KỊCH BẢN VỀ TỆ NẠN XÃ HỘI

... trường Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn hội Nội dung1 - Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm2 - Công tác phòng chống tệ nạn hội b) Nội dung nhiệm ... chống tệ nạn hội. Đối với nhà trường. Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục trong nhà trường về phòng chống tệ nạn hội. Đối với học sinh - sinh viên. Nhận thức rõ hậu quả của tệ nạn ... khỏi đời sống hội. b) Chủ trương, quan điểm và các qui định của pháp luật về phòng chống tệ nạn hội. Chủ trương, quan điểm Nghiêm cấm mọi hình thức hoạt động tệ nạn xà hội, xử lý thích...

Bạn đang xem: Kịch bản về tệ nạn xã hội

*

GIỚI THIỆU VỀ CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN HỘI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HỘI


*

*

Xem thêm: Chiếc Máy Tính Đầu Tiên - Thế Hệ Máy Tính Thứ Nhất (1945

*

Vai trò của tổ chức đoàn, hội, đội trong việc tham gia phòng chống các tệ nạn hội ở địa bàn cơ sở


*

... loại hình tệ nạn hội để họ có thể phòng và tránh xa các tệ nạn hội. + Quận đoàn Hai Bà Trưng, Hội phụ nữ không ngừng tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên của mình về tệ nạn hội. Quan ... An ninh thủ đô5. Thông tin về tình hình tệ nạn hội trên Vietnamnet6. Thông tin về biện pháp phòng chống tệ nạn hội trên Vietnamnet18 tránh tệ nạn hội, nâng cao ý thức của nhân ... người thân, đồng thời tham gia vào phòng chống tệ nạn hội. 11 những tệ nạn hội nhằm đẩy nhanh công tác hội hoá phòng chống tệ nạn xã hội. + Khuyến khích tầng lớp thanh niên, học sinh...