HỌC VIỆN BÁO CHÍ

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Học viện Báo chí cùng Tuyên truyền là 1960 sinh viên. Điểm sàn của trường năm 2021 đối với các ngành bao gồm tổ hợp môn chủ yếu nhân hệ số 2 (tổng điểm 3 môn đang nhân hệ số): 22,0 điểm và những ngành còn lại: 16,0 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 đã được chào làng sáng 16/9, xem cụ thể điểm chuẩn xét theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT cùng xét học tập bạ bên dưới.


Bạn đang xem: Học viện báo chí

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Báo Chí – Tuim Truyền năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Học Viện Báo Chí – Tulặng Truyền năm 2021 đúng mực duy nhất ngay sau thời điểm ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Học Viện Báo Chí – Tuyên ổn Truyền năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Xem thêm: Gio: Gio Reference Manual - Múi Giờ Ấn Độ Cách Việt Nam Mấy Tiếng

Trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 602 Báo chí, chăm ngành Báo in R05 25.4
2 602 Báo chí, chuyên ngành Báo in R06 24.4
3 602 Báo chí, siêng ngành Báo in R15; R19 24.9
4 602 Báo chí, chăm ngành Báo in R16 26.4
5 604 Báo chí, siêng ngành Báo phân phát thanh R05 25.65
6 604 Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh R06 24.65
7 604 Báo chí, siêng ngành Báo vạc thanh R15; R19 25.15
8 604 Báo chí, chăm ngành Báo phạt thanh R16 26.65
9 605 Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình R05 26.75
10 605 Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình R06 25.5
11 605 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R15; R19 26
12 605 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R16 28
13 607 Báo chí, siêng ngành Báo mạng điện tử R05 25.9
14 607 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R06 25.15
15 607 Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử R15; R19 25.65
16 607 Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử R16 27.15
17 608 Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình unique cao R05 25.7
18 608 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình quality cao R06 24.7
19 608 Báo chí, siêng ngành Báo tivi quality cao R15; R19 25.2
20 608 Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình chất lượng cao R16 26.2
21 609 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử unique cao R05 25
22 609 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử unique cao R06 24
23 609 Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử quality cao R15; R19 24.5
24 609 Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử unique cao R16 25.5
25 603 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R07; R20 24.1
26 603 Báo chí, chăm ngành Hình ảnh báo chí R08 24.6
27 603 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí R09 23.6
28 603 Báo chí, chăm ngành Hình ảnh báo chí R17 25.35
29 606 Báo chí, chăm ngành Quay phyên truyền hình R11; R12; R13; R21 19
30 606 Báo chí, siêng ngành Quay phyên ổn truyền hình R18 19.75
31 7320105 Truyền thông đại chúng A16 26.27
32 7320105 Truyền thông đại chúng C15 27.77
33 7320105 Truyền thông đại chúng D01; R22 26.77
34 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện A16 26.27
35 7320104 Truyền thông nhiều pmùi hương tiện C15 28.6
36 7320104 Truyền thông đa phương thơm tiện D01; R22 27.6
37 7229001 Triết học A16; C15; D01; R22 23
38 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học A16; C15; D01; R22 22.5
39 7310102 Kinch tế thiết yếu trị A16 24.5
40 7310102 Kinc tế chính trị C15 25.5
41 7310102 Kinc tế chủ yếu trị D01; R22 25
42 527 Kinch tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế A16 24.98
43 527 Kinh tế, siêng ngành Quản lý gớm tế C15 25.98
44 527 Kinh tế, chăm ngành Quản lý kinh tế D01; R22 25.48
45 528 Kinc tế, siêng ngành Kinh tế cùng Quản lý (unique cao) A16 24.3
46 528 Kinc tế, siêng ngành Kinch tế và Quản lý (chất lượng cao) C15 25.3
47 528 Kinch tế, siêng ngành Kinc tế cùng Quản lý (chất lượng cao) D01; R22 24.8
48 529 Kinc tế, siêng ngành Kinc tế cùng Quản lý A16 24.95
49 529 Kinc tế, chuyên ngành Kinch tế với Quản lý C15 25.95
50 529 Kinc tế, chăm ngành Kinch tế cùng Quản lý D01; R22 25.45
51 530 Chính trị học tập, chăm ngành Quản lý vận động tứ tưởng - văn hóa A16; C15; D01; R22 23.05
52 531 Chính trị học, siêng ngành Chính trị phạt triển A16; C15; D01; R22 22.25
53 533 Chính trị học tập, siêng ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh A16; C15; D01; R22 22
54 535 Chính trị học tập, chăm ngành Vnạp năng lượng hóa phạt triển A16; C15; D01; R22 23.75
55 536 Chính trị học, siêng ngành Chính sách công A16; C15; D01; R22 23
56 537 Quản lý bên nước, chuyên ngành Quản lý hành chủ yếu công ty nước A16; C15; D01; R22 24
57 538 Chính trị học, siêng ngành Truyền thông thiết yếu sách A16; C15; D01; R22 24.75
58 532 Quản lý đơn vị nước, chăm ngành Quản lý xã hội A16; C15; D01; R22 24
59 522 Xây dựng Đảng với Chính quyền công ty nước, chăm ngành Công tác tổ chức A16 22.75
60 522 Xây dựng Đảng và Chính quyền công ty nước, chuyên ngành Công tác tổ chức C15 23.5
61 522 Xây dựng Đảng với Chính quyền bên nước, chăm ngành Công tác tổ chức D01; R22 23
62 523 Xây dựng Đảng với Chính quyền công ty nước, siêng ngành Công tác dân vận A16; D01; R22 17.25
63 523 Xây dựng Đảng với Chính quyền nhà nước, chăm ngành Công tác dân vận C15 17.75
64 801 Xuất bản, siêng ngành Biên tập xuất bản A16 25.25
65 801 Xuất bạn dạng, chăm ngành Biên tập xuất bản C15 26.25
66 801 Xuất bạn dạng, siêng ngành Biên tập xuất bản D01; R22 25.75
67 802 Xuất bạn dạng, chăm ngành Xuất bản điện tử A16 24.9
68 802 Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản năng lượng điện tử C15 25.9
69 802 Xuất bạn dạng, chuyên ngành Xuất bạn dạng năng lượng điện tử D01; R22 25.4
70 7310301 Xã hội học A16 24.4
71 7310301 Xã hội học C15 25.4
72 7310301 Xã hội học D01; R22 24.9
73 7760101 Công tác làng mạc hội A16 24
74 7760101 Công tác làng mạc hội C15 25
75 7760101 Công tác xóm hội D01; R22 24.5
76 7340403 Quản lý công A16; C15; D01; R22 24.65
77 7229010 Lịch sử, chăm ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C00 35.4
78 7229010 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C03; D14 33.4
79 7229010 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C19 34.9
80 7320107 Truyền thông quốc tế D01; R24 36.51
81 7320107 Truyền thông quốc tế D72; R25 36.01
82 7320107 Truyền thông quốc tế D78; R26 37.51
83 610 Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành tin tức đối ngoại D01; R24 35.95
84 610 Quan hệ nước ngoài, chăm ngành tin tức đối ngoại D72; R25 35.45
85 610 Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành tin tức đối ngoại D78; R26 36.95
86 611 Quan hệ quốc tế, chăm ngành Quan hệ thiết yếu trị với media quốc tế D01; R24 35.85
87 611 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ bao gồm trị cùng truyền thông media quốc tế D72; R25 35.35
88 611 Quan hệ nước ngoài, siêng ngành Quan hệ thiết yếu trị cùng truyền thông quốc tế D78; R26 36.85
89 614 Quan hệ quốc tế, siêng ngành Quan hệ thế giới cùng Truyền thông thế giới (unique cao) D01; R24 35.92
90 614 Quan hệ quốc tế, siêng ngành Quan hệ nước ngoài với Truyền thông toàn cầu (quality cao) D72; R25 35.42
91 614 Quan hệ nước ngoài, chăm ngành Quan hệ quốc tế cùng Truyền thông trái đất (quality cao) D78; R26 36.92
92 615 Quan hệ công chúng, chăm ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp D01; R24 36.82
93 615 Quan hệ công bọn chúng, chăm ngành Quan hệ công chúng siêng nghiệp D72; R25 36.32
94 615 Quan hệ công bọn chúng, chăm ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp D78; R26 38.07
95 616 Quan hệ công bọn chúng, siêng ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) D01; R24 36.32
96 616 Quan hệ công chúng, siêng ngành Truyền thông kinh doanh (unique cao) D72; R25 35.82
97 616 Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (unique cao) D78; R26 37.57
98 7320110 Quảng cáo D01; R24 36.3
99 7320110 Quảng cáo D72; R25 35.8
100 7320110 Quảng cáo D78; R26 36.8
101 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; R24 36.15
102 7220201 Ngôn ngữ Anh D72; R25 35.65
103 7220201 Ngôn ngữ Anh D78; R26 36.65
Học sinch lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinc coi mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển năm 2022 tại đây