HỢP ĐÔNG MUA BÁN ĐẤT

*

...loại khủng hoảng pháp lý, ráng cơ hội có tác dụng giàu...

Bạn đang xem: Hợp đông mua bán đất


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu phù hợp đồng

HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP. ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm…….

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh vào năm............................

- Chứng minc nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ hay trú: ……………………………………………………………………………………………

2. Bên thừa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh vào năm............................

- Chứng minch quần chúng. # số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường xuyên trú: ……………………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

- Đại diện mang đến (so với tổ chức): ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………………………………………… Fax...........................................(trường hợp có)

Thửa đất chuyển nhượng

- Diện tích đất đưa nhượng: …………………………………………….. m2

- Loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) .................................

- Thửa số: …………………………………………………………………………

- Tờ bạn dạng thứ số: …………………………………………………………………..

- Thời hạn áp dụng đất còn lại: ………………………………………………..

- Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất số: ……………………….vị..........................................cấp ngày........ mon ........ năm…….

Tài sản gắn liền cùng với đất (trường hợp có)

3. Hai bên tuyệt nhất trí tiến hành vấn đề chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất theo những khẳng định tiếp sau đây :

- Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng khu đất (bằng số) ........................................................................,

(bằng chữ) .................................................................................................................................

- Giá chuyển nhượng gia tài : (nhà ở, dự án công trình, vật dụng bản vẽ xây dựng, cây lâu năm cùng tài sản không giống bao gồm bên trên đất) (bởi số) ...................................................................................................................................... ,

(bởi chữ) .......................................................................................................................... .........

- Tổng cực hiếm chuyển nhượng ủy quyền (bởi số) ..........................................................................................

(bằng chữ) ....................................................................................................................................

- Số tiền đặt cọc (nếu như có) là (bởi số)............................................................................................. ,

(bằng chữ) ...................................................................................................................... .............

- Thời điểm thanh khô tân oán .....................................................................................................................

- Phương thơm thức tkhô nóng toán: .............................................................................................................

Xem thêm: Cách Viết Mét Vuông Trong Excel, Hướng Dẫn Gõ M2 M3 Trong Word, Excel, Powerpoint

- Bên ủy quyền phải bàn giao đầy đủ diện tích S, đúng hiện trạng cùng những sách vở và giấy tờ tương quan mang đến thửa khu đất chuyển nhượng với những gia tài dĩ nhiên cho mặt nhấn chuyển nhượng lúc hợp đồng này còn có hiệu lực.

- Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nộp thuế đưa quyền thực hiện đất (ví như không có thỏa thuận khác), chi phí sử dụng khu đất, lệ mức giá trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ chi phí địa thiết yếu theo điều khoản của lao lý.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền thực hiện khu đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và thủ tục thanh toán thù đang khẳng định.

- Bên dìm chuyển nhượng quyền thực hiện đất nộp lệ tầm giá trước bạ.

4. Các cam kết không giống :

- Bên chuyển nhượng quyền áp dụng khu đất xin khẳng định thửa đất gồm nguồn gốc đúng theo pháp, hiện nay không có tranh con chấp, ko thế chấp, không bảo hộ, không góp vốn (trừ ngôi trường phù hợp các mặt gồm thỏa thuận). Nếu gồm gì xảo quyệt vào bài toán ủy quyền quyền sử dụng khu đất, chúng tôi xin trọn vẹn Chịu trách nhiệm trước điều khoản.

- Bên làm sao không triển khai các câu chữ vẫn thoả thuận với cam kết nói bên trên thì bên đó cần đền bù đến Việc vi phạm thích hợp đồng tạo ra theo nguyên lý của quy định.

- Các khẳng định khác........................................................................................................................

- Hợp đồng này lập trên .................................... ngày .... mon ... năm ... thành ....... phiên bản cùng có mức giá trị giống hệt cùng tất cả hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày được Ủy ban quần chúng. # cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền chứng thực được chuyển nhượng.

Đại diện Bên chuyển nhượng ủy quyền Đại diện Bên nhận ủy quyền

Quyền Sử Dụng Đất Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ bọn họ thương hiệu, chữ ký, vết ví như có) (Ghi rõ bọn họ thương hiệu, chữ cam kết, vệt trường hợp có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ sở Địa thiết yếu cung cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp cho thị trấn chỗ bao gồm khu đất gửi nhượng:

- Về sách vở và giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………

- Về thực trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ thực hiện đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ bạn dạng thiết bị số: …………………………………………………….

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất thực hiện định hình, không có trỡ ràng chấp: …………………………

- Về điều kiện đưa nhượng: ……………………………………….