HANG ĐÁ GIÁNG SINH TIẾNG ANH LÀ GÌ

Hang đá Giáng sinh giờ đồng hồ Anh là christmas crib, phiên âm ˈkrɪsməs krib. Hang đá Giáng sinh là biểu tượng của vấn đề Con Chúa nhập thể với vấn đề tin điều này là tùy trực thuộc vào đức tin của mọi người.

Bạn đang xem: Hang đá giáng sinh tiếng anh là gì


Hang đá Giáng sinch giờ Anh là christmas crib, phiên âm /ˈkrɪsməs krib/.

*

In legkết thúc, God was born in a small cave, where the manger of shepherds shepherds in Bethlehem. Today, almost every large and small church has a cave with a manger, inside there are statues of the Child, St. Joseph, Mary, surrounded by donkeys, sheep, statues of the Three Kings, angels. There was a light above, shining from a star that ledthe Three Kings to God.

Trong thần thoại, Chúa ra đời vào một hang đá bé dại, nơi máng cỏ của các mục đồng chăn chiên trên thành Bê-lem. Ngày nay, số đông những giáo đường bự bé dại đều có hang đá cùng với máng cỏ, bên trong có tượng Chúa Hài đồng, Thánh Giuse, Đức người mẹ Maria, bao quanh bao gồm lừa, rán, tượng Ba Vua, các cục cưng. Phía trên cao tất cả ánh sáng, chiếu xuất phát điểm từ một ngôi sao 5 cánh dẫn Ba Vua tìm về cùng với Chúa.

*
Một số đồ gia dụng dụngtô điểm hang đá Giáng sinc bởi giờ Anh:

A manger /ei ´meindʒə/: Máng cỏ.Statues of the Child /'stæt∫u: əv ðə tʃaild/: Tượng Chúa Hài đồng.

Statues of St. Joseph /'stæt∫u: əv ´dʒouzif/: Tượng thánh Giuse.

Statues of Mary /'stæt∫u: əv 'mæri/: Tượng Đức người mẹ Maria.

Statues of the Three Kings /'stæt∫u: əv ðə kiɳ/: Tượng Ba Vua.

Statues of the angels /'stæt∫u: əv ðə ˈeɪndʒl/: Tượng cục cưng.

Donkeys /´dʌηki/: Con lừa.

Sheep /ʃi:p/: Con cừu.

Xem thêm: 5 Cách Dễ Dàng Để Xử Lý Ảnh Thiếu Sáng Trong Photoshop, Điều Chỉnh Ánh Sáng, Độ Phơi Sáng, V

Một số tự vựng tương quan mang đến hang đá Giáng sinc bởi giờ Anh:

Christmas tree /ˈkrɪsməs tri:/: Cây thông Giáng sinh.

Bauble /bɔ:bl/: Quả châu.

Tinsel /´tinsəl/: Dây kyên đường.

Bell /belz/: Chuông.

Stocking /´stɔkiη/: Vớ dài.

Mistletoe /´misəltou/: Nhánh trung bình gửi.

Wreath /ri:θ/: Vòng hoa Giáng sinh.

Candy cane /´kændi kein/: Kẹo hình cây gậy.

Christmas card /ˈkrɪsməs kɑ:d/: Thiệp Noel.

Fairy lights /'feəri laits/: Đèn nhỏ dại treo bên trên cây thông Giáng sinh.

Bài viết hang đá Giáng sinc tiếng Anh được tổng hòa hợp vị giáo viên trung trọng tâm giờ Anh cqaugusta.com.