GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 SÁCH MỚI

Giáo án môn Tin học tập lớp 4 quyển 2 không thiếu từ tuần 1 đến tuần 35.

Bạn đang xem: Giáo án tin học lớp 4 sách mới

Rất tương đối đầy đủ, cụ thể. Soạn theo cách thức huấn luyện và giảng dạy bắt đầu. Có 3 cột: Nội dung, hoạt động vui chơi của thầy, buổi giao lưu của trò Giáo án môn Tin học tập lớp 4 quyển 2 đầy đủ trường đoản cú tuần 1 mang đến tuần 35. Rất tương đối đầy đủ, cụ thể. Soạn theo phương pháp đào tạo mới. Có 3 cột: Nội dung, hoạt động vui chơi của thầy, hoạt động của trò Trờng Tiểu học Năm học tập 2015 - năm nhâm thìn GV: Thứ ngày tháng năm 2015 Kế hoạch học tập Tuần: Môn: Tin học Lớp: Tiết: Bài 1: Những em biết A Mc ớch v yờu cu: * Kin thc: ễn cỏc b phn ca mỏy tớnh, cỏc loi thụng tin cn bn * K nng: ễn li cỏc thao tỏc c bn vi mỏy tớnh ó c lm thân quen * Thỏi : Bit cỏc b phn quan trng ca mỏy tớnh, phõn bit c cỏc loi thụng tin cn bn B dựng dy hc: Mỏy chiu C Hot ng dy hc ch yu TG Ni dung hot ng dy hc Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ n nh trt t - Kyên tra phũng tin hc - Xp hng trt t lờn phũng tin hc 2 Kyên ổn bi c Cõu hi? Chỳng ta ó c lm thân quen vi mỏy tớnh lp my? v õu na? Tho lun nhúm ụi - Lp - nh 30 Bi mày Mỏy tớnh a Phõn loi b c tớnh ca mỏy tớnh c B phn quan tiền trng ca mỏy tớnh chut mỏy tớnh - gii thiu bi Chỳng ta ó c hc loi mỏy tớnh no? - Hs lng nghe - bn Mỏy tớnh bn v mỏy - cú th tr li tớnh xỏch tay cú gỡ khỏc nhau? -mỏy tớnh t trờn bn - mỏy tớnh gp, nh, d sở hữu i Mỏy tớnh giỳp chỳng ta - lm vic, hc bi, liờn nhng vic gỡ? lc vi cỏc bn bố Mỏy tớnh rt chm lm v lm nc v quc t vic nkhô giòn, chớnh xỏc v thõn thin vi ngi 4.Bn no đến Cụ bit b phn quan tiền trng nht ca mỏy tớnh? M rng Núi n chut ca mỏy tớnh thỡ Bn no cũn nh Cỏch centimet - b phn Bn phớm, mn hỡnh, phn thõn mỏy, chut - t bn tay phi lờn Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - 2016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm năm ngoái chut đến ỳng khụng? Bn cú th lờn mụ t? 5.Chut mỏy tớnh giỳp ta lm gỡ? Bn phớm giỳp chỳng ta iu gỡ? d Cỏch bt mỏy v t th ngi chỳ ý: khụng ngi lõu trờn mỏy tớnh, ỏnh sỏng khụng chiu thng vo mn hỡnh v mt khi chỳng ta lm thân quen vi mỏy tớnh chỳng ta phi hc cỏch bt mỏy v tt mỏy, t th ngi mang đến ỳng Cỏch bt v tt mỏy? T th ngi? - a vớ d ngi , t th ny ngi ỳng xuất xắc sai? e Cỏc loi thụng tin cn bn Cú my loi thụng tin cn bn thng gp?vớ d? Cụ giỏo a vớ d thờm: - cỏc bin v giao thụng - khi xem phyên hot hỡnh em nhn c thụng tin gỡ? - lúc c truyn tranh con mang đến em thụng tin dng gỡ? Dn dũ chut, ngún tr t vo nỳt trỏi chut, ngún gia t vo nỳt phi chut - iu khin mỏy tớnh nhanh chúng v thun tin -gm nhiu phớm giỳp chỳng ta gừ c ch, s, son tho bn B1- Bt cụng tc mn hỡnh B2- Bt cụng tc trờn thõn mỏy - 50 >80 centimet - cú loi o Vn bn o m o Hỡnh nh - dng hỡnh nh v õm - dng bn v hỡnh nh - dn dũ hc sinch thc hnh - lng nghe v nh yờu phũng tin hc với sgk v bỳt cu ca Giỏo viờn chỡ, ly vớ d v su tm v cỏc loi thụng tin cn bn Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - năm nhâm thìn GV: Thđọng tháng ngày năm năm ngoái Kế hoạch học Tuần: Môn: Tin học Lớp: Tiết: Bài 1: Những em biết tiếp A Mc ớch v yờu cu: * Kin thc: Cỏc b phn mỏy tớnh v cỏc loi thụng tin cn bn * K nng: Phõn bit ỳng b phn quan tiền trng ca mỏy tớnh, cỏc loi thụng tin cn bn * Thỏi : Thớch thỳ, tũ nón B dựng dy hc: Mỏy chiu C Hot ng dy hc ch yu TG Ni dung hot ng dy hc n nh trt t Hot ng ca Thy - Kyên ổn tra phũng tin hc a B phn mỏy tớnh - dt hc sinch quan sỏt phũng tin v n nh ch ngi mang đến hc sinch - klặng tra theo nhúm ụi ngi cựng hot ng nhúm phân chia lm nhúm - t a cõu hi 1.Gm my B phn quan liêu trng ca mỏy tớnh? b Cỏch bt mỏy Cỏch bt mỏy tớnh? 25 Thc hnh Giỏo viờn a ch Mỏy tớnh Hot ng ca Trũ - Xp hng trt t lờn phũng tin hc - hc sinh quan liêu sỏt - hc sinch va ch va núi luụn vo mỏy tớnh o o o o Bn phớm Thõn mỏy Chut Mn hỡnh B1- Bt cụng tc mn hỡnh B2- Bt cụng tc trờn thõn mỏy c T th ngi T th ngi no sau õy l ỳng? (Lm vớ d minch ha) - 50 >80centimet Cỏc loi thụng tin cn bn Cú my loi thụng tin cn bn? Vớ d? chỳ ý: Cỏc nhúm t a vớ d sau ú hi cỏc nhúm khỏc coi cỏc vớ d ca nhúm mỡnh a thuc loi thụng tin cn bn no? -Cỏc nhúm thc hin theo vớ d ca nhúm mỡnh Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - 2016 5 GV: Thứ đọng ngày tháng năm 2015 Nhn xột Dn dũ - Giỏo viờn v cỏc nhúm ỏnh giỏ coi nhúm no lm tt v nghiờm tỳc - Cho mt trng phỏo tay khen ngi - Dn hc sinh có v sgk bui sau hc lý thuyt - Cỏc nhúm a nhn xột theo ý kin riờng nhúm - Lng nghe v nh yờu cu ca Giỏo viờn Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - năm 2016 GV: Thứ đọng tháng ngày năm 2015 Kế hoạch học Tuần: Môn: Tin học Lớp: Tiết: Bài 2: Khám phá máy tính xách tay A Mc ớch v yờu cu: * Kin thc:Gii thiu thờm cỏc mụ hỡnh b phn ca mỏy tớnh cng, a CD, a mm, s phỏt trin ca mỏy tớnh * K nng: nm bt c khỏi nim v cỏc b phn ca mỏy tớnh, v s phỏt trin ca mỏy tớnh * Thỏi : nghiờm tỳc B dựng dy hc: Mỏy chiu C Hot ng dy hc: TG 30 Ni dung hot ng dy hc n nh trt t Hot ng ca Thy - Klặng tra phũng tin hc Hot ng ca Trũ - Xp hng trt t lờn phũng tin hc Cõu hi? Klặng tra bi c Cú my b phn quan tiền trng ca - Cú 4: mỏy tớnh? o Bn phớm o Chut o Mn hỡnh o Thõn cõy Bi mi Hụm cố gắng s gii thiu mang lại cỏc thờm mt s b phn khỏc ca - lng nghe mỏy tớnh v s phỏt trin ca mỏy tớnh Mỏy tớnh xa v - ghi chộp - gi hc sinc c bi - c bi (gch cõu tr li vo Cõu hi? sgk) o Mỏy tớnh u tiờn i vo - nm 1945 ENIAC (c l En nm no? ni -c) - ENIAC o Tờn l gỡ? o Nng? chim din tớch bao - 27 tn -167mét vuông nhiờu? o Mỏy tớnh ngy nng?chm - 15kg -0,5m2 din tớch? o Cỏch lm vic ca mỏy tớnh cú - khụng cố gắng i gỡ cố gắng i giỏi khụng? o Cụng ngh ch khổng lồ mỏy tớnh - Nh gn hn, tớnh toỏn nhanh hao hn, tiờu tn ớt ó cố gắng i nh th no? in hn ? Bi 1(sgk 6) - Hs c yờu cu - Gi hs c yờu cu, lm bi Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - năm nhâm thìn GV: Thứ đọng tháng ngày năm 2015 - Gi hs lờn lm - GV nhn xột - C lp lm bi - hs lờn bng, c lp quan lại sỏt v nhn xột - Hs lng nghe Cỏc b phn ca mỏy tớnh lm gỡ ? ? Bi (sgk 7) - Gi hs c yờu cu ca bi Dn dũ - Hs c yờu cu - Hs quan liêu sỏt hỡnh 5(sgk) v tr li cõu hi - Hs nhn xột - Gi HS nhn xột - Hs lng nghe - GV nhn xột * Tr li : *Cõu hi : + a thụng tin vo + Bn phớm v chut giỳp em lm mỏy tớnh x lớ theo ch gỡ? dn ca chng trỡnh + bit thụng tin sau c mỏy tớnh x lớ + Mn hỡnh mang lại em bit iu gỡ? + thụng tin vo l v 10; thụng tin l 15 + vớd : em tớnh tng ca v 10 c kt qu l 15 thỡ õu l thụng tin ra, thụng tin vo ? - dn dũ bui sau lờn quan tiền sỏt - lng nghe phũng mỏy tớnh, cỏc b phn ca mỏy tớnh Trờng Tiểu học tập Năm học năm ngoái - năm 2016 GV: Thđọng tháng ngày năm 2015 Kế hoạch học Tuần: Môn: Tin học tập Lớp: Tiết: Bài 2: Khám phá thiết bị tính(tiếp) A Mc ớch v yờu cu: * Kin thc:Gii thiu b phn ca mỏy tớnh cng, a CD, a milimet * K nng: Nm rừ hn v cỏc b phn ca mỏy tớnh * Thỏi : tũ mũ, thớch thỳ B dựng dy hc: Mỏy chiu C Hot ng dy hc ch yu: TG Ni dung hot ng dy hc n nh trt t 30 Thc hnh Hot ng ca Thy - Kyên tra phũng tin hc GV a ni dung Hot ng ca Trũ - Xp hng trt t lờn phũng tin hc - trt t t cõu hi -Dn hc sinh quan lại sỏt S phỏt trin ca tng b phn ca mỏy tớnh- mỏy tớnh Ch mang đến hc sinh bit cỏc - HS quan liêu sỏt b phn ca mỏy tớnh: B phn quan lại CD, cng, RAM, ROM, trng ca mỏy tớnh thit b nh flash, phân chia theo nhúm (ngươi - Cỏc nhúm t t cõu hi nhúm hc sinh) quan lại sỏt cho nhau? nắm ch * B phn quan trng ca mỏy tớnh? * Mỏy tớnh u tiờn i nm no? cú tờn l gỡ? nng bao nhiờu tn? chim din tớch bao nhiờu? Nhn xột Trờng Tiểu học tập Năm học năm ngoái - năm nhâm thìn Cng c bi hc GV: Thđọng tháng ngày năm 2015 - Giỏo viờn v cỏc nhúm ỏnh giỏ coi nhúm no lm tt v nghiờm tỳc - Cho mt trng phỏo tay khen ngi - dn dũ - Cỏc nhúm a nhn xột theo ý kin riờng nhúm - lng nghe -y bn phớm Trờng Tiểu học tập Năm học 2015 - năm 2016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm năm ngoái Kế hoạch học tập Tuần: Môn: Tin học Lớp: Tiết: Bài 3: Chơng trình laptop đợc lu đâu? A Mc ớch v yờu cu: * Kin thc: Gii thiu mt s thit b lu tr thụng dng ca mỏy tớnh * K nng: Phõn bit c cỏc loi thit b lu tr trờn * Thỏi : tũ mũ, thớch thỳ B dựng dy hc: Mỏy chiu C Hot ng dy hc TG Ni dung Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ I n nh trt t - Dn HS vo phũng mỏy - Sp ch ngi cho HS - Xp hng trt t lờn phũng tin hc II Klặng tra bi c - Lúc em tớnh thng ca hai s 68 chia đến 4, cỏc b phn ca mỏy tớnh lm cụng vic gỡ cú c kt qu ca pvỏ hộp tớnh trờn? Chuyn ý: Sau thc hin pvỏ hộp tớnh trờn em mun lu kt qu dựng li hoc sau ú m li coi, chnh sa tuyệt in Do ú cn phi cú thit b lu tr Hụm chỳng ta s lm quen vi mt s thit b lu tr thụng dng - HS tr li - lng nghe III Gii thiu cỏc thit b lu tr thụng dng a) a cng 25 - Vi ngươi loi : + GV t cõu hi coi HS + HS tho lun nhúm ụi v ó bit n loi thit b lu tr tr li b) a milimet v a milimet ny cha? õu? Theo em nú cú tỏc dng gi? Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - năm nhâm thìn c) a CD v a CD d) USB v khe centimet USB IV Dn dũ GV: Thứ ngày tháng năm năm ngoái + GV chnh sa cõu tr li ca HS + Sau ú GV gii thiu li trờn mn chiu cỏc tng loi thit b lu tr + lng nghe - V nh ụn bi, bui sau hc thc hnh - HS no cú iu kin khuyn khớch cỏc em mang a CD, a milimet trng, USB trng n - lng nghe v ghi nh + quan liêu sỏt - Xp hng trt t v lp 10 Trờng Tiểu học Năm học 2015 - năm 2016 Tuần: 31 GV: Thđọng ngày tháng năm năm ngoái Kế hoạch học Môn: Tin học tập Lớp: Tiết: 62 Chơng 6: Thế giới Logo em Bài 2: Một số lệnh logo(tiếp) A Mục tiêu học: * Kiến thức: - Giới thiệu thêm số lệnh Logo * Kỹ năng: - Thực hành thực hiện lệnh Logo để vẽ hình theo mẫu mã * Thái độ: - Học bao gồm hứng thụ với học tập, mê say giao lưu và học hỏi, tìm tòi B Đồ cần sử dụng dạy dỗ học : Mỏy chiu C Các hoạt động chủ yếu: TG Nội dung Hoạt cồn thầy Hoạt cồn trò - Xếp mặt hàng lên chống tin học I n nh t - Kiểm tra phòng tin đón học sinh chc lp - GV ổn định lớp Câu hỏi : Trả lời : II Kiểm tra cũ Em cho biết lệnh em đợc - HS vấn đáp học tập thêm trớc? Viết Hành hễ tắt Rùa BK n Rùa lùi lại sau n bớc LT Rùa tảo quý phái trái k độ PU Nhấc cây bút (Rùa không vẽ nữa) PD Hạ cây viết (Rùa liên tục vẽ) HT Rùa ẩn ST Rùa Clean Xoá hình Rùa địa chỉ Bye Thoát ngoài phần mềm logo 28 III hành - GV gọi hs dìm xét - GV dìm xét Thực - Yêu cầu HS ngồi theo đội, đội - HS - Y/ c HS thực hành thực tế T2 - Sau thực hành thực tế ngừng T2 chúng ta mang đến cô biết biệt lập lệnh CS lệnh HT - Yêu cầu HS thực hành thực tế T3 - Sau thực hành thực tế ngừng T3 các bạn mang đến cô biết biệt lập - hs dấn xét các bạn - Hs lắng tai - Ngồi theo team - Khởi cồn ứng dụng biệu tượng công ty thực hành theo hớng dẫn thầy giáo - Lệnh CS lệnh xoá hình tảo địa chỉ xuất phát lệnh HT lệnh rùa ẩn Lu lại vết đờng đI biểu tượng logo - HS thực hành - HS TL: + CS: Xoá hình xoay 122 Trờng Tiểu học tập Năm học tập 2015 - 2016 GV: Thứ ngày tháng năm 2015 lệnh CS, lệnh trang chủ vị trí xuất hành + Home: Quay địa chỉ xuất lệnh Clane phạt nhng không xoá hình + Clane: Xoá hình Logo đứng địa chỉ - HSNX - HS lắng nghe - Yêu cầu HSNX - HS thực hành - GVNX - Yêu cầu HS thực hành T4, T5 IV Củng cầm cố - Nhận xét học Khắc sâu con kiến - HS lắng tai thức trọng tâm dặn dò - Y/c Hs đơn vị học tập ở trong lệnh, - HS lắng nghe thực hành tập vẽ hình khác 123 Trờng Tiểu học Năm học tập năm ngoái - năm nhâm thìn Tuần: 32 GV: Thứ tháng ngày năm 2015 Kế hoạch học Môn: Tin học tập Lớp: Tiết: 63 Chơng 6: Thế giới Logo em Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp A Mục tiêu học: * Kiến thức: - Giới thiệu thêm số lệnh Logo * Kỹ năng: - Thực hành áp dụng lệnh Logo để vẽ hình theo chủng loại, Biết giải pháp áp dụng phối hợp lệnh nhằm vẽ hình nkhô hanh * Thái độ: - Học bao gồm hứng trúc với học, say đắm học hỏi và giao lưu, kiếm tìm tòi Có tính sáng chế B Đồ dùng dạy dỗ học tập : Mỏy chiu C Các vận động nhà yếu: TG Nội dung Hoạt đụng thầy Hoạt hễ trò Kiểm tra phòng tin đón học viên Xếp hàng lên chống tin học I n nh t GV ổn định lớp chc lp Câu hỏi : Trả lời : II Kiểm tra cũ - Em lên viết lệnh học tập - HS vấn đáp Logo? - GV Call hs dấn xét - hs dìm xét bạn - GV thừa nhận xét - Hs lắng tai 28 III Bài - Em lên bảng viết lệnh để - HS lên bảng FD 100 * Hợp Đồng 1: Câu lệnh vẽ hình vuông đa nhấn Home xét? CS RT 90 lặp: FD 100 FD 100 RT 90 RT 90 FD 100 - Để tránh việc viết lặp các lần - Lệnh FD 100 đợc tái diễn Logo giúp em viết nlắp gọn lần lệnh RT 90 tái diễn lệnh Repeat (lặp lại) Với lệnh lần? này, thay cho bảy mẫu lệnh trên, ta đề nghị viết dòng: Repeat < FD 100 RT 90> - Cú pháp câu lệnh lặp là: - Hs ghi chnghiền Repeat n < > Trong đó: - HS lắng nghe + n số lần lặp + Giữa Repeat n cần tất cả dấu giải pháp + Trong phần ngoặc vuông nơI ghi lệnh đợc lặp * Hợp Đồng 2: Thực - Yêu cầu HS mở vị trí mượt logo - Khởi hễ phần mềm thực hành thực tế T1, T2 (tr 102) thực hành thực tế T1, T2 (tr 102) hành - Y/c HS có tác dụng tập trường đoản cú B1-> B5 - hs lên bảng làm BT * HĐ3: những bài tập - GV: Nhận xét mang đến điểm - HS lại làm cho BT để chnóng điểm *Hớng dẫn: B1: Những mẫu lệnh đợc viết là: a repeat < FD 100 RT 90> c REPEAT < FD 100 RT 90> f REPEAT 4< FD 100 RT 90> B2: Những loại lệnh là: a REPEAT -> REPEAT b REPEAT -> REPEAT c REPEAT FD 100, RT 90 -> REPEAT d REPEAT4 -> REPEAT e REPEAT4 -> REPEAT B3: Điền vào địa điểm chấm nhằm đợc câu lệnh đúng: a) Vẽ hình vuông REPEAT 124 Trờng Tiểu học tập Năm học tập 2015 - năm nhâm thìn GV: Thđọng ngày tháng năm năm ngoái REPEAT b) Vẽ hình chữ nhật REPEAT REPEAT c) Vẽ hình tam giác: REPEAT REPEAT - HS lắng tai IV Củng núm - Nhận xét học tập Khắc sâu kiến thức và kỹ năng giữa trung tâm dặn dò - Về đơn vị học thuộc lệnh - HS lắng tai - Vận dụng thực hành vẽ lệnh lặp - Thực hành tập vẽ hình không giống 125 Trờng Tiểu học Năm học tập 2015 - năm 2016 Tuần: 32 GV: Thứ ngày tháng năm 2015 Kế hoạch học Môn: Tin học Lớp: Tiết: 64 Chơng 6: Thế giới Logo em Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp(tiếp) A Mục tiêu học: * Kiến thức: - Giới thiệu thêm số lệnh Logo * Kỹ năng: - Thực hành thực hiện lệnh Logo nhằm vẽ hình theo mẫu mã, Biết bí quyết áp dụng phối kết hợp lệnh để vẽ hình nhanh * Thái độ: - Học gồm hứng thụ cùng với học, tê mê giao lưu và học hỏi, search tòi Có tính sáng tạo B Đồ cần sử dụng dạy dỗ học : Mỏy chiu C Các hoạt động nhà yếu: TG Nội dung Hoạt đụng thầy Hoạt đụng trò Kiểm tra chống tin đón học viên Xếp sản phẩm lên chống tin học I n nh t GV bất biến lớp chc lp Câu hỏi : Trả lời : II Kiểm tra cũ - Em lên viết lệnh lặp để vẽ hình - HS lên bảng viết vuông hình chữ nhật Repeat 4 Repeat 2 - GV Gọi hs nhấn xét - hs nhấn xét bạn - GV thừa nhận xét - Hs lắng tai 28 III Bài - Lúc áp dụng lệnh lặp vẽ hình vuông - HS lắng nghe * HĐ 1: Sử dụng giỏi hình chữ nhật rùa thực đợc nhiều lệnh liên tiếp nhng lại nhanh khô câu lệnh Wait Muốn quan lại giáp rùa thực lệnh dùng lệnh wait - Ví dụ cùng với hình vuông Repeat < FD 100 RT 90 Wait 60> - HS lắng nghe quan giáp Lệnh Wait 60 lệnh mang lại rùa tạm dừng 60 tic trớc thực quá trình - GV đề nghị hs lên bảng viết lệnh - HS lên bảng làm cho lặp vẽ hình chữ nhật thêm lệnh Repeat 2 - HSNX - HS lắng tai - GVNX - HS lắng tai * Hợp Đồng 2: Thực - Yêu cầu HS mở chỗ mượt logo - Khởi hễ ứng dụng thực hành B4, B6 thực hành B4, B6 hành - Y/c HS có tác dụng tập B5 - hs lên bảng có tác dụng BT * HĐ4: Những bài tập - GV: Nhận xét mang lại điểm - HS lại có tác dụng BT nhằm chnóng điểm *Hớng dẫn: B5: Điền vào nơi chấm nhằm đợc câu lệnh đúng: Trong dòng lệnh Rùa thực nhì lần repeat + repeat < >: Rùa vẽ hình lục giác nhờ vào lặp lần lệnh fd 30 rt 60 + repeat < >: Rùa vẽ xong khnạp năng lượng thêu nhờ vào lặp lần vẽ lục giác sau tảo phải góc 45 độ: repeat rt 45 - HS lắng tai IV Củng nắm - Nhận xét học Khắc sâu kỹ năng giữa trung tâm dặn dò - Về bên học thuộc lệnh - HS lắng tai - Vận dụng thực hành vẽ lệnh lặp - Thực hành tập vẽ hình không giống 126 Trờng Tiểu học Năm học tập năm ngoái - năm 2016 GV: Thđọng ngày tháng năm năm ngoái 127 Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - năm 2016 Tuần: 33 GV: Thứ ngày tháng năm năm ngoái Kế hoạch học tập Môn: Tin học Lớp: Tiết: 65 Chơng 6: Thế giới Logo em Bài 4: Ôn tập a Mục tiêu học: * Kiến thức: - Ôn tập lại lệnh vẽ ứng dụng Logo * Kỹ năng: - Thực hành áp dụng lệnh Logo nhằm vẽ hình theo chủng loại, Biết cách áp dụng phối hợp lệnh để vẽ hình nhanh hao * Thái độ: - Học sinh bao gồm hứng thú với học tập, say đắm học hỏi và giao lưu, tra cứu tòi Có tính, tởng tợng, sáng chế B Đồ sử dụng dạy học tập : Mỏy chiu C Các họat động chủ yếu: Nội dung Hoạt hễ giáo viên Hoạt rượu cồn HS 5 28 I n nh t chc lp II Kiểm tra: III Bài mới: Thực hành: - Kiểm tra phòng tin đón học viên - Xếp sản phẩm lên chống tin học - GV ổn định lớp - Em nêu cú pháp lệnh Repeat - hs lên bảng viết tác dụng lệnh WAIT? - Hs dới theo dõi nhận xét - HS lắng nghe - GVNX - Nhắc lại lệnh Logo: Lý thuyết: Hs ghi chép bài: Viết Hành hễ Rùa tắt BK n Rùa lùi lại sau n bớc LT Rùa quay quý phái trái k độ PU Nhấc cây bút (Rùa không vẽ nữa) PD Hạ cây viết (Rùa tiếp tục vẽ) HT Rùa ẩn ST Rùa Clean Xoá hình Rùa vị trí Bye Thoát khỏi phần mềm biểu tượng logo - Lệnh: Repeat n < lệnh đợc tái diễn > - HS lắng tai - Lệnh Wait s Trong s số tíc mà rùa nhất thời tạm dừng trớc thực công việc ( Trong 60 tíc giây) - Để Rùa làm việc nhưng mà em mong ước, em yêu cầu tởng tợng đợc việc Rùa làm có tác dụng lệnh Nhớ lệnh góp em tất cả đợc kết nkhô cứng - Y/ c HS làm T1, T2 - hs lên bảng làm cho BT - GV: chnóng điểm chữa - HS lại có tác dụng BT để chấm điểm *Hớng dẫn: T1: Những ô lệnh hành vi tơng ứng Rùa là: trang chủ Dấu Rùa FD n Quay nên n độ PU Hạ cây bút RT n Nhấc cây viết HT Tiến n bớc phía trớc PD Về hình T2: Viết lệnh để Rùa vẽ hình theo mẫu: a) C1: b) c) trang chủ HOME cs d) CS 128 Trờng Tiểu học tập Năm học tập năm ngoái - năm nhâm thìn GV: Thứ ngày tháng năm năm ngoái CS CS FD 50 rt 30 RT 90 fd 100 FD 100 rt 1trăng tròn RT 90 fd 100 FD 50 rt 120 RT 90 fd 100 FD 100 Cách 2: Cách 2: CS repeat fd 100 repeat 2< rt 1đôi mươi fd 100> a) repeat RT 90 pu FD 50 bk 25 LT 90 lt 90 FD 50 fd 25 RT 90 rt 90 FD 100 pd RT 90 repeat RT 90 FD 150 repeat - Y/c Hs Thực hành thiết bị T1, T2 - Khởi cồn phần mềm gõ nhằm chất vấn sệt lại lệnh T1, T2 IV Củng cầm - Nhận xét học tập Khắc sâu kiến thức - HS lắng nghe học tập dặn dò : - Về nhà học tập trực thuộc lệnh 129 Trờng Tiểu học tập Năm học 2015 - năm 2016 GV: Thứ ngày tháng năm năm ngoái Kế hoạch học tập Tuần: 33 Môn: Tin học tập Lớp: Tiết: 66 KIM TRA HC Ktrần II Cõu 1: in vo ch trng (2 im ) Lnh í ngha Rựa tin lờn n bc ST Rựa xúa mn hỡnh tr v v trớ xut phỏt PD Rựa con quay phi k Repeat n <> Thoỏt chng trỡnh HT Cõu 2: (2 im) Khoanh vo cõu tr li ỳng Hin ngi ta thng dựng cỏc loi chut no? a Cú dõy v cú viờn bi di ỏy chut b Khụng cú dõy c.Cú dõy v khụng cú bi di ỏy chut d Tt c ỳng Câu 2: Công vậy sau dùng để vẽ hình elip? A B C D Cõu 3:in vo ch trng (2 im) Nỳt lnh Cụng dng nỳt lnh Cõu 4: Mun sa li sai n t hp phớm gỡ? (2 im) Cõu 5: Dựng lnh repeat lp trỡnh v: - Hỡnh vuụng vi cnh 40 (2 im) 130 Trờng Tiểu học tập Năm học năm ngoái - năm 2016 GV: Thứ ngày tháng năm 2015 - Hỡnh ch nht vi cnh 40, cnh 60 131 Trờng Tiểu học tập Năm học 2015 - năm 2016 GV: Thứ ngày tháng năm năm ngoái Phường N: Cõu 1: in vo ch trng (8 x 0,25=2 yên ) Lnh í ngha FD n Rựa tin lờn n bc ST Rựa hin hỡnh CS Rựa xúa mn hỡnh tr v v trớ xut phỏt PD H bỳt RT k Rựa cù phi k Repeat n <> Lnh lp li n ln Bye Thoỏt chng trỡnh HT Rựa n mỡnh Cõu 2: (2 im) Khoanh vo cõu tr li ỳng 1.Hin ngi ta thng dựng cỏc loi chut no? a Cú dõy v cú viờn bi di ỏy chut b Khụng cú dõy c Cú dõy v khụng cú bi di ỏy chut d Tt c ỳng Câu 2: Công cụ sau dùng để làm vẽ hình elip? A B C Cõu 3: in vo ch trng (8x0,5= im) Nỳt lnh D Cụng dng nỳt lnh M mt tệp tin mi M mt tệp tin ó cú Ch nghiờng Cn l trỏi Ch m Lu file C ch Phụng ch Cõu (2 im) : Mun sa li không nên n t hp phớm gỡ? Ctrrl + Z Cõu 5: Dựng lnh repeat lp trỡnh v hỡnh vuụng vi cnh 40.(2 im) a CS Repeat b CS Repeat Tuần: 34 Kế hoạch học tập Lớp: 132 Trờng Tiểu học Năm học tập năm ngoái - năm nhâm thìn GV: Thứ đọng tháng ngày năm 2015 Môn: Tin học tập Tiết: 67 Chơng 7: Em học nhạc Bài 1: Làm quen thuộc với Encore a Mục tiêu học: * Kiến thức: - Cung cung cấp thêm vào cho HS phần mềm cung ứng học nhạc - Giới thiệu cho HS giải pháp khởi động ứng dụng, giải pháp mnghỉ ngơi, nghịch nhạc * Kỹ năng: - HS biết cách mlàm việc đùa nhạc * Thái độ: - Học sinh tất cả hứng thú với phần mềm qua phần mềm hs thích thú học tập môn nhạc B Đồ cần sử dụng dạy học tập : Mỏy chiu C Các họat động công ty yếu: TG Nội dung Hoạt đụng gia sư Hoạt cồn HS I n nh t chc - Kiểm tra phòng tin đón học tập - Xếp hàng lên chống tin học viên lp II Kiểm tra: - Em nói tên số phần - HS: vấn đáp mềm học hành trò nghịch cơ mà em đợc học? - Phần mượt học tập tân oán học, mày mò rừng nhiệt đới, phần mềm Logo - HSNX - HS lắng nghe - GVNX - HS lắng tai 28 III Bài mới: - Encore (phát âm ăng co) phần - HS lắng tai ghi mềm cung ứng đến vấn đề học tập nhạc Ban đầu em tất cả thể: - Mnghỉ ngơi nhạc nghe nhạc - Tập đọc nhạc - Tập hát - Tập tiến công bầy qua bàn phím máy tính nhờ hình ảnh bàn phím bọn oóc gan hình HĐ1: Để khởi đụng ctr Encore, em làm cho ntn? - Khi hình Encore nh: Khởi động: HS: - Nháy lưu ban vào biểu tợng Mlàm việc nhạc: * HS : - quan tiền ngay cạnh thao tác thực giáo viên Để msống đợc nhạc em cần thực - Ghi chnghiền bài: bớc: + B1: Nháy loài chuột lên mục GV: Thực hành chủng loại mang lại HS File để msống bảng chọn quan lại liền kề tận hưởng hs msinh sống + B2: Nháy loài chuột vào lệnh nhạc chuechcon.enc th Open mục nhactieuhoc + B3: Tìm đến th mục nhactieuhoc + B4: Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu tệp ước ao mlàm việc - Msinh sống nhạc chuechbé.enc 133 Trờng Tiểu học Năm học 2015 - năm 2016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm 2015 th mục nhactieuhoc Ctương đối nhạc: HS: Để nghịch nhạc msinh sống, em dấn phím bí quyết - HS: Muốn ngừng chơi nhạc, em dìm phím biện pháp lần * HĐ2: Yêu cầu hs thừa nhận phím phương pháp đa NX? GV: Em nháy loài chuột lên nút ít Play nỗ lực đến dìm phím bí quyết khi em phát âm nhạc xuất xắc nghe hát theo * Hợp Đồng 3: Yêu cầu hs dấn phím bí quyết lần đa NX? - GV: Y/c HS thực hành thực tế theo - HS: Khởi cồn phần mềm IV Thực hành: đề nghị T1, T2, T3, T4 Encore tuân theo đề xuất T2, T3, T4 dới hớng dẫn GV IV Củng nuốm - Nhận xét học tập Khắc sâu - Hs lắng nghe kỹ năng trung tâm dặn dò: - Về công ty mnghỉ ngơi nhạc không giống để nghe hát theo 134 Trờng Tiểu học Năm học 2015 - năm 2016 Tuần: 34 GV: Thđọng tháng ngày năm 2015 Kế hoạch học tập Môn: Tin học tập Lớp: Tiết: 68 Chơng 7: Em học tập nhạc Bài 2: Em học tập nhạc cùng với Encore A Mục tiêu học: * Kiến thức: - Giới thiệu mang lại HS khuông nhạc, khoá sol, cao độ nốt nhạc * Kỹ năng: - Nhận biết đơchồng khuông nhạc, khoá sol bảy nốt nhạc ( Đồ, Rê, Mi, Pha, Sol, La, Ri) * Thái độ: - Học sinc bao gồm hứng trúc tìm hiểu thích học tập nhạc qua phần mềm B Đồ cần sử dụng dạy học : Mỏy chiu C Các họat cồn công ty yếu: TG Nội dung Hoạt cồn thầy giáo Hoạt đụng HS Kiểm tra phòng tin đón học Xếp hàng lên phòng tin học tập I n nh t sinch chc lp Em nêu bớc thực để - HS Trả lời II Kiểm tra: msinh hoạt nhạc? - Giới thiệu: Bài học tập III Bài mới: 30 tìm hiểu sườn nhạc, khoá sol, cao độ nốt nhạc Khuông nhạc: a) Khuông nhạc: b) Khoá sol: - Đa hình hình họa mẫu kẻ - HS quan liêu liền kề biện pháp Y/c HS nhận xét? - Năm cái kẻ tuy nhiên tuy vậy bí quyết - Năm chiếc kẻ tuy vậy tuy vậy bí quyết - Đa có mang sườn nhạc? tứ khe khiến cho sườn nhạc - Nốt nhạc đợc viết mẫu kẻ khe nhì chiếc kẻ * GV: Đa hình hình họa khoá sol, - Khoá sol ( phát âm son) đợc ghi Y/c HS quan liêu liền kề nhấn xét: đầu sườn nhạc - Khoá sol khẳng định thương hiệu nốt nhạc ghi cái đồ vật nhị tự dới lên nốt sol, từ bỏ khẳng định bảy nốt nhạc Đồ Rê Mi GV: tóm lại Pha Sol La Si sườn nhạc - Bảy nốt nhạc Đồ Rê Mi Pha Sol La Si xếp nâng dần trường đoản cú trái Đa hình ảnh bảy nốt nhạc, quý phái phải Y/c HS quan tiền ngay cạnh thừa nhận xét: - Mức độ trầm bổng nốt nhạc khuông nhạc đợc Gọi cao độ nốt nhạc Cao độ nốt nhạc: - GV: Kết luận - Khởi động ứng dụng lần lợt thực hành tự T1 T6 dới - Y/c Hs thực hành lần lợt từ bỏ hớng dẫn GV T1 T6 135 Trờng Tiểu học tập Năm học năm ngoái - năm nhâm thìn GV: Thứ ngày tháng năm năm ngoái - Hớng dẫn HS msinh sống nhạc th mục Nhactieuhoc Thực hành: IV Củng cố kỉnh - Nhận xét học tập Khắc sâu loài kiến dặn dò: thức trung tâm - Về công ty mnghỉ ngơi nhạc không giống để - Hs lắng tai nghe hát theo Phân biệt sườn nhạc, khóa sol Nhận biết bảy nốt Đồ Rê Mi Pha Sol La Si 136 <...>... cỏch 15 15 II HS thc hnh 5 Dn dũ Hot ng ca Trũ - HS xp hng trt t lờn phũng mỏy - 1 n 2 HS lờn thc hnh li - C lp quan sỏt v lng nghe - Thc hnh cỏ nhõn - HS lng nghe - Trt t xp hng v lp 16 Trờng Tiểu học Năm học tập 2 015 - 2 016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm 2 015 17 Trờng Tiểu học Năm học tập 2 015 - 2 016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm 2 015 Kế hoạch bài học kinh nghiệm Tuần: 4 Môn: Tin học tập Lớp: 4 Tiết: 8 Chơng 2: Em tập vẽ Bài 1: ... lờn phũng tin hc 1 hs vấn đáp - hs vấn đáp - hc sinch thc hnh - HS lắng nghe IV Dn dũ 30 Trờng Tiểu học Năm học 2 015 - 2 016 Tuần: 8 GV: Thứ đọng tháng ngày năm 2 015 Kế hoạch bài học Môn: Tin học tập Chơng 2: Em tập vẽ Kiểm tra Lớp: 4 Tiết: 16 Đề bài: Hãy sử dụng hầu hết chính sách sẽ đợc học tập trong ứng dụng Paint vẽ bức ảnh theo chủ đề Mừng ngày thiếu phụ Việt Nam 20 /10 31 Trờng Tiểu học tập Năm học tập 2 015 - 2 016 GV:... mỏy, m phn mm Paint - Hs c tng bi v nghe cầm hng dn - Hs khi ng mỏy tớnh v phn mm Paint - HS thc hnh bi T3, T4, - GV quan tiền sỏt v hng dn =>GVNX 3 4 Dn dũ - dn dũ hc sinch - lng nghe 19 Trờng Tiểu học Năm học tập 2 015 - 2 016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm 2 015 Kế hoạch bài học Tuần: 6 Môn: Tin học tập Lớp: 4 Tiết: 11 Chơng 2: Em tập vẽ Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông vắn I Mc ớch v yờu cu: - Hc sinc ụn tp li cụng c ng...

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Hoa Hồng Golden Celebration Chậm Ra Hoa Là Do Đâu?

Trt t xp hng v lp 12 Trờng Tiểu học tập Năm học 2 015 - 2 016 Tuần: 4 GV: Thứ tháng ngày năm 2 015 Kế hoạch bài học kinh nghiệm Môn: Tin học tập Ôn tập Lớp: 4 Tiết: 7 A Mc tiờu: * Kin thc: Cng c li cỏc kin thc ó hc: cỏc b phn chớnh ca mỏy tớnh, lm vic vi mỏy tớnh, cỏc dng thụng tin c bn, bn phớm, chut mỏy tớnh * K nng: Lm vic vi mỏy tớnh nhanh nhy v chuyờn nghip hn * Thỏi : Thớch thỳ B dựng dy hc: Mỏy chiu C Hot ng dy... Tuần: 4 Kế hoạch bài học Môn: Tin học Lớp: 4 Tiết: 7 Chơng 2: Em tập vẽ Bài 1: Những gì em đã biết A Mc ớch v yờu cu: * Kin thc: ễn li nhng kin thc v phn mm ha Paint: cỏch khi ng, hp mu, hp cụng c, mu v, mu nn 15 Trờng Tiểu học tập Năm học tập 2 015 - 2 016 GV: Thđọng ngày tháng năm 2 015 * K nng: ễn li thao tỏc s dng cỏc cụng c tụ mu, v hỡnh n gin, di chuyn phn hỡnh v * Thỏi : thớch thỳ B dựng dy hc: Mỏy chiu... Tiểu học Năm học 2 015 - 2 016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm 2 015 Kế hoạch bài học Tuần: 3 Môn: Tin học tập Lớp: 4 Tiết: 6 Bài 3: Chơng trình máy tính xách tay đợc lu sinh sống đâu?(tiếp) A Mc ớch v yờu cu: * Kin thc: Gii thiu mt s thit b lu tr thụng dng ca mỏy tớnh * K nng: Phõn bit c cỏc loi thit b lu tr trờn, thc hnh vi USB * Thỏi : tũ nón, thớch thỳ B dựng dy hc: Mỏy chiu C Hot ng dy hc TG Ni dung 10 I n nh trt t v chia... c - Hc sinch lng nghe v nh yờu cu ca giỏo viờn học tập Lớp: 4 Tiết: 18 Chơng 2: Em tập vẽ 34 Trờng Tiểu học Năm học 2 015 - 2 016 GV: Thđọng ngày tháng năm 2 015 Bài 4: Vẽ hình elíp, hình tròn(tiếp) A MC CH V YấU CU: - Hc sinh ụn tp li cụng c ng thng, ng cong - Hc sinh bit s dng cụng c Hỡnh E- Lớp v cỏc hỡnh E- lớp, hỡnh trũn - Hc sinh bit kt hp cỏc hỡnh E- lớp, hỡnh trũn vi on thng, ng cong v cỏc nột v... phũng tin - Bt mỏy Hc sinc tr li: +Lúc di chuyn hỡnh, em khụng nhn gi phớm CTRL vào lỳc kộo th chut +Khi di chuyn hỡnh, em khụng nhn gi phớm CTRL trong lỳc kộo th chut - Hc sinh thc hin cỏch m - Hc sinc thc hnh - Hc sinh thc hin - Hc sinh lng nghe v nh yờu cu ca giỏo viờn 28 Trờng Tiểu học tập Năm học 2 015 - 2 016 GV: Thứ tháng ngày năm 2 015 29 Trờng Tiểu học tập Năm học tập 2 015 - 2 016 GV: Thđọng tháng ngày... HCN v cụng c HCN trũn gúc - Lnh hc sinc c li cỏc bc v HCN - Cỏc kiu HCN - Hc sinh thc hin - Hc sinch lng nghe v nh yờu cu ca giỏo viờn 22 Trờng Tiểu học Năm học tập 2 015 - 2 016 GV: Thứ đọng ngày tháng năm 2 015 Kế hoạch bài học kinh nghiệm Tuần: 6 Môn: Tin học tập Lớp: 4 Tiết: 12 Chơng 2: Em tập vẽ Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông(tiếp) A Mc ớch v yờu cu - Hc sinch ụn tp li cụng c ng thng, ng cong - Hc sinh bit s dng cụng... cỏch lu bi: Cỏch 1: B1: File > Save B2: Ghi tờn tp ca mỡnh vo Cỏch2: B1: CTRL +S B2: Ghi tờn tp ca mỡnh vo GV ỏnh giỏ gi hc khen nhng dóy lm tt - Lnh mang lại hc sinch xp gh - y bn phớm - Tt mỏy - Cho hc sinch i v lp - Hc sinch lm theo s ch dn ca Cụ - Hc sinh thc hin - Xp hng trt t v lp 24 Trờng Tiểu học tập Năm học tập 2 015 - 2 016 GV: Thứ tháng ngày năm 2 015 Kế hoạch bài học kinh nghiệm Tuần: 7 Môn: Tin học tập Chơng 2: Em ... loi thụng tin cn bn Cú my loi thụng tin cn bn thng gp?vớ d? Cụ giỏo a vớ d thờm: - cỏc bin v giao thụng - khi xem phyên ổn hot hỡnh em nhn c thụng tin gỡ? - lúc c truyn trỡ mang đến em thụng tin dng gỡ?... hnh? Cõu 4: Th no l t th ngi ỳng trc mỏy tớnh? Em hóy thc hnh? Cõu 5: Em hóy nờu cỏch tt mỏy tớnh v thc hnh? Cõu 6: Xem tnhãi nhép v mang lại bit bc toắt ú mang lại em bit nhng thụng tin gỡ? Cỏc thụng tin ú thuc... thuc loi thụng tin c bn no? (3 tranh) Cõu 7: Em hóy nghe bi hỏt sau v cho bit em thu c thụng tin gỡ t bi hỏt ú? Cõu 8: Em hóy vit cỏc phớm thuc hng c s theo th t tr trỏi sang trọng phi, khoanh trũn vo