Giáo trình khoa học điều tra hình sự

Please use this identifier lớn cite or link to lớn this item: http://cqaugusta.com:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/6889


Bạn đang xem: Giáo trình khoa học điều tra hình sự

Title:Giáo Trình Khoa Học Điều Tra Hình Sự
Authors:Lê, Minh Hùng
Keywords:Pháp luật;Văn bản luật;Khoa học điều tra hình sự
Issue Date:2011
Publisher:NXB Giáo Dục
Abstract:Giáo trình Khoa học Điều tra hình sự được biên soạn dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Luật, An ninch, Cảnh ngay cạnh, Học viện tư pháp với tư cách là môn chuyên ngành khoa học pháp lý ứng dụng, có tính bổ trợ trong hệ thống khoa học pháp lý Việt Nam. Để phù hợp với mục tiêu đào tạo thành, nội dung và chương trình đào tạo ở các trường Đại học, Cao đẳng giảng dạy môn Khoa học điều tra hình sự, nội dung giáo trình này không đề cập đến tất cả các vấn đề của Khoa học điều tra hình sự mà chỉ đề cập đến những vấn đề chung nhất của Khoa học điều tra hình sự. Hướng biên soạn tập trung vào phần phương pháp luận và đặc biệt vào phần tổ chức và chiến thuật điều tra hình sự.
Appears in Collections:Tài Liệu số Pháp Luật

FileDescriptionSizeFormat
Giáo Trình Khoa Học Điều Tra Hình Sự (NXB Giáo Dục 2011) - Lê Minc Hùng, 294 Trang.pdf117.24 MBAdobe PDF
*
See onlineXem thêm: Nhà Xuất Bản Thanh Hóa - Nhà Xuất Bản Nxb Thanh Hóa

Show full tòa tháp recordXem thêm: Top 10 Đại Lý Bán Xe Máy Honda Tại Hà Nội Bán Đúng Giá Niêm Yết 2020

Theme by
*

©2019 THƯ VIỆN SỐ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHCN ĐÀ NẴNG Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 6.0 Feedbachồng


Chuyên mục: Blogs