Hỏa long đao

Hạng Tên nhân vật Nghề Cấp Môn phái Thế lực Võ huânT.SinhVIP
1 NiXinhDepVoDoi Đại Phu 128 TieuHatNiVN 152,940 80
2 ThanhNu Đại Phu 126 ThanLongVN Chính 156,310 70
3 AnNhien Đại Phu 123 ThanLongVN Chính 192,300 70
4 HEALER1 Đại Phu 123 TieuHatNiVN Chính 151,770 70
5 Monpai Đại Phu 119 HacPhongBangVN 168,610 70
6 Naicore Đại Phu 118 ThanLongVN 150,570 60
7 BuffF Đại Phu 114 HacPhongBangVN Chính 57,190 50
8 SkyBuff Đại Phu 113 ThanLongVN 77,960 30
9 DuocVuong Đại Phu 110 ThanLongVN 117,830 30
10 Ellonia Đại Phu 107 ThanLongVN Chính 68,980 30
11 Buffo Đại Phu 116 ThanLongVN Chính 121,930 20
12 MakeLove Đại Phu 108 ThanLongVN 62,850 10
13 ytien Đại Phu 108 76,270 10
14 Holyh Đại Phu 104 TieuHatNiVN Chính 90,360 10
15 DaiPhuDamTac Đại Phu 104 Chính 91,090 10
16 DPbuff Đại Phu 102 42,780 10
17 Lexus Đại Phu 101 Chính 70,920 10
18 LanPhi Đại Phu 106 19,160 00
19 DaiPhu318 Đại Phu 101 55,880 00
20 thichduthu Đại Phu 99 ThanLongVN 62,420 00
21 camotdoidibuff Đại Phu 99 ThanLongVN Chính 62,370 00
22 Sephera Đại Phu 99 CHXHCNVN Chính 19,570 00
23 Buffff Đại Phu 96 50,550 00
24 Love Đại Phu 96 CHXHCNVN 57,130 00
25 zLee Đại Phu 93 Chính 41,220 00
26 HinhHong Đại Phu 92 Chính 17,450 00
27 Buft Đại Phu 91 Chính 44,060 00
28 Cchi7 Đại Phu 90 Chính 25,640 00
29 Na02 Đại Phu 85 Chính 4,500 00
30 Tieuz Đại Phu 85 Chính 6,890 00
31 Fame6 Đại Phu 84 25,140 00
32 MinhTaoChapHet Đại Phu 80 0 00
33 s2PhuongThaos2 Đại Phu 79 Chính 120 00
34 Moons Đại Phu 75 Chính 76,690 00
35 Heoo Đại Phu 75 220 00
36 Milo Đại Phu 75 Chính 4,260 00
37 Bao4 Đại Phu 74 Chính 7,370 00
38 PeBuff Đại Phu 72 Chính 3,230 00
39 SiTa Đại Phu 71 2,190 00
40 Toua Đại Phu 71 4,790 00
41 doisodeoai Đại Phu 71 4,360 00
42 CafeDen Đại Phu 70 Chính 750 00
43 ChiBa Đại Phu 70 3,170 00
44 Test4 Đại Phu 69 1,510 00
45 ceva Đại Phu 69 Chính 940 00
46 TieuYeuNu Đại Phu 69 7,510 00
47 HONDA Đại Phu 69 5,100 00
48 ZZDaiPhu Đại Phu 68 750 00
49 FuckYou Đại Phu 67 2,620 00
50 YinYan Đại Phu 67 460 00

*