Giáo Án Ngữ Văn 7 Soạn Theo 5 Bước

Sở đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm giải đáp với bảng ma trận đề thi cụ thể giúp các bạn sẵn sàng xuất sắc đến kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nói bình thường và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Vnạp năng lượng lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tư liệu cho những thầy cô Lúc ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng những thầy cô xem thêm cụ thể. Xem trọn bộ Đề khám nghiệm cuối học kì 2 vnạp năng lượng 8 gồm đáp án


Giáo án ngữ văn uống 7 biên soạn theo 5 hoạt động
*
Sở đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Vnạp năng lượng năm học tập bao hàm lời giải với bảng ma trận đề thi chi tiết góp chúng ta chuẩn bị giỏi mang lại kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nói chung cùng ôn thi bình chọn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Vnạp năng lượng lớp 8 thích hợp. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho các em học viên. Mời các em học sinh thuộc các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tra cuối học kì 2 vnạp năng lượng 8 gồm giải đáp

Tu n

20

Ngày so n:

Ngày d y:

Ti

t

ế

73 : T C NG

V

THIÊN NHIÊN VÀ LAO Đ NG

S

N

XU T

I . M c

tiêu c

n

đ t:

1.

Bạn đang xem: Giáo án ngữ văn 7 soạn theo 5 bước

Ki

n

ế

th c:

- Hs hi

u

đ

c

ượ

s

ơ

l

c

ượ

th

ế

nào là t

c

ng .

- Hi

u

n i

dung, m t

s

hình th c

ngh

thu t

(k t

ế

c

u,

nh p

đi

u,

biện pháp l

p

lu n)

với ý nghĩa sâu sắc c

a

nh ng

câu t

c

ng trong

bài bác h c.

- Thu c

lòng nh ng

câu t

c

ng

vào văn uống b n

2. Kĩ năng:

- Đ c

và phân tích (nghĩa Đen, nghĩa nhẵn ) t

c

ng

.

3. Thái đ :

yêu thương và bi

t

ế

v n

d ng

t

c

ng trong

nói với vi

t

ế

h ng

ngày.

4. Năng l

c,

ph m

ch t:

+ Ph m

ch t:

s

ng

yêu thương th

ng,

ươ

trung th c,

t

tin, s

ng

t

ch ,

t

l

p.

+ Năng l

c:

T

h c, gi

i

quy t

ế

v n

đ ,

sáng sủa t

o,

s

d ng

ngôn ng ,

giao ti

p,

ế

th m

mĩ, h p

tác

II.

Chu n

b

:

1. Th y:

bài xích gi

ng

, cu n

t

c

ng

VN...

Xem thêm: Cách Pha Matcha Latte Đá - Cách Pha Matcha Latte Theo Công Thức Ở Phúc Long

2. Trò: Đ c

cùng so n

kĩ bài( tr

l

i

các câu h i

vào sgk)

III.

Các ph

ng

ươ

pháp và kĩ thu t

d y

h c:

- PPDH: d y

h c

h p

tác (theo nhóm), d y

h c

h p

đ ng.

- KTDH: trình diễn 1 phút , h i

với tr

l

i....

IV.

T

ch c

những ho t

đ ng

h c

t

p

1. Ho t

đ ng

kh i

đ ng

*GV

n

đ nh

t

ch c,

ki

m

tra sĩ s

* Ki

m

tra ( s

chu n

b

c

a

hs: SGK, v

ghi, v

so n)

* T

ch c

kh i

đ ng:

Đ c

nh ng

câu t

c

ng

mà lại em bi

t?

ế

2. Ho t

đ ng

sinh ra ki

n

ế

th c

m i.

Ho t

đ ng

c

a

thày với trò

N i

dung c

n

đ t

HĐ 1: Đ c

cùng tra cứu hi

u chung

- Ph

ng

ươ

pháp d y

h c

nêu/ phát hi

n

và gi

i

quy t

ế

v n

đ ...

- Kĩ thu t

: Thuy t

ế

trình tích c

c

, đ t

câu h i

, h i

với tr

l

i

hs , đ c

tích c

c.

- Năng l

c

: t

h c

, t

gi

i

quy t

ế

v n

đ ,

t

Review .t

nh n

th c

.

Ho t

đ ng

c

l

p

-Các câu t

c

ng

c

n

đ c

v i

gi

ng

ntn? (nh

nsản phẩm, tình c

m,

đ y

yêu

th

ng

ươ

...)

-

Hãy th

hi

n

văn uống b n

b ng

gi

ng

đ c

đó?

I- Đ c

tìm

hi

u

chung

*Đ c:

* Chụ thích:

(sgk)