Kem dưỡng chống lão hoá skii

Tên thành phầm : cqaugusta.com Skin Power nguồn Cream ( Có vẻ nlắp gọn gàng hơn trước những ha :)))Mã vạch sản phẩm: 4979006083224 ( 80g ) với 4979006083217 ( 50g )Có thêm các loại 15g mini cho bà bầu cần sử dụng thử

Là sản phẩm chống lão hóa bắt đầu ra của cqaugusta.com năm 2020. Có các cải tiến đến da. điều đặc biệt là da nhạy bén + thêm tinch chất trẻ hóa da


*
*

550,000₫ 480,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5806,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_luong-trong":"80g","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3650000,"display_regular_price":3800000,"image":"title":"Kem chu1ed1ng lu00e3o hu00f3a cqaugusta.com SKin Power","caption":"Kem chu1ed1ng lu00e3o hu00f3a cqaugusta.com SKin Power","url":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L.jpg","alt":"Kem chu1ed1ng lu00e3o hu00f3a cqaugusta.com SKin Power","src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-300x300.jpg","srcset":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-300x300.jpg 300w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-100x100.jpg 100w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-400x400.jpg 400w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-280x280.jpg 280w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L.jpg 750w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L.jpg","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":5337,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3,800,000₫ 3,650,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5347,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_luong-trong":"50g","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2750000,"display_regular_price":2900000,"image":"title":"Kem chu1ed1ng lu00e3o hu00f3a cqaugusta.com SKin Power","caption":"Kem chu1ed1ng lu00e3o hu00f3a cqaugusta.com SKin Power","url":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L.jpg","alt":"Kem chu1ed1ng lu00e3o hu00f3a cqaugusta.com SKin Power","src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-300x300.jpg","srcset":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-300x300.jpg 300w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-100x100.jpg 100w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-400x400.jpg 400w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-280x280.jpg 280w, https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L.jpg 750w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L.jpg","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cqaugusta.com/wp-content/uploads/2020/08/sk2-4979006083224-L-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":5337,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,900,000₫ 2,750,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5348,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Trọng lượng Chọn một tùy chọn15g50g80g

Chuyên mục: Blogs