công cuộc đổi mới đã đáp ứng được những đòi hỏi bức thiết của tình hình nước ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; có ý nghĩa như một cuộc cách mạng trong thời kỳ mới, một sự nghiệp thật sự sáng tạo của Nhân dân ta; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.(Nguồn số liệu: Tổng cục thống kê 2019)

Kỉ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để chúng ta càng hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử, thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong việc vận dụng và phát huy những bài họckinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng bộ, chính quyền trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh nhiệt liệt kỉ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong không khí hân hoan chào đón hơn 1600 tân sinh viên Khóa 2019, nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của thành phố, Thầy và trò trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh vô cùng tự hào về chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước./