Hoàng quốc việt map

What happens khổng lồ Đường Hoàng Quốc Việt if the Sea Level rises 2 meters due lớn Climate Change?

Đường Hoàng Quốc Việt, An Bình, Ninch Kiều, Cần Thơ, nước ta is only 5 meters / 16.4 feet above sea cấp độ, so if the sea rises 2 meters surrounding areas will be underwater và the population will have lớn be moved. Erosion of coastal areas will be more of an issue.
Bạn đang xem: Hoàng quốc việt map

1. Đường 3 Tháng 2, Hưng Lợi, Ninc Kiều, Cần Thơ Elevation on Map - 1.78 km/1.11 mày - Đường 3 Tháng 2 on map Elevation : 4 meters / 13.12 feet


2. Đường Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninch Kiều, Cần Thơ Elevation on Map - 1.78 km/1.11 mày - Đường Tầm Vu on bản đồ Elevation : 4 meters / 13.12 feet


3. Đường 2 Bà Trưng, Tân An, Ninc Kiều, Cần Thơ Elevation on Map - 2.2 km/1.37 mi - Đường HBT Hai bà Trưng on map Elevation : 5 meters / 16.4 feet


4. Khu vực 7, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ Elevation on Map - 2.88 km/1.79 mày - Khu vực 7 on map Elevation : 4 meters / 13.12 feet


5. Khu vực Thới Nhựt, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ Elevation on Map - 2.88 km/1.79 mi - Khu vực Thới Nhựt on map Elevation : 4 meters / 13.12 feet


6. Khu vực IV, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 3.47 km/2.15 mày - Khu vực IV on map Elevation : 1 meter / 3.28 feet


7. Khu vực V, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 3.47 km/2.15 mày - Khu vực V on bản đồ Elevation : 1 meter / 3.28 feet


8. Khu vực 1, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 3.56 km/2.22 mày - Khu vực 1 on maps Elevation : 1 meter / 3.28 feet


9. Khu vực 1, Ba Láng, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mày - Khu vực 1 on map Elevation : 1 meter / 3.28 feet


10. Khu vực 2, Ba Láng, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Khu vực 2 on maps Elevation : 1 meter / 3.28 feet


11. Khu vực 3, Ba Láng, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mi - Khu vực 3 on maps Elevation : 1 meter / 3.28 feet


12. Khu vực 4, Ba Láng, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mi - Khu vực 4 on bản đồ Elevation : 1 meter / 3.28 feet


13. Khu vực 5, Ba Láng, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Khu vực 5 on map Elevation : 1 meter / 3.28 feet


14. Khu cư dân Hưng Prúc 1, Lô 26, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mày - Khu dân cư Hưng Prúc 1, Lô 26 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet
Xem thêm: Thuốc Làm Đẹp Vùng Kín Ý Tưởng, Làm Đẹp Vùng Kín Với Bác Sĩ Từ Dũ

15. Khu cư dân bắt đầu Hưng Phú, Lô đơn vị 49, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mày - Khu người dân new Hưng Phú, Lô bên 49 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


16. Khu vực 10, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Khu vực 10 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


17. Khu vực 11, Hưng Phụ, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mi - Khu vực 11 on bản đồ Elevation : 2 meters / 6.56 feet


18. Khu vực 2, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Khu vực 2 on map Elevation : 2 meters / 6.56 feet


19. Khu vực 3, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mày - Khu vực 3 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


20. Khu vực 4, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Khu vực 4 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


21. Khu vực 5, Hưng Phụ, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mi - Khu vực 5 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


22. Khu vực 6, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Khu vực 6 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


23. Khu vực 7, Hưng Phụ, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Khu vực 7 on bản đồ Elevation : 2 meters / 6.56 feet


24. Khu vực 8, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mày - Khu vực 8 on bản đồ Elevation : 2 meters / 6.56 feet


25. Khu vực 9, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mi - Khu vực 9 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


26. Đường A1, Hưng Phụ, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mày - Đường A1 on bản đồ Elevation : 2 meters / 6.56 feet


27. Đường A10, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mày - Đường A10 on maps Elevation : 2 meters / 6.56 feet


28. Đường A13, Hưng Prúc, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mi - Đường A13 on bản đồ Elevation : 2 meters / 6.56 feet
Xem thêm: Bộ Dầu Gội Thảo Dược Nhật Bản Naris Cải Thiện Tình Trạng Tóc

29. Đường A2, Hưng Phụ, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 ngươi - Đường A2 on map Elevation : 2 meters / 6.56 feet


30. Đường A3, Hưng Phụ, Cái Răng, Cần Thơ Elevation on Map - 4.41 km/2.74 mi - Đường A3 on map Elevation : 2 meters / 6.56 feet


Chuyên mục: Blogs