HẠCH TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Hoạt động ngoại thương ngày càng phát triển từ đó người kế toán cần có những hiểu biết rõ ràng về các hoạt động mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong bài viết dưới đây các chuyên gia của kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ một số vấn đề về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái hàng nhập khẩu. Các bạn theo dõi chi tiết nhé!

Văn bản pháp luật:

Thông tư 26/2015/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC

1. Quy trình mua hàng nhập khẩu

1.1 Quy trình mua hàng đường biển


*

Quy trình nhập khẩu bằng đường biển


*

Quy trình nhập khẩu đường hàng không


 

2. Chứng từ mua hàng nhập khẩu

Hợp đồng ngoại thươngHóa đơn thương mạiPacking listVận đơnTờ khai hải quanGiấy nộp tiền vào ngân sáchChứng từ thanh toánChứng từ của các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng (vận chuyển, bảo hiểm, lưu kho, container …)Giấy tờ kiểm định …

3. Tính giá hàng nhập khẩu

Giá trị hàng nhập khẩu nhập kho = Tiền hàng trả cho người bán + chi phí mua hàng + Thuế không được hoàn lại (Nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường) – Các khoản giảm trừ hàng mua

4. Hạch toán mua hàng nhập khẩu

Hạch toán chi phí mua hàng (dịch vụ vận chuyển, chi phí lưu kho, bốc dỡ, bảo hiểm, làm tờ khai …)

Nợ TK 156

Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 111,112,331

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 133

Có TK 33312

Hạch toán thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường (nếu có) hàng nhập khẩu

Nợ TK 156

Có TK 3333, 3332 …

Nộp thuế

Nợ TK 3331, 3333, 3332 …

Có TK 112

5. Lưu ý về hạch toán tỷ giá hối đoái

Trường hợp 1: Thanh toán trước toàn bộ tiền hàng cho nhà cung cấp

Khi trả tiền cho nhà cung cấp, hạch toán theo tỷ giá ngân hàng mua USD (tỷ giá bán):

Nợ TK 331

Có TK 112

Khi hàng về cảng:

Nợ TK 156: hạch toán theo tỷ giá trả tiền nhà cung cấp

Nợ TK 1331: hạch toán theo tờ khai HQ

Có TK 331

Ví dụ:

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 331: 10.000 x 24.000

Có TK 112: 10.000 x 24.000

=> Kế toán không được lấy tỷ giá này để hạch toán vào giá trị hàng hóa nhập kho, tỷ giá này dùng để tính các khoản thuế phải nộp của hàng nhập khẩu.

Bạn đang xem: Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Kế toán hạch toán:

Giá trị hàng nhập kho:

Nợ TK 156: 10.000 x 24.000 (theo tỷ giá ngày ứng trước là 24.000)

Có TK 331: 10.000 x 24.000

Căn cứ vào tờ khai hải quan, kế toán hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 1331

Có TK 33312

Tương tự với Thuế Nhập khẩu, Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 156

Có TK 3332, 3333

Trường hợp 2: Thanh toán nhiều lần cho nhà cung cấp

Khi trả tiền cho nhà cung cấp, hạch toán theo tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng mở tài khoản:

Ví dụ: Thanh toán trước cho người bán 4.000 USD, tỷ giá là 24.000

Nợ TK 331: 96.000

Có TK 112: 96.000

Khi hàng về đến cảng, giá trị hàng thanh toán trước sẽ thanh toán theo tỷ giá ngày thanh toán trước, giá trị hàng chưa thanh toán sẽ tính theo tỷ giá của tờ khai hải quan.

Hạch toán:

Nợ TK 156: 4000x24.000+6000x24.600 = 243.600.000

Có TK 331: 243.600.000

Khi thanh toán nốt giá trị tiền hàng cho người bán, tiến hành ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí hoạt động tài chính do chênh lệch tỷ giá giữa ngày thanh toán và ngày làm tờ khai hải quan.

Xem thêm: Cách Chữa Ho Khò Khè Cho Bé Yêu Vô Cùng Hiệu Quả Mẹ Nên Lưu Ngay

Hạch toán:

Nợ TK 331: 6000x24.600 = 147.600.000

Có TK 112: 145.200.000

Có TK 515: 2.400.000

Trường hợp 3: Thanh toán sau toàn bộ giá trị tiền hàng cho nhà cung cấp

Khi hàng về tới cảng, căn cứ vào tỷ giá trên tờ khai hải quan để ghi nhận công nợ phải trả cho nhà cung cấp

Hạch toán:

Nợ TK 156

Có TK 331

Nợ TK 156: 242.000.000

Có TK 331: 242.000.000

Khi thanh toán cho người bán, căn cứ chênh lệch tỷ giá của ngày thanh toán và ngày hàng về cảng để hạch toán doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính.

Hạch toán:

Nợ TK 331

Nợ TK 635 (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 112

Có TK 515 (nếu lãi tỷ giá)

Ví dụ:

Nợ TK 331: 242.000.000

Nợ TK 635: 1.000.000

Có TK 112: 243.000.000

KẾT LUẬN

Qua hướng dẫn và phân tích trên, kế toán chỉ đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái trong trường hợp chưa thanh toán tiền/hoặc 1 phần tiền cho người bán nước ngoài tại thời điểm làm tờ khai hải quan.

Để hiểu hơn về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái hàng nhập khẩu và những nghiệp vụ kế tóa khác bạn đọc có thể tham khảo các bài viết trên cqaugusta.com hoặc đăng ký các lớp học kế toán thực tế tại kế toán Lê Ánh.