GNI LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GDP, GNP VÀ GNI

*
GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội đề cập đến giá trị thị trường tổng hợp của tất cả các hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất bởi một quốc gia. Mặt khác, GNI là cqaugusta.comết tắt của tổng thu nhập quốc dân, có tính đến GDP và thu nhập ròng kiếm được ở nước ngoài.

Bạn đang xem: Gni là gì? sự khác biệt giữa gdp, gnp và gni

Thu nhập quốc dân đề cập đến kết quả cuối cùng của tất cả các hoạt động kinh tế của đất nước trong khoảng thời gian một năm, được đo lường bằng tiền. Đó là một khái niệm kinh tế vĩ mô bắt buộc, xác định trình độ kinh doanh và tình trạng kinh tế của quốc gia. Có một số biện pháp Thu nhập Quốc gia của đất nước, bao gồm, GDP, GNP, GNI, NDP và NNP. Trong số các biện pháp này, GDP và GNI là biện pháp được sử dụng rộng rãi nhất.

Đối với hầu hết mọi người, hai biện pháp này giống nhau, nhưng thực tế là có sự khác biệt giữa GDP và GNI.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhGDPGNI
Ý nghĩaGDP đề cập đến thước đo tiền tệ chính thức của tổng sản phẩm và dịch vụ, được sản xuất bởi quốc gia này trong suốt một năm.GNI ngụ ý tổng kết tổng sản phẩm quốc nội của đất nước và thu nhập ròng kiếm được ở nước ngoài, trong một năm kế toán cụ thể.
Biện phápTổng sản lượng sản xuấtTổng thu nhập nhận được
Nền tảngVị tríQuyền sở hữu
Đại diệnSức mạnh của nền kinh tế nước này.

Xem thêm: Top 4 Bài Thuyết Minh Về Một Thứ Đồ Dùng Trong Gia Đình ❤️️18 Bài Mẫu Hay

Sức mạnh kinh tế của công dân nước này.
Tập trung vàoSản xuất trong nướcThu nhập do công dân tạo ra

Định nghĩa GDP

Thuật ngữ 'GDP' là tên cqaugusta.comết tắt của Tổng sản phẩm quốc nội, ngụ ý giá thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong lãnh thổ quốc gia của quốc gia, trong khoảng thời gian một năm. Lãnh thổ trong nước, đề cập đến một ý nghĩa khác, trong kế toán thu nhập quốc dân bao gồm:

Lãnh thổ nằm trong ranh giới chính trị của quốc gia, bao gồm lãnh hải của đất nước.Tàu và máy bay, được điều hành bởi các công dân của đất nước giữa hai hoặc nhiều quốc gia.Các nền tảng nổi, tàu đánh cá và các giàn khoan dầu khí tự nhiên, được vận hành trong vùng biển nội địa của các công dân nước này hoặc tham gia khai thác trong các khu vực, trong đó quốc gia có quyền khai thác chính thức.Lãnh sự quán, Đại sứ quán và các cơ sở quân sự của đất nước, nằm ở một quốc gia khác.

Hơn nữa, thu nhập kiếm được trong nước của người nước ngoài được thêm vào trong khi thu nhập của công dân nước ngoài được khấu trừ. Nó tính đến chi tiêu tiêu dùng, chi tiêu chính phủ, đầu tư và xuất khẩu ròng (tức là xuất khẩu ít nhập khẩu).

Định nghĩa của GNI

GNI là từ cqaugusta.comết tắt của tổng thu nhập quốc dân trong đó đề cập đến tổng sản lượng trong nước cũng như nước ngoài, được tổ chức bởi các công dân của đất nước trong một năm tài chính cụ thể. Nó bao gồm tổng sản phẩm quốc nội cộng với thu nhập nhân tố kiếm được ở nước ngoài của người dân nước ngoài thu nhập ít hơn từ cư dân nước ngoài trong nước. Thu nhập nhân tố đề cập đến thu nhập nhận được từ cqaugusta.comệc bán các phương tiện sản xuất, tức là đất đai, lao động, vốn và doanh nhân.

GNI thường tương phản với GNP (Tổng sản phẩm quốc gia), nhưng tồn tại một sự khác biệt nhỏ giữa hai yếu tố này vì ước tính của cái trước phụ thuộc vào dòng thu nhập trong khi cái sau được tính dựa trên dòng sản phẩm cơ bản.

Sự khác biệt chính giữa GDP và GNI

Sự khác biệt đáng kể giữa GDP và GNI được đưa ra dưới đây:

Thước đo định lượng chính thức của tổng sản lượng sản phẩm và dịch vụ, được sản xuất bởi quốc gia trong suốt một năm được gọi là Tổng sản phẩm quốc nội hoặc GDP. Tổng kết tổng sản phẩm quốc nội của đất nước và thu nhập ròng kiếm được ở nước ngoài, trong một năm kế toán cụ thể, được gọi là GNIMặc dù tổng sản phẩm quốc nội, dựa trên vị trí, tức là sản phẩm được sản xuất trong giới hạn địa lý của quốc gia, tổng thu nhập quốc dân biểu thị giá trị tổng hợp do doanh nghiệp sản xuất, thuộc sở hữu của quốc gia không phân biệt vị trí của họ.GDP không là gì ngoài tổng sản lượng do quốc gia sản xuất trong một năm kế toán. GNI là tổng thu nhập mà quốc gia nhận được, trong một năm kế toán.GDP được sử dụng như một chỉ số về sức mạnh kinh tế của đất nước. Ngược lại, GNI được sử dụng để chỉ ra sức mạnh kinh tế của cư dân của đất nước.GDP nhấn mạnh vào sản xuất trong nước trong khi GNI nhấn mạnh vào thu nhập do công dân nước này tạo ra.

Phần kết luận

Như cả hai điều này phản ánh, đất nước hoạt động kinh tế hiệu quả như thế nào, năm này qua năm khác. Hoặc những cái này có thể được sử dụng như một thước đo để so sánh nền kinh tế của đất nước này với nền kinh tế của quốc gia khác. GDP là một công cụ được sử dụng để ước tính mức sống của đất nước, tức là nếu GDP cao, thì mức sống của cư dân của đất nước cũng vậy và ngược lại. Ngược lại, GNI tính toán tổng thu nhập do cư dân của đất nước tạo ra.