Hóa đại cương pdf

*Bạn đang xem: Hóa đại cương pdf

Vui lòng cần sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cqaugusta.com/handle/Vanlang_TV/20030
Nhan đề:Bài tập Trắc nghiệm hóa đại cương - Tái bản lần thứ nhất
Tác giả:Huỳnh, Kỳ Phương HạNguyễn, Sơn BạchTrần, Minh Hương
Từ khoá:Cân bằng phaCấu tạo nguyên tửĐộng hóa họcDung dịch điện lyDung dịch lỏng phân tửHệ thống tuần hoànHiệu ứng nhiệtLiên kết hóa họcQuá trình hóa họcTập hợp các chất
Năm xuất bản:2018
Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minc,
Tóm tắt:Nội dung cuốn sách cung cấp các câu hỏi trắc nghiệp cho các kiến thức của những phần chính của quyển sách Hóa đại cương đang được lưu hành: Phần thứ nhất: Cấu tạo nguyên tử, cấu trúc bẳng hệ thống tuần hoàn, các kiểu liên kết hóa học tập. Phần thứ hai: Cung cấp các kiến thức cơ bản về nhiệt - động học Phần thứ ba: Kiến thức cơ bản về các quá trình xảy ra trong dung dịch loãng mà dung môi là nước và một số vấn đề về điện hóa học
Mô tả:Môn: Hóa đại cương
Định danh:http://cqaugusta.com/handle/Vanlang_TV/20030
ISBN:9786047360970
Bộ sưu tập: GT_Khoa học cơ bản_Môn Hóa đại cương_Năm học tập 2019-2020Xem thêm: Nêu Những Tác Hại Của Virut Máy Tính, Các Con Đường Lây Lan Của Virus Máy Tính ?

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
SA7267_1_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_Bia sach.pdf Giới hạn truy nã cậpTrang bìa2.33 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_2_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_Muc luc.pdf Giới hạn truy tìm cậpMục lục1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_3_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_Loi noi dau.pdf Giới hạn tróc nã cậpLời nói đầu1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_4_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C1.pdf Giới hạn truy hỏi cậpCác định chính sách và có mang cơ bản về hóa học4.62 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_5_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C2.pdf Giới hạn truy tìm cậpCấu tạo thành nguim tử6.66 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_6_BAI TAP. TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C3.pdf Giới hạn truy nã cậpHệ thống tuần trả những nguyên ổn tố hóa học5.6 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_7_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C4.pdf Giới hạn tầm nã cậpLiên kết hóa học12.5 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_8_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C5.pdf Giới hạn tróc nã cậpTrạng thái tập thích hợp các chất2.53 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_9_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C6.pdf Giới hạn truy cậpHiệu ứng nhiệt của những quá trình hóa học7.83 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_10_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C7.pdf Giới hạn truy nã cậpBiến thiên tích điện tự do GIBBS thước đo khunh hướng của các quá trình hóa học4.89 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_11_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C8.pdf Giới hạn tróc nã cậpCân bằng hóa học với mức độ ra mắt các quy trình hóa học9.11 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_12_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C9.pdf Giới hạn truy hỏi cậpCân bằng pha3.36 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_13_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C10.pdf Giới hạn truy cậpĐộng hoa học6.83 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_14_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C11.pdf Giới hạn truy cậpDung dịch lỏng phân tử6.75 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_15_BAI TAP.. TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C12.pdf Giới hạn tróc nã cậpDung dịch điện ly4.1 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_16_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C13.pdf Giới hạn truy tìm cậpCân bằng ion vào dung dịch Acid - base5.13 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_17_BAI TAP. TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C14.pdf Giới hạn truy hỏi cậpCân bằng ion vào hỗn hợp hóa học điện ly khó tan2.74 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_18_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C15.pdf Giới hạn truy vấn cậpPhản ứng Bàn bạc ion thăng bằng tbỏ phân, cân đối trung hòa4.78 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_19_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P1_C16.pdf Giới hạn truy hỏi cậpĐiện hóa học8.64 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_20_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P2_De 1.pdf Giới hạn tầm nã cậpĐề 113.41 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_21_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P2_De 2.pdf Giới hạn truy nã cậpĐề 211.38 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_22_BAI TAPhường. TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P2_De 3.pdf Giới hạn truy cậpĐề 310.21 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_23_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P2_De 4.pdf Giới hạn tróc nã cậpĐề 49.86 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_24_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_P2_De 5.pdf Giới hạn tầm nã cậpĐề 59.86 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_25_BAI TAPhường TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_Phu luc.pdf Giới hạn tróc nã cậpPrúc lục26.31 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7267_26_BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAI CUONG_PTai lieu tsi mê khao.pdf Giới hạn truy nã cậpTài liệu tđắm say khảo1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu

khi sử dụng những tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cleanser Là Gì ? Phân Biệt Các Sản Phẩm Làm Sạch Da

Giao diện cung cấp bởi
*


Chuyên mục: Blogs